Searched for:
(21 - 40 of 186)

Pages

document
Anonymous, A. (author)
Deze publicatie bestaat uit drie delen: I) Plan van aanpak wateroverlast, II) Notitie Regionale hoogwaters 1998, III) Overzicht van beleidsmaatregelen van provincies ter bestrijding van de wateroverlast. Deel I kan gezien worden als het hoofdrapport met het algehele plan van aanpak, gebaseerd op de notities (uit deel II) en de beleidsmaatregelen...
report 1999
document
Anonymous, A. (author)
De spuicapaciteit in de Afsluitdijk is momenteel onvoldoende om het winterstreefpeil van het IJsselmeer te handhaven. In de toekomst zal de handhaving van het Ijsselmeerpeil nog moeilijker worden door de verwachte klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect met als gevolg een versnelde stijging van de zeespiegel en een toename van de...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen zacht; januari was zelfs bijzonder zacht. Alleen februari was kouder dan normaal. In den winter kwam 1 ijsperiode voor van ongeveer twee weken met tamelijk veel ijs op de kanalen en randmeren. Op het Markermeer is vrijwel alleen langs de westwal ijs van betekenis voorgekomen. De winter bedroeg in De Bilt 45...
report 1983
document
Anonymous, A (author)
The Saemankeum Comprehensive Tideland Reclamation Project has as objective the reclamation of the extensive tidal flats in the estuaries of Dongjin river and Mankyung river for, among others, agricultural, urban and industrial use. The project includes the construction of a number of closure dams with a total length of some 34 km. Due to the...
report 1989
document
Anonymous, A. (author)
CHAPTER 1: INTRODUCTION 1.1 The need for coastal defence 1.2 The need for coastal conservation 1.3 The need for environmental guidance CHAPTER 2: LEGAL AND ADMINISTRATIVE BACKGROUND 2.1 Coastal defence legislation and responsibilities 2.2 Environmental legislation and responsibilities 2.3 The Planning System 2.4 Environmental Assessment 2.5...
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
Investigation of biodiversity near Atafulla and Cubelles (Spain), Liverpool and Elmer (UK), Lido di Dante (Italy).
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
De winter van 1993-1994 was kouder dan normaal. Er waren in deze winter twee ijsperioden. De eerste van 23 november tot en met 3 december. De tweede perioden was van 15 februari tot en met 2 maart. In beide periodes ondervond de scheepvaart op de meren en kanalen hinder van de ijsgang.
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
Open paalschermen worden in toenemende mate toegepast ter beteugeling van kusterosie zoals die onder meer op Walcheren voordoet. In Labaratorium de Voorst werden in 1971 en 1972 modelonderzoek uitgevoerd in een model met een vaste bodem. Het onderzoek was gericht op het vastleggen van de stroomsnelheidsreductie bij verschillende...
report 1973
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1944-1945 December en Januari waren kouder dan normaal. De maanden November, Februari en Maart waren echter warmer dan normaal. Over het gehele land bedroeg het aantal vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) gemiddeld 38.1 en het aantal ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) gemiddeld 10.5. Door oorlogsomstandigheden konden...
report 1951
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1963-1964 De winter was wat de maanden december, januari en maart betreft aan de koude kant. Vier vorstperioden, met ijsvorming op alle vaarwegen. De winter bedroeg in De Bilt 76 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) en 18 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden). In de eerste twee ijsperioden ondervond de scheepvaart vrij veel...
report 1968
document
Anonymous, A. (author)
The Danube is an essential Inland Water Transport (IWT) corridor, particularly for the hinterland connection for the Port of Constantza. This port became one of the largest and busiest ports on the Black Sea, due to its strategic location at the cross roads of Europe and Asia and due to its capacity to handle large volumes of different types of...
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
In deze deelnota worden de volgende thema's behandeld voor de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de bijdragen die het Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) project beoogt: - Het ruimtegebruik in het haven- en industriegebied. Hier komt niet alleen het ruimtetekort voor de economische groei aan de orde, maar ook de ruimtevraag vanuit de...
report 2001
document
Anonymous, A. (author)
Brochure on the construction of the discharge sluices in the Haringvliet estuary.(year estimated)
report 1964
document
Anonymous, A. (author)
DEVELOPMENT-ENVIRONMENT LINKAGE FINDINGS OF THE STUDY The coastal environment Mangroveforests Fisheries Land and water development projects Biocides Environmental health and sanitation Biomasscrisis Industrial and marine pollution Tourism RECOMMENDATIONS A. Public awareness and people's participation B. Administrative and regulatory actions C....
report 1987
document
Anonymous, A. (author)
In de winter was er één ijsperiode, nl. van 8 tot 18 januari. De scheepvaart heeft in het noorden van het land en op het IJsselmeer enkele dagen hinder van het ijs ondervonden. Op uitzondering van het Eemskanaal en het Zwolle-IJsselkanaal waren alle kanalen in het noorden voor enkele dagen gestremd. In de rest van Nederland waren alleen het...
report 1969
document
Anonymous, A. (author)
Bijna geen land ter wereld heeft, gerekend naar zijn oppervlatke, zoveel vaarwegen als Nederland. Door de ligging aan de monding van enkele belangrijke Europese rivieren is Nederland de natuurlijke toegangsweg voor groot deel van Europa. Geen wonder dat de binnenvaart een belangrijke positie inneemt bij het vervoer van goederen van en naar het...
report 1992
document
Anonymous, N.N. (author)
report 1985
document
Anonymous, A. (author)
Na een niet zeer strenge vorstperiode in de tweede dekade van December was tegen het einde der maand dooiweer ingetreden, waardoor het sneeuwdek, behalve in het gebergte, verdween. Het smeltwater, gevoegd bij den overvloedigen regenval, veroorzaakte eenigen was in de groote rivieren; het jaar 1929 begon dientengevolge met betrekkelijk hooge...
report 1930
document
Anonymous, A. (author)
This module covers the choice for and the operating principles of the Maeslant Barrier, also known as the Storm Surge Barrier in the New Waterway. The module will give you insight into the history of the design and discuss the boundary conditions. In addition, the relationship with the storm surge barrier in the Hartel Canal (SSBHC) will be...
report 2012
document
Anonymous, A. (author)
Dit document bevat het Beleidsplan voor de Voordelta zoals opgesteld in het Bestuurlijk Overleg Voordelta. De situatie rond de Voordelta kan bij de start van het project als volgt gekenschetst worden: - De morfologische ontwikkeling van de buitendelta's is een, in omvang en snelheid, uniek proces dat kan leiden tot een belangrijke versterking...
report 1993
Searched for:
(21 - 40 of 186)

Pages