Searched for:
(21 - 40 of 369)

Pages

document
Postma, L. (author)
report 1981
document
Postma, L. (author)
report 1981
document
Postma, L. (author)
report 1981
document
Klomp, R. (author), Pagee, J.A. van (author), Postma, L. (author)
report 1981
document
de Jong, G.J. (author), Klopman-Beyers, M. (author), Roeleveld, J. (author)
De Landelijke Coördinatie Commissie TWO-HTO (LCC) heeft zich in de afgelopen jaren gericht op een koördinatie van het TWO en het HTO op onderwijskundig gebied. Uitgangspunt daarbij was dat het kennis nemen van elkaars onderwijskundige programma's, zowel wat de doelstellingen als wat de inhoud betreft, en het zo mogelijk afstemmen van de...
book 1981
document
Cremers, E. (author), Kaaij, F. (author), Steenbergen, C.M. (author)
book 1981
document
Verheij, H.J. (author)
report 1982
document
Luteijn, J.J. (author), Pagee, J.A. van. (author)
report 1982
document
Lijbers, R. (author), Pasteuning, S. (author)
book 1982
document
Speet, B.J.M. (author), Van Herwijnen, G. (author), Van de Kieft, C. (author), Visser, J.C. (author), Wegner, J.G. (author)
book 1982
document
Speet, B.M.J. (author), Van Herwijnen, G. (author), Van de Kieft, C. (author), Visser, J.C. (author), Wegner, J.G. (author)
book 1982
document
Sierksma, R. (author)
Dit boek houdt zich bezig met vraagstukken uit de stadsanalyse en de theorie betreffende de ontwikkeling van autoritaire tendenzen in de moderne staat. Het eerste deel van het boek doet een poging de ontwikkeling van een autoritaire staatsvorm te verbinden met verschijnselen als de kraakbeweging en de opkomst van politiek anarchisme. Daartoe...
book 1982
document
Wieringa, J. (author), Rijkoort, P.J. (author)
Dit boek behandelt het windklimaat, dus het gemiddeld gedrag van de wind in afhankelijkheid van seizoen, tijdstip van de dag, omgeving en dergelijke. Methoden om verwachtingen te maken van de wind over een uur of over een dag komen niet aan de orde, wel de gemiddelde kans op het optreden van bepaald windgedrag. Voorts gaat het boek niet over...
report 1983
document
Van Aalst, W. (author)
Voor extreme omstandigheden zijn er onvoldoende golfwaarnemingen beschikbaar om b.v. door middel van extrapolaties betrouwbare verwachtingen van golfhoogtewaterstandsrelaties te verkrijgen. In notitie WWKZ-82G.259 is een methode gepresenteerd voor de berekening van golfhoogte-waterstandrelaties. In de betreffende notitie is voor de lokatie Hoek...
report 1983
document
Stevers, R.A.M. (author)
report 1983
document
Van Fulpen, H. (author), Priemus, H. (author)
book 1983
document
Doornink-Hoogenraad, M.M. (author), Van Herwijnen, G. (author), Van de Kieft, C. (author), Visser, J.C. (author), Wegner, J.G. (author)
book 1983
document
Priemus, H. (author)
book 1983
document
Soekkha, H.M. (author)
De toekomst van het personenvervoer te land in de context van maatschappelijke ontwikkelingen, economische ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen. Een bundel gewijd aan het afscheid van Prof.ir. J. Volmuller als voorzitter van het Centrum voor Vervoers- en Verkeerswezen. Symposium gehouden op 20 november 1981, Auditorium Aula, TH Delft.
book 1983
document
van Fulpen, H. (author)
De afbakening van het woonlasten- en inkomensbegrip staat de laatste tijd sterk in de belangstelling. Dit is niet verwonderlijk. Als de totale woonuitgaven van huurders en eigenaar-bewoners in korte tijd vrij sterk stijgen is er vanzelfsprekend veel belangstelling voor de opbouw van de totale woonuitgaven om zodoende te kunnen analyseren welke...
book 1983
Searched for:
(21 - 40 of 369)

Pages