Searched for:
(21 - 40 of 44)

Pages

document
Anonymous, A. (author)
Winter 1972-1973 De winter was aan de warme kant. Er deed zich in deze winter één ijsperiode voor, waarin alleen in het noorden van het land wat ijs van betekenins is voorgekomen dat de scheepvaart enige hinder berokkende. Op het IJsselmeer werd in het algemeen slechts licht drijfijs waargenomen; de Waddenzee en de grote rivieren zijn ijsvrij...
report 1976
document
Anonymous, A. (author)
De winter was aan de warme kant. Alleen januari was kouder dan normaal. De winter bestond uit één ijsperiode, met vooral ijsvorming in het noorden van het land en het IJsselmeer. In het noorden werd er hinder ondervonden van het ijs. Enkele kanalen waren moeilijk bevaarbaar en het Noordhollands Kanaal was voor 2 dagen geheel niet bevaarbaar. De...
report 1973
document
Anonymous, A. (author)
De winter was aan de warme kant. Alleen van 21 december t/m 7 januari en de maand maart waren kouder dan normaal. Er waren twee ijsperioden, waarbij de eerste ijsperiode (25 december t/m 25 januari) voor grote hinder zorgde bij de scheepvaart. Veel kanalen in het noorden en midden van het land waren gestremd. De winter bedroeg in De Bilt 59...
report 1972
document
Anonymous, A. (author)
De winter was aan de koude kant, met uitzondering van de maand november. Er was één ijsperiode (van 11 december t/m 26 februari) met ijsvorming op alle vaarwegen, met uitzondering van de grote rivieren. De scheepvaart ondervond vrij veel hinder van het ijs. In het midden en noorden van het land waren bijna alle kanalen in ieder geval voor enkele...
report 1971
document
Anonymous, A. (author)
De winter was aan de koude kant, met uitzondering van de maand januari. Drie ijsperioden kwamen er voor met ijsvorming op alle vaarwegen in de eerste twee perioden (december en februari), uitgezonderd de grote rivieren. Enkele kanalen in de noordelijke provincies werden voor enkele dagen gestremd gedurende deze twee ijsperioden. De winter...
report 1970
document
Anonymous, A. (author)
In de winter was er één ijsperiode, nl. van 8 tot 18 januari. De scheepvaart heeft in het noorden van het land en op het IJsselmeer enkele dagen hinder van het ijs ondervonden. Op uitzondering van het Eemskanaal en het Zwolle-IJsselkanaal waren alle kanalen in het noorden voor enkele dagen gestremd. In de rest van Nederland waren alleen het...
report 1969
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1963-1964 De winter was wat de maanden december, januari en maart betreft aan de koude kant. Vier vorstperioden, met ijsvorming op alle vaarwegen. De winter bedroeg in De Bilt 76 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) en 18 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden). In de eerste twee ijsperioden ondervond de scheepvaart vrij veel...
report 1968
document
Anonymous, A. (author)
In den winter 1955-56 waren vrijwel alle maanden warmer dan normaal. Alleen de maand februari was gemiddeld met maar liefst 8,3 graden kouder. De winter bedroeg in De Bilt 43 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden), 25 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 18 zeer koude dagen (min. temperatuur onder -10 graden). De kanalen in het...
report 1967
document
Anonymous, A. (author)
De winter was meteorologisch een der strengste sedert 1900. Reeds in de herfst van 1962 heerste gedurende enige tijd vorst, maar de eigenlijke winter begon op 20 december. Toen begon een periode, die tot in maart 1963 zou duren, waarin de temperaturen vrijwel voortdurend onder het vriespunt zouden zijn. De winter bedroeg in De Bilt 97 vorstdagen...
report 1966
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1960-1961 De winter was aan de warme kant met veelal somber en nat weer. Er was één vorstperiode met een duur van ongeveer twee weken. De winter bedroeg in De Bilt 33 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) en 3 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden). Op 27 januari 1961 kwam op alle vaarwegen ijs voor. Van de grote kanalen waren...
report 1963
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1956-1957 Zeer zachte winter met af en toe recordhoge temperaturen. Weinig dagen met vorst van slechts geringe zwaarte. Vier maal vorst gedurende 6 a 8 dagen tot slechts enkele graden onder nul. Gedurende drie van deze perioden trad geringe ijsvorming op. De winter bedroeg in De Bilt 41 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) en 3...
report 1962
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1958-1959 De winter was normaal, af en toe zacht, weinig sneeuw. Er waren twee vorstperioden, waarvan één met een duur van drie weken. De winter bedroeg in De Bilt 51 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) en 11 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden). Van de grote kanalen in het land was alleen het kanaal Groningen-Staveren voor...
report 1962
document
Anonymous, A. (author)
In den winter 1954-55 waren de maanden november en december veel warmer dan normaal; daarentegen waren de maanden januari, februari en maart een stuk kouder dan normaal. De winter bedroeg in De Bilt 61 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden), 11 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 1 zeer koude dag (min. temperatuur onder -10...
report 1960
document
Anonymous, A. (author)
In den winter 1953-54 waren de maanden november en december warmer dan normaal; daarentegen was de gemiddelde temperatuur van januari en februari lager dan normaal, terwijl maart praktisch normaal was te noemen. De winter bedroeg in De Bilt 46 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden), 16 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 11 zeer...
report 1958
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1951-1952 Alle maanden waren gemiddeld warmer dan normaal, op uitzondering van de maand Maart. In den winter waren er 33 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden). Er waren geen ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) in deze winter. Er was in zijn geheel geen belemmering voor de scheepvaart. Winter 1952-1953 Alle maanden waren...
report 1957
document
Anonymous, A. (author)
De gehele winter was aanzienlijk kouder dan normaal, vooral de maand Februari. De winter vertoonde een aaneenschakeling van drie perioden van strenge vorst, gescheiden door enige dagen dooi. De duur van de winter bedroeg 92 dagen, waarvan 77 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) en 48 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 20 zeer...
report 1956
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1949-1950 Alleen de maand Januari was kouder dan normaal. In den winter waren er 27 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) en 4 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden). Op een aantal plaatsen rond de Wadden werd de scheepvaart verhinderd voor een maximum van 6 dagen. Dit waren de plaatsen Nieuwe Statenzijl (6 dagen), Zoutkamp (2...
report 1955
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1947-1948 Alle maanden waren warmer dan normaal. In den winter waren er 25 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) en 2 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden). Er was geen hinder voor de scheepvaart. Soms moesten speciaal voor de vaart door ijs gebouwde schepen ingezet worden. Winter 1948-1949 Alle maanden, op Maart na, waren...
report 1953
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1944-1945 December en Januari waren kouder dan normaal. De maanden November, Februari en Maart waren echter warmer dan normaal. Over het gehele land bedroeg het aantal vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) gemiddeld 38.1 en het aantal ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) gemiddeld 10.5. Door oorlogsomstandigheden konden...
report 1951
document
Anonymous, A. (author)
De maanden November, December, Februari en Maart waren alle te koud. De maand Januari was echter veel te warm. Over de gehele winter waren er 36 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) en 5 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden). In den winter is er hier en daar lichte ijsbezetting geweest in de maanden December en Februari. De...
report 1947
Searched for:
(21 - 40 of 44)

Pages