Searched for:
(21 - 40 of 41)

Pages

document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F. (author)
Teneinde een kansrijke opendatastrategie te ontwikkelen is het van belang om de bepalende factoren van open data integraal in onderling verband te bezien. Een opendata-beoordelings-raamwerk kan de basis vormen voor zo’n integrale benadering. Op basis van zo’n beoordelingsraamwerk kan een onderbouwde keuze worden gemaakt voor acties die ervoor...
report 2014
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
report 2014
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author), Bregt, A (author)
report 2014
document
Welle Donker, F.M. (author), Van Loenen, B. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat - DID.
report 2013
document
Welle Donker, F.M. (author)
lecture notes 2013
document
Van Loenen, B. (author), Janssen, K. (author), Welle Donker, F.M. (author)
The ability to share geo?data is key to the success of spatial data infrastructures. A major barrier in sharing geo?data is the use of non?standard Licenses which are difficult to understand both for human beings and computers. This article compares existing (national and international) licensing frameworks as to the key components they share....
conference paper 2012
document
van Loenen, B. (author), Janssen, K. (author), Welle Donker, F.M. (author)
book chapter 2012
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kulk, S. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author)
In dit rapport worden de algemene (met name juridische) beleidskaders geschetst die van toepassing zijn op RWS data en met name data van de Waterdienst van RWS.
report 2011
document
Welle Donker, F.M. (author)
In the digital age geo-information has become embedded in our daily lives, such as navigation systems, community platforms, real estate information and weather forecasts. Everybody uses geo-information for their day-to-day decision making. Therefore, access to geo-information is of vital importance to the economic and social development of the...
book chapter 2010
document
Welle Donker, F.M. (author)
With Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) in the process of being implemented in most EU Member States, the aim is to develop a European spatial data infrastructure. INSPIRE is to facilitate the exchange of...
conference paper 2010
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author)
In the development and diffusion of major technologies, it is well known that standards provide an essential input, establishing compatibility or interoperability between components in the system (DTI, 2005). In addition, standards facilitate coordination and reduce complexity (Brunsson et al., 2000). Only after a standard has been adopted, the...
conference paper 2010
document
Welle Donker, F.M. (author)
In the last decade, there has been ample research to determine the potential economic value of public sector information (PSI), both on national level as well as on European level. Most of this research has focused on the re-use of PSI in the land-based geo-sector but little is known about re-using PSI in the maritime sector. Especially...
conference paper 2010
document
Welle Donker, F.M. (author), De Jong, J. (author)
In the digital age, geo-information or spatial data has become embedded in our daily lives. Although the term geo-information does not ring familiar, applications such as navigation systems, real estate information and weather forecasts are used by all for day-to-day decision-making. Most geo-information is created, collected, developed and...
conference paper 2010
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), De Jong, J. (author)
Het afgelopen decennium is discussie ontstaan over in hoeverre de overheid haar geo-informatie mag of kan vermarkten. De commercialiseringdiscussie gaat om de vraag wanneer de overheid de markt mag betreden en aan welke spelregels zij zich dan moet houden. Een overheid verricht in principe een marktactiviteit als zij goederen of diensten, al dan...
journal article 2009
document
Welle Donker, F.M. (author)
book chapter 2009
document
Zevenbergen, J.A. (author), Koerten, H. (author), Welle Donker, F.M. (author), Bulens, J. (author), Kuyper, M. (author), Jellema, M. (author)
conference paper 2009
document
Welle Donker, F.M. (author)
Geo-information (GI) is increasingly having a bigger impact on socio-economic benefits. Over the last decade, use of GI has shifted from a specialised GIS niche market to serving as a direct input to planning and decision-making, public policy, environmental management, readiness to deal with emergencies, creation of value added products,...
book chapter 2009
document
Welle Donker, F.M. (author)
De overheid maakt geo-informatie steeds vaker openbaar beschikbaar, onder meer via internet. De juridische bescherming van deze gegevens is echter niet altijd goed geregeld. De Amerikaanse gebruikslicenties van de non-profitorganisatie Creative Commons bieden uitkomst. Het overheidsprogramma Ruimte voor Geo-informatie onderzoekt de mogelijkheden.
journal article 2007
document
Welle Donker, F.M. (author)
journal article 2007
document
Welle Donker, F.M. (author)
Het RGI project Geoloketten is een netwerk initiatief van Alterra (Penvoerder), DataLand, Dienst Landelijk Gebied, ESRI NL, Interprovinciale Overleggroep Geo, International Soil Reference & Information Centre, Milieu & Natuurplanbureau, Adviesdienst Geo-Informatie & ICT Rijkswaterstaat, Technische Universiteit Delft, TNO en Wageningen Universiteit.
report 2006
Searched for:
(21 - 40 of 41)

Pages