Searched for:
(21 - 32 of 32)

Pages

document
De Boer, I. (author)
master thesis 2009
document
De Boer, J. (author)
master thesis 2008
document
De Boer, A. (author)
he increasing availability of digital camera devices and camera phones enable users to capture and upload digital photos at any a time and any place. Online image collections face the problem organizing increasing photo collections. Because users experience adding qualitative photo annotations as a time-consuming and tedious task, they omit to...
master thesis 2007
document
De Boer, E. (author)
Floods are a threat to millions of people who are living in lowlands. A lot of research is done about flood risk analysis. A general expression of flood risk is the probability of flooding times the consequences. This graduation research focuses on the probabilities of failure and leaves the consequences out of the comparison. The objective is...
master thesis 2007
document
De Boer, S. (author)
master thesis 2007
document
De Boer, B. (author)
Veel gebieden in Nederland worden omringd door dijken ter bescherming tegen het water. De dijken moeten voldoende veiligheid bieden tegen overstromen, alleen door klimaatveranderingen met een stijging van de zeespiegel als gevolg en door het klinken van de dijken, neemt de veiligheid af. Wanneer de stabiliteit van een dijk niet voldoende is, kan...
master thesis 2005
document
De Boer, G.J. (author)
Modelling of cohesive sediments is of paramount importance for water quality issues: cohesive sediments control the light extinction and they are the major carriers for heavy metals. The concentration of cohesive sediments in open water systems is too a large extent controlled by erosion from and deposition to the waterbed. The permanent opening...
master thesis 2002
document
De Boer, G.M. (author)
Experimental research on the stability of bed protection and transport of stones on such a bottom protection. Investigated were the effects of duration and magnitude of the load, the shape, and placing density of the stones.
master thesis 1998
document
De Boer, C.J.H. (author)
Because of recent measurements and the first results of new calculations on the sea dike of Petten, Noord-Holland, the question has risen whether or not the sea dikes along the Dutch coast are high enough. A criterion which indicates whether or not a dike is high enough is the level above NAP which is exceeded by 2 % of the uprunning waves under...
master thesis 1997
document
De Boer, H. (author)
Indien schepen gebruik maken van een bepaalde vaargeul,zijn er diverse optimalisaties te maken.Het grootste onderscheid gaat hierbij tussen geulvariabelen,zoals breedte en diepte, en scheepsvariabelen,zoals scheepstype,snelheid en diepgang. ln het afstudeerwerk is bekeken welke optimalisaties gemaakt dienen te worden indien schip, lading en...
master thesis 1985
document
De Boer, K. (author)
De oeverbeschermende werking van een rietkraag is eerder onderwerp van studie geweest. In 1981 zijn door de Landbouwhogeschool en de Rijksdienst IJsselmeerpolders metingen in het Waard kanaal uitgevoerd. Deze metingen en de uitwerking hiervan kenden een aantal beperkingen. Bij de berekeningen van de golfdempende werking van het riet werd met een...
master thesis 1983
document
De Boer, J.H. (author)
Om te voldoen aan het eerste gedeelte van de opdracht is een onderzoek ingesteld naar de in de literatuur beschreven pneumatische logica-elementen met bewegende of vervormbare delen. De resultaten daarvan zijn in dit verslag neergelegd. Bij dit onderzoek werd gestreefd naar volledigheid: er is getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van...
master thesis 1964
Searched for:
(21 - 32 of 32)

Pages