Searched for:
(21 - 40 of 69)

Pages

document
van der Voordt, Theo (author), de Jonge, H. (author), Wamelink, J.W.F. (author)
This chapter presents the objectives, output, staff and funding data and future perspectives of the IMBE research program of the Department of Management in the Built Environment, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology.
book chapter 2010
document
van der Voordt, Theo (author), de Been, I. (author)
Kenniswerkers ontlenen hun motivatie en plezier in het werk vooral aan interessant werk met waardevolle resultaten, leuke collega’s, een goed salaris en doorgroeimogelijkheden. Goede huisvesting en andere faciliteiten die de organisatie en het werk effectief en efficiënt ondersteunen zijn evenzeer belangrijk. Maar wat zijn nu precies die...
book chapter 2010
document
Geraedts, Rob P. (author), van der Voordt, Theo (author)
book chapter 2008
document
van der Voordt, Theo (author), Ikiz-Koppejan, YMD (author), Hartjes-Gosselink, AM (author)
Elke organisatie komt vroeg of laat voor de vraag te staan, welke huisvesting het beste past bij de organisatie. Of dit nu is naar aanleiding van een noodzakelijke renovatie van het bestaande gebouw, verhuizing naar een ander gebouw, nieuwbouw, of als onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Wat werkt beter: een traditioneel cellenkantoor of...
book chapter 2008
document
Asselbergs, Floris (author), Schreibers, Kirsten (author), van der Voordt, Theo (author)
book chapter 2008
document
Bogers, T (author), van Meel, JJ (author), van der Voordt, Theo (author)
Een Programma van Eisen (PvE) geeft de eisen en ambities weer van een opdrachtgever. Daarmee is het PvE een cruciaal communicatiemiddel tussen opdrachtgever en architect. Goede communicatie vereist dat de boodschap van de zender helder overkomt op de ontvanger. In de praktijk blijken PvE’s vaak te uitgebreid, lastig leesbaar, en niet altijd even...
book chapter 2008
document
van der Voordt, Theo (author)
Leegstand van kantoren is van alle tijden. Enige leegstand is normaal, bijvoorbeeld kort na oplevering of bij wisseling van huurders, en ook nodig, bijvoorbeeld om verhuisbewegingen mogelijk te maken (‘frictieleegstand’). De laatste jaren is de leegstand echter schrikbarend gestegen. Anno 2006 wordt in Nederland voor ca. 6,3 miljoen m2...
book chapter 2007
document
Geraedts, Rob P. (author), van der Voordt, Theo (author)
In zijn bijdrage over de gelaagdheid van leegstand pelt Willem Keeris de leegstand af tot het niveau waarop leegstand echt problematisch is en transformatie een interessante optie kan zijn. Aanloopleegstand, mutatieleegstand en frictieleegstand moeten als een normaal onderdeel van het verhuurproces worden beschouwd, aldus Keeris. De echte...
book chapter 2007
document
van der Voordt, Theo (author), van der Kolk, M (author)
Het lijkt niet logisch: eerst een leeg kantoorpand of ander bouwwerk verbouwen om het geschikt te maken voor een andere functie, om het na een aantal jaren weer terug te verbouwen naar de oorspronkelijke functie. Toch kan het een interessante optie zijn voor (naar verwachting) langdurig leegstaande panden. Bijvoorbeeld als de kantorenmarkt een...
book chapter 2007
document
Geraedts, Rob P. (author), van der Voordt, Theo (author)
Om op een efficiënte en systematische manier te kunnen vaststellen of een leegstaand of leegkomend kantoorgebouw voldoende potentie heeft om te worden omgebouwd tot woningen, is de zogenaamde Transformatiepotentiemeter ontwikkeld (Geraedts en Van der Voordt, 2000, 2003). Kort gezegd is dit een checklist met vetocriteria en graduele criteria,...
book chapter 2007
document
van der Voordt, Theo (author)
book chapter 2007
document
Volker, L. (author), van der Voordt, Theo (author)
Om te weten of organisatiedoelstellingen gehaald worden zijn indicatoren nodig. Wanneer is een organisatie succesvol? Zet het beleid zoden aan de dijk? Of zijn ingrepen nodig in de organisatie, de werkprocessen en/of de bedrijfsmiddelen om tot betere prestaties te komen? In deze bijdrage ligt de focus op de huisvesting. Hoe goed presteert uw...
book chapter 2005
document
de Vries, Jackie (author), van der Voordt, Theo (author), Arkesteijn, M.H. (author)
Ondanks een groot aantal publicaties en praktijkbeschrijvingen is er nog weinig wetenschappelijk gefundeerde kennis beschikbaar over de bijdrage van vastgoed aan de prestaties van organisaties. In dit hoofdstuk wordt vanuit een theoretische invalshoek meer inzicht gegeven in deze relatie. Stap voor stap werken we het schema uit verder uit en...
book chapter 2004
document
van der Voordt, Theo (author)
Het in kaart brengen van eisen, wensen en randvoorwaarden (de vraagspecificatie) wordt binnen het bouwproces aangeduid met de term programmeren. In het Engels spreken we van programming (USA) of briefing (UK) Het document waarin de eisen en wensen worden vastgelegd is het programma van eisen (PVE) ('programme of requirements' of 'brief'). In dit...
book chapter 2004
document
den Heijer, A.C. (author), van der Voordt, Theo (author)
In dit hoofdstuk bespreken we veel voorkomende functies en actoren in het bouwproces, met een focus op vastgoedontwikkeling en -beheer. Een functie is een samenhangend geheel van activiteiten, bijvoorbeeld het verlenen van een opdracht of het uitvoeren van een bouwwerk.
book chapter 2004
document
van der Voordt, Theo (author)
In dit hoofdstuk bespreken we enkele centrale begrippen en mechanismen uit de<br/>omgevingspsychologie. Een goed begrip van de psychologische mechanismen waarmee mensen naar vastgoed kijken, gebouwen en buitenruimten beleven en gebruiken en vooren nadelen van huisvestingsalternatieven tegen elkaar afwegen, is essentieel voor een adequate...
book chapter 2004
document
de Jonge, Hans (author), den Heijer, A.C. (author), van der Voordt, Theo (author)
In dit hoofdstuk wordt het vakgebied Vastgoedmanagement gepositioneerd ten opzichte van andere vakgebieden binnen de bouwkundige discipline. Daarnaast wordt ingegaan op de invulling van Vastgoedmanagement in de praktijk. Vervolgens worden verschillende uitgangspunten genoemd die het vakgebied tezamen definiëren, zoals het bij de TU Delft wordt...
book chapter 2004
document
Mallory-Hill, S (author), van der Voordt, Theo (author), Dortmont, A (author)
Over the last decade many businesses are engaged in making organizational changes; adopting new management styles and ways of working. Concurrently, there has been a rise in the number of non-territorial “flexible” office designs based on job functions and work processes rather than individually assigned<br/>workstations. Office buildings are...
book chapter 2004
document
van der Voordt, Theo (author), Cuperus, I.J.J. (author)
book chapter 2002
document
van der Voordt, Theo (author), de Jong, T.M. (author)
In this book study by design – also called research by or through design – is defined as the development of knowledge by designing, studying the effects of this design, changing the design itself or its context, and studying the effects of the transformations. The ‘TOTE-model’ from systems analysis may be recognised in this : Test → Operate →...
book chapter 2002
Searched for:
(21 - 40 of 69)

Pages