Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1973
document
De Vries, M. (author)
Collegedictaat f10. In deze handleiding kan slechts een eerste kennismaking met de problemen worden gegeven, die samenhangen met het transport van sedimenten als gevolg van de waterbeweging. Door de interactie van waterbeweging en sedimentbeweging is er sprake van gecompliceerde processen, die zich slecht ten dele theoretisch laten benaderen. Er...
lecture notes 1974
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1980
document
De Kok, J.M. (author), Salden, R.M. (author), Rozendaal, I.D.M. (author)
In dit rapport wordt een drie-dimensionaal numeriek-wiskundig model ter berekening van het transport van zwevende en opgeloste stoffen in de Nederlandse kustwateren beschreven. Het belang van de modellering van zwevend stof en slib in drie dimensies wordt uiteengezet. Het model is een belangrijke schakel in een meer omvattende...
report 1995
Searched for:
(1 - 4 of 4)