Searched for:
(21 - 40 of 355)

Pages

document
Wetsteyn, L.P.M.J. (author), Duin, R.N.M. (author), Kromkamp, J.C. (author), Lathuhihin, M.J. (author), Peene, J. (author), Pouwer, A. (author), Prins, T.C. (author)
Na de voltooiing van de Oosterscheldewerken in 1987 werd de toevoer van zoetwater, en daarmee van de voor de groei van het fytoplankton benodigde nutriënten stikstof, fosfaat en silicaat, naar de Oosterschelde sterk verminderd. Vanaf dat moment zijn de concentraties stikstof en silicaat gaan afnemen; de afname van de fosfaat-concentraties zette...
report 2003
document
Jacobse, J.J. (author)
report 2003
document
De Looff, A.K. (author)
report 2003
document
Visser, T. (author)
Geeft een beschrijving van de sluitingsmiddelen, alsmede een verantwoording van de keuzen die hebben geleid tot het definitieve ontwerp. Bevat achtereenvolgens: Functies en eisen ; Hydraulkisch onderzoek ; Schuiven ; Schuifgeleidingen ; Bewegingswerken ; Elektrische installatie ; Inspectievoertuig schuiven.
report 2003
document
De Vlas, J. (author)
In het kader van het visserijbeleid zijn vanaf 1993 maatregelen genomen om voedselgebrek van scheldieretende vogels in de Oosterschelde en de Waddenzee te voorkomen. Om na te kunnen gaan of het systeem van voedselreservering van kokkels voor Scholeksters aan zijn doel heeft beantwoord zijn berekeningen gemaakt over de voedselvoorziening van...
report 2002
document
Hoekstein, M.S.J. (author), Lilipaly, S.J. (author)
Dit werkdocument behandelt de resultaten van de maandelijkse watervogeltellingen per vliegtuig in de Voordelta in het seizoen 2000/2001 (juli 2000 tot en met juni 2001). Doel van deze tellingen is het vaststellen van de aantallen en verspreiding van met name Aalscholvers, zee-eenden en meeuwen in de Voordelta. Ook worden de tellingen van...
report 2002
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Roompot-Veerse Dam 15 januari 2001.
report 2001
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Raai VII Oosterschelde, 14 september 2000.
report 2001
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) raai IIIb Oosterschelde, 29 augustus 2000.
report 2001
document
Van Eck, G.T.M. (author), Holland, A.M.B.M. (author), Van Pagee, J.A. (author)
In de Oosterschelde is, ter hoogte van Zierikzee, in de periode van 1945 tot 1967 een zeer grote hoeveelheid munitie gestort: ca 30 duizend ton. Bijna 9 duizend ton bestaat uit kruit, springstof en pyrotechniek en 21 duizend ton bestaat uit metalen (omhulsels). Door de onafwendbare corrosie van de metalen omhulsels komt de inhoud van de munitie...
report 2001
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Raai IV Oosterschelde, 31 augustus 2000.
report 2001
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Schaar-West, 22 maart 2000
report 2000
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Schaar-Oost, 23 maart 2000.
report 2000
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Hammen-West 20 maart 2000.
report 2000
document
Withagen, L. (author)
Het Zuidelijke Deltagebied is een uniek gebied waar water centraal staat. De karakteristieke eigenschappen van de watersystemen vormen het visitekaartje van de regio. Dit is een visitekaartje ingekleurd met zowel internationaal erkende natuurwaarden als met economische belangrijke sectoren als zeevaart en schelpdiervisserij en recreatie. Water...
report 2000
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Roompot-West, 22 december 1999.
report 2000
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Roompot-Oost, 22 december 1999.
report 2000
document
Bult, T.P. (author), Ens, B.J. (author), Lanters, R.L.P. (author), Smaal, A.C. (author), Zwarts, L. (author)
Dit rapport is een uitgebreide samenvatting van de resultaten van een korte termijn studie naar de onderbouwing van het voedselreserveringsbeleid in de Oosterschelde. Detail informatie over gebruikte datasets, uitwerking van onderzoeksvragen, resultaten en referenties staan in het bijbehorende rapport 'Werkdocument Korte Termijn Advies...
report 2000
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Hammen-Oost 21 december 1999.
report 2000
document
Jeuken, M.C.J.L. (author), Aarninkhof, S.G.J. (author), Bruinsma, R. (author), Holland, G. van (author), Roelvink, J.A. (author)
report 2000
Searched for:
(21 - 40 of 355)

Pages