Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Van der Velden, E.T.J.M. (author)
Introduction, waves, sediment transport, littoral transport, lonshore sediment transport, onshore-offshore sediment transport, coastal changes, dune erosion and storm surges, sedimentation in channels and trenches, coastal engineering in practice.
lecture notes 1989
document
De Vries, M. (author)
Lecture notes sediment transport in rivers, formulas and numerical models.
lecture notes 1976
document
De Vries, M. (author)
Collegedictaat f10. In deze handleiding kan slechts een eerste kennismaking met de problemen worden gegeven, die samenhangen met het transport van sedimenten als gevolg van de waterbeweging. Door de interactie van waterbeweging en sedimentbeweging is er sprake van gecompliceerde processen, die zich slecht ten dele theoretisch laten benaderen. Er...
lecture notes 1974
document
De Vries, M. (author)
College "Materiaaltransport B.O.", sedimenttransport in rivieren.
lecture notes 1971
Searched for:
(1 - 4 of 4)