Searched for:
(21 - 40 of 186)

Pages

document
Anonymous, A. (author)
In recente metingen van dioxineachtige stoffen in baggerspecie met de DR-CALUX assay zijn in de periode 2001 t/m2004 in aantal havenvakken uit het Rijnmondgebied een verhoogde waarden gevonden, waarvoor tot nu toe geen sluitende verklaring kon worden gegeven. Onder auspiciën van het RIKZ is op 20 juli 2005 een workshop met een aantal dioxine...
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
Naar aanleiding van de hoge waterstanden in 1993 en 1995 is vastgesteld dat er rekening moet worden gehouden met hogere rivierafvoeren. Er is wettelijk vastgelegd dat een Rijnafvoer van 16.000 m3/s bij Lobith veilig moet kunnen worden afgevoerd. Voor de Maas geldt, dat een afvoer van 3.800 m3/s bij Borgharen veilig afgevoerd moet kunnen worden....
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
Case study descriptions of coastal zone management in Estela (Portugal), Giardini naxox (Sicily, Italy), Isle of Wight (UK), Les Sables d'Olonne (France), Riga (Latvia) and Lido de Sète (France).
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
SATO omvat aspecten van het ontwerp van tunnels. In SATO wordt per deel op een aspect van het ontwerp van tunnels en aquaducten ingegaan. Deel 2 omvat de dwars- en langsprofielen in tunnels en aquaducten. In deel 3 worden bouwmethoden omschreven en deel 4 omvat toegepaste rekenmethoden. Details van tunnels zijn in deel 5 vastgelegd,...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
The shoreline management guide is composed of the following elements: • an introduction to the criteria used to select the case studies reviewed during the project and the methodology adopted to collect information on these case studies.An extensive summary of the major lessons learned from this review, which also stand for the major elements...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
Dit rapport bevat een aanpassing aan het gelijknamige rapport uit 2002 met rapportnummer 2002.034. SAMENVATTING De hydraulische randvoorwaarden voor de Nederlandse primaire waterkeringen worden elke vijf jaar vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze randvoorwaarden zijn buitengaats van havens afgegeven. Om de primaire...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
This report presents additional information and new formulae not included in Delos report D22. Existing formulae for the design of LCS's for coast protection structures can be found in D22 and are therefore not repeated in this report.
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
De spuicapaciteit in de Afsluitdijk is momenteel onvoldoende om het winterstreefpeil van het IJsselmeer te handhaven. In de toekomst zal de handhaving van het Ijsselmeerpeil nog moeilijker worden door de verwachte klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect met als gevolg een versnelde stijging van de zeespiegel en een toename van de...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
Assessment of large scale effects of low crested breakwater alignments on the ecology and biodiversity.
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
Investigation of biodiversity near Atafulla and Cubelles (Spain), Liverpool and Elmer (UK), Lido di Dante (Italy).
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
Erosion due to marine organisms, with focus on rocky shores.
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
Population parameters are estimated to be included in a model to predict large-scale effects of breakwater spatial arrangements (i.e. location, relative proximity to natural reefs and other artificial structures) on the distribution and polulation dynamics of hard bottom substrata.
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
In de nota Kustbalans 1995, de tweede Kustnota, is geconstateerd dat de ligging van de basiskustlijn (BKL) niet overal optimaal is [lit.1]. Volgens alle Provinciale Overlegorganen voor de Kust (POK) kan daardoor onvoldoende worden ingespeeld op regionale behoeften voor natuurlijke dynamiek, veiligheid en recreatie. Deze stelling wordt onderbouwd...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
The construction of artificial reefs in a sandy beach environment creates virgin habitat for rocky shore organisms. Earlier isolated patches of natural habitat may become connected via a chain of "stepping-stones" such that gene flow is pemitted and also the dynamics of some or all species is shifted from the original situation. Such a situation...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
In the report the epibiota colonising LCS and other coastal defence structures was for the first time characterised along several European shares, including UK, Italy, Spain and Dentnark. The composition and distribution of epibiotic communities on LCS described in relation to the position on the defence structures and other environmental...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
The aim of these studies were to analyse the extension of the area of influence of a low crested structure on the surrounding soft bottoms and on their infaunal assemblages. For this purpose, a new sampling design allowing to collect samples at a successive distance from the low crested structure have been adopted by the different teams, in...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
Results of sampling at Cubelles (Catalunya, Spain), Elmer (Wessex, UK) and Lido di Dante (Italy).
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
Investigations on the colonisations of organisms after teh construction of a breakwater, case studies from Italy, Spain, Denmark and UK.
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
Coastal rock structures are widely used in coastal engineering for a variety o f purposes, includiag controlling the morphological development of beaches and providing protection against coastal erosion or flooding by wave overtopping. Strict adherence to existing design guidance has resulted in many of these structures being built using...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
Tweede voortgangsrapportage over de uitvoering en ontwikkeling van de 3e Kustnota ‘Traditie, trends en toekomst’ geeft het rijksbeleid weer voor het beheer van de kustlijn en de waterkeringen. De nota ondersteunt de beleidskeuze uit de 2e Kustnota (‘Kustbalans’, 1995) om de kust dynamisch te handhaven, maar legt meer nadruk op het verband tussen...
report 2003
Searched for:
(21 - 40 of 186)

Pages