Searched for:
(21 - 40 of 21,466)

Pages

document
Rocco de Campos Pereira, R.C. (author)
The Faculty of Architecture and the Built Environment is changing. Women empowerment, globalization, European integration, the emergence of economies in the Global South, and many other cultural and economic trends mean that our faculty is more diverse than ever. In many ways, we are at the forefront of diversity. But in some areas, we lag...
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
report 2018
document
Weerheim, R. (author)
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
report 2018
document
van Thoor, M.T.A. (author)
report 2018
document
van Dorsser, J.C.M. (author), Taneja, P. (author), Vellinga, T. (author)
This report presents a new three step approach for developing a shared vision on the future development of the port of Rotterdam. The first step concerns a novel three layered framework for analysing future developments. In this step relevant trends are identified and placed in a broader 'meta'-perspective of a three layered framework, whereby...
report 2018
document
De Bes, Jannette (author), Eckartz, Silja (author), Van Kempen, Elisah (author), Van Merrienboer, Siem (author), Ploos van Amstel, Walther (author), Van Rijn, Jessica (author), Vrijhoef, R. (author)
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar nieuwe concepten voor bouwlogistiek en bij negen proeftuinen in binnenstedelijk gebied is aangetoond dat hier forse winst is te behalen in termen van besparingen op logistieke kosten en bouwtijd, betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Zo bleek het mogelijk...
report 2018
document
Hermans, M.H. (author), Huizing, D.S. (author), Veldhuis, J.H. (author)
report 2018
document
Ozer, I.E. (author), van Leijen, F.J. (author)
Satellietradarinterferometrie (InSAR) maakt het mogelijk om voor bepaalde objecten op het aardoppervlak deformaties op mm niveau te meten. De techniek wordt onder andere toegepast voor het monitoren van de stabiliteit van verschillende typen infrastructuur, zoals wegen en spoorwegen. De voordelen van satellietradarinterferometrie zijn dat grote...
report 2018
document
Heintz, John Linke (author)
Architects in the Netherlands enjoy the exclusive right to use the title “Architect”1. The use of a regulated title communicates to the client that the bearer of the title fulfills the requirements and has the adequate qualifications to provide him or her with the required standard of service and will provide advice and services in the best...
report 2018
document
Borst, L. (author)
In order to fulfill the demands of today’s society considering efficient use of natural resources and energy, structural components designed by engineers are pushed to being more efficient in its use of material and energy. Structural optimization is a tool that can aid engineers with this goal. There are three types of structural optimization,...
report 2018
document
Hazenberg, H.G.G. (author), van den Hoven, M.J. (author), Cunningham, S. (author), Alfano, M.R. (author), Asghari, H. (author), Mumm, E.E. (author), Ebrahimi Fard, A. (author), Turcios Rodriguez, Elsa (author)
For the period surrounding the 2018 Dutch municipal elections, a team of researchers from the Delft University of Technology investigated the effect of the digital environment on parliamentary democracy. An interdisciplinary group of researchers combined expertise on digital ethics, political theory, big data analytics, the economics of privacy...
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Gemeenten hebben in 2017 op hun grondexploitaties een positief saldo van meer dan € 1 miljard geboekt. Dat is voor het eerst. Wanneer rekening wordt gehouden met inflatie dan was het resultaat van 2006 (plus € 919 miljoen) nog iets hoger. Belangrijk verschil is dat baten en lasten in 2017 veel lager zijn dan toen. Een veel groter deel van de...
report 2018
document
Pasha, A. (author)
The Bullseye Chart is an effective method to construct and easily communicate about the efficiency of a project.
report 2018
document
van Ginkel, D.H. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author), van de Kreeke, J.M. (author), Dankert, R (author)
report 2018
document
Hooimeijer, F.L. (author), Lafleur, F. (author), Vafa, Nasiem (author), van der Meulen, Geertjan (author)
This project focuses on the urban renewal of (delta) metropolises and concentrates on the question how to design resilient, durable (subsurface) infrastructure in urban renewal projects using parameters of the natural system – linking in an efficient way (a) water cycle, (b) soil and subsurface conditions, (c) soil improvement technology, and (d...
report 2018
document
Hooimeijer, F.L. (author), Lafleur, F. (author), Yap, Enzo (author), Dobbelsteen, Jesse (author), Trinh, Thuy-Trang (author)
This project focuses on the urban renewal of (delta) metropolises and concentrates on the question how to design resilient, durable (subsurface) infrastructure in urban renewal projects using parameters of the natural system – linking in an efficient way (a) water cycle, (b) soil and subsurface conditions, (c) soil improvement technology, and (d...
report 2018
document
Wilmink, Isabel (author), Taale, Henk (author)
report 2018
document
Korthals Altes, W.K. (author)
De lasten voor de aankoop van grond en investeringen in bouw- en woonrijpmaken zijn in het eerste kwartaal gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Hiermee lijkt het herstel van na de crisis definitief zijn beslag te krijgen. Er wordt weer in nieuwe plannen geïnvesteerd. De resultaten van gemeentelijke grondexploitatie geven daar...
report 2018
document
Jansen, J.D. (author)
This ‘white paper’ proposes to develop a data-informed operational system to forecast induced seismicity, and the associated seismic hazard in the Groningen natural gas field. The goals of developing and maintaining such an Operational Earthquake Forecasting System (OEFS) are 1) to provide a unified environment to test and align research efforts...
report 2018
Searched for:
(21 - 40 of 21,466)

Pages