Searched for:
(21 - 40 of 40)

Pages

document
Van der Wal, W. (author)
journal article 2010
document
Van der Wal, W. (author), Barnhoorn, A. (author), Stocchi, P. (author), Gradmann, S. (author), Wu, P. (author), Drury, M. (author), Vermeersen, L.L.A. (author)
Models for glacial isostatic adjustment (GIA) can provide constraints on rheology of the mantle if past ice thickness variations are assumed to be known. The Pleistocene ice loading histories that are used to obtain such constraints are based on an a priori 1-D mantle viscosity profile that assumes a single deformation mechanism for mantle rocks...
journal article 2013
document
Root, B.C. (author), Van der Wal, W. (author), Novak, P. (author), Ebbing, J. (author), Vermeersen, L.L.A. (author)
In the central part of Fennoscandia, the crust is currently rising, because of the delayed response of the viscous mantle to melting of the Late Pleistocene ice sheet. This process, called Glacial Isostatic Adjustment (GIA), causes a negative anomaly in the present-day static gravity field as isostatic equilibrium has not been reached yet....
journal article 2015
document
Huang, J. (author), Halpenny, J. (author), Van der Wal, W. (author), Klatt, C. (author), James, T.S. (author), Rivera, A. (author)
Groundwater is a primary hydrological reservoir of the Great Lakes Water Basin (GLB), which is an important region to both Canada and US in terms of culture, society and economy. Due to insufficient observations, there is a knowledge gap about groundwater storage variation and its interaction with the Great Lakes. The objective of this study is...
journal article 2012
document
Solomatine, D.P. (author), Velickov, S. (author), Bhattacharya, B. (author), Van der Wal, B. (author)
The project was aimed at exploring the possibilities of a new paradigm in modelling - data-driven modelling, often referred as "data mining". Several application areas were considered: sedimentation problems in the Port of Rotterdam, automatic soil classification on the basis of cone penetration tests, prediction of water levels in the ocean,...
report 2003
document
Van der Wal, P. (author)
report 1953
document
Maris, A.G. (author), De Blocq van Kuffeler, V.J.P. (author), Harmsen, W.J.H. (author), Jansen, P.P. (author), Nijhoff, G.P. (author), Thijsse, J.T. (author), Verloren van Themaat, R. (author), De vries, J.W. (author), Van der Wal, L.T. (author)
UITGEBRACHT DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE DE BEANTWOORDING VAN DE VRAAG, WELKE WATERSTAATSTECHNISCHE VOORZIENINGEN DIENEN TE WORDEN GETROFFEN MET BETREKKING TOT DE DOOR DE STORMVLOED VAN 1 FEBRUARI 1953 GETEISTERDE GEBIEDEN (DELTACOMMISSIE), INGESTELD BIJ BESCHTKKING VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT VAN 18 FEBRUARI 1953
report 1961
document
Van der Wal, M. (author)
In deze publicatie worden enkele resultaten van projecten in Bangladesh gepresenteerd met aandacht voor een mogelijke toepassing in alternatieve ontwerpen van kribben. Deze resultaten betreffen hoofdzakelijk doorlatende palenrijen en falling aprons. Een falling apron kan worden vergeleken met een toplaag zonder zinkstuk.
report 2000
document
Den Hoed, G.J. (author), Huberts, D.P.H. (author), Van der Wal, H. (author)
report 1980
document
Maris, A.G. (author), De Blocq van Kuffeler, V.J.P. (author), Harmsen, W.J.H. (author), Jansen, P.P. (author), Nijhoff, G.P. (author), Thijsse, J.T. (author), Verloren van Themaat, R. (author), De vries, J.W. (author), Van der Wal, L.T. (author)
Uitgebracht door de commissie van advies inzake de beantwoording van de vraag, welke waterstaatstechnische voorzieningen dienen te worden getroffen met betrekking tot de door de stormvloed van 1 februari 1953 geteisterde gebieden (deltacommissie), ingesteld bij beschikking van de minister van verkeer en waterstaat van 18 februari 1953.
report 1961
document
De Jong, K. (author), Muller, W.J.R. (author), Van der Wal, H. (author), Kooijman, W.P. (author)
report 1980
document
Maris, A.G. (author), De Blocq van Kuffeler, V.J.P. (author), Harmsen, W.J.H. (author), Jansen, P.P. (author), Nijhoff, G.P. (author), Thijsse, J.T. (author), Verloren van Themaat, R. (author), De vries, J.W. (author), Van der Wal, L.T. (author)
UITGEBRACHT DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE DE BEANTWOORDING VAN DE VRAAG, WELKE WATERSTAATSTECHNISCHE VOORZIENINGEN DIENEN TE WORDEN GETROFFEN MET BETREKKING TOT DE DOOR DE STORMVLOED VAN 1 FEBRUARI 1953 GETEISTERDE GEBIEDEN (DELTACOMMISSIE), INGESTELD BIJ BESCHTKKING VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT VAN 18 FEBRUARI 1953
report 1961
document
Maris, A.G. (author), De Blocq van Kuffeler, V.J.P. (author), Harmsen, W.J.H. (author), Jansen, P.P. (author), Nijhoff, G.P. (author), Thijsse, J.T. (author), Verloren van Themaat, R. (author), De vries, J.W. (author), Van der Wal, L.T. (author)
UITGEBRACHT DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE DE BEANTWOORDING VAN DE VRAAG, WELKE WATERSTAATSTECHNISCHE VOORZIENINGEN DIENEN TE WORDEN GETROFFEN MET BETREKKING TOT DE DOOR DE STORMVLOED VAN 1 FEBRUARI 1953 GETEISTERDE GEBIEDEN (DELTACOMMISSIE), INGESTELD BIJ BESCHTKKING VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT VAN 18 FEBRUARI 1953
report 1961
document
Van der Wal, M. (author)
De literatuurstudie naar de erosie door retourstroom behandelt in hoofdzaak resultaten van model- en prototypemetingen aan de retourstroom en aan de daardoor veroorzaakte erosie. Een en ander leidt tot een kwalitatieve beschrijving van de erosie door de retourstroom in prismatische vaarwegen, waarvan de bodem en het talud uit niet-cohesief...
report 1981
document
Van der Wal, J.F. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1960
document
Maris, A.G. (author), De Blocq van Kuffeler, V.J.P. (author), Harmsen, W.J.H. (author), Jansen, P.P. (author), Nijhoff, G.P. (author), Thijsse, J.T. (author), Verloren van Themaat, R. (author), De vries, J.W. (author), Van der Wal, L.T. (author)
UITGEBRACHT DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE DE BEANTWOORDING VAN DE VRAAG, WELKE WATERSTAATSTECHNISCHE VOORZIENINGEN DIENEN TE WORDEN GETROFFEN MET BETREKKING TOT DE DOOR DE STORMVLOED VAN 1 FEBRUARI 1953 GETEISTERDE GEBIEDEN (DELTACOMMISSIE), INGESTELD BIJ BESCHTKKING VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT VAN 18 FEBRUARI 1953
report 1961
document
Maris, A.G. (author), De Blocq van Kuffeler, V.J.P. (author), Harmsen, W.J.H. (author), Jansen, P.P. (author), Nijhoff, G.P. (author), Thijsse, J.T. (author), Verloren van Themaat, R. (author), De vries, J.W. (author), Van der Wal, L.T. (author)
UITGEBRACHT DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE DE BEANTWOORDING VAN DE VRAAG, WELKE WATERSTAATSTECHNISCHE VOORZIENINGEN DIENEN TE WORDEN GETROFFEN MET BETREKKING TOT DE DOOR DE STORMVLOED VAN 1 FEBRUARI 1953 GETEISTERDE GEBIEDEN (DELTACOMMISSIE), INGESTELD BIJ BESCHTKKING VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT VAN 18 FEBRUARI 1953
report 1961
document
Van der Wal, M. (author)
In het detailonderzoek naar de retourstroom is een berekeningsmethode ontwikkeld waarmee in diverse situaties de belasting van het kanaaldwarsprofiel door de retourstroom kan worden berekend. Deze methode is op een trapeziumvormig kanaaldwarsprofiel met verdedigde taluds en een onverdedigde, horizontale bodem toegepast. Dit type...
report 1986
document
Van der Wal, M. (author), De Jong, M. (author), Weiler, O.M. (author)
Het project WINN staat voor "Waterinnovatie Rijkswaterstaat". Binnen het WINN project worden in 2009 door Deltares, als uitvoerend partner binnen WINN, enkele innovatie-ideeën binnen het thema Water & Energie geëvalueerd op praktische haalbaarheid. Een van die ideeën is de mogelijkheid om golfdemping langs kades/oevers van binnenvaartkanalen te...
report 2010
document
Fred, Hobma (author), Heurkens, E.W.T.M. (author), Van der Wal, Hilco (author)
Bij veel binnenstedelijke gebiedstransformaties komen meerdere grondbezitters in beeld. Dit versnipperd grondeigendom maakt het lastiger om een gebiedstransformatie te starten. Hoe zorgt de gemeente dat een bedrijventerrein getransformeerd wordt naar woningbouw? Is kapitaalintensieve grondverwerving nodig? Biedt organische gebiedsontwikkeling...
report 2019
Searched for:
(21 - 40 of 40)

Pages