Searched for:
(21 - 40 of 203)

Pages

document
van der Zwart, J (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Only when a building has been built it becomes clear if the building works as expected and if the objectives of the clients, customers, end users and other stakeholders are attained. If not, it is difficult and costly to adapt a building-in-use to fit with the needs and interests of the stakeholders. This paper explores how some of the pre-set...
journal article 2015
document
Beckers, R (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Dewulf, G (author)
Purpose<br/>The purpose of this paper is to explore how corporate real estate (CRE) managers of higher education institutions formulate their CRE strategies and CRE operating decisions to align CRE with the corporate strategies of these institutions.<br/><br/>Design/methodology/approach<br/>An analytical alignment framework has been developed,...
journal article 2015
document
Riratanaphong, C (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Purpose: – The purpose of this paper is to compare performance measurement systems from the literature with current performance measurement approaches in practice to get a better understanding of the complex relationships between workplace change, added value and organisational performance.To be able to measure the added value of workplace...
journal article 2015
document
Riratanaphong, C (author), van der Voordt, Theo (author)
Various studies have shown that corporate real estate can contribute to organisational performance. However, the concept of Public Real Estate Management (PREM) has not been well known in Thailand. This paper aims to present the concept of PREM, to describe Key Performance Indicators (KPIs) that are being used in practice, to discuss KPIs that...
journal article 2015
document
Jensen, P.A. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
journal article 2014
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Bentinck, S.A. (author)
Hoe meet je het effect van de werkomgeving op de mate waarin kennis wordt gedeeld binnen een organisatie? Begin dit jaar verschenen twee proefschriften over de werkomgeving van kenniswerkers en de invloed hiervan op kennis delen. In de hedendaagse kenniseconomie is dat belangrijke informatie, ook voor facility en real estate managers
journal article 2014
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Op 16 oktober promoveerde Johan van der Zwart op het onderwerp ‘Building for a better hospital: value-adding management & design of healthcare real estate’. Een dag later lieten vier gerenommeerde experts hun licht schijnen over ditzelfde onderwerp. Een impressie van de bevindingen.
journal article 2014
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Jensen, P.A. (author)
journal article 2014
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Remoy, H.T. (author)
In Nederland staat ca. 15% van alle kantoorruimte leeg. Dit is exclusief de verborgen leegstand van plekken die binnen verhuurde kantoren leeg staan. Naast sloop wordt in toenemende mate gekozen voor herbestemming als oplossing voor het bestrijden van leegstand, tijdelijk of permanent. Een beschouwing over kansen en obstakels.
journal article 2014
document
Remøy, HT (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Purpose When current accommodation is unsatisfactory, office organisations consider relocating to new accommodation that optimally facilitates their main processes and supports image and financial yield. However, due to high vacancy levels, public opinion and governmental awareness oppose new office construction. Reusing existing buildings could...
journal article 2014
document
Bakker, I.C. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Vink, P. (author), de Boon, J (author)
This research discusses the validity of applying questionnaires in colour research in real life settings.<br/>In the literature the conclusions concerning the influences of colours on human performance and well-being are often conflicting. This can be caused by the artificial setting of the test process. Applying questionnaires could also be a...
journal article 2014
document
Remøy, HT (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Conversion into housing is a way of adapting and reusing vacant office buildings. Former research has shown possibilities for this type of conversion, and has delivered instruments for determining the conversion potential of vacant offices. While adaptation and renovation of outdated offices can prove to be a successful real estate strategy,...
journal article 2014
document
Plijter, EB (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Rocco, Roberto (author)
Purpose: to provide a better insight into the role of national cultures on the management and design of workplaces of multinationals in different countries.<br/>Design/methodology/approach: This explorative study is based on an extensive literature review of dimensions of national culture in connection to corporate real estate management,...
journal article 2014
document
Jensen, PA (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Coenen, C (author), Sarasoja, AL (author)
Purpose: To summarize recent research findings and reflections on The Added Value of Facilities Management and to outline perspectives for future research and development of the added value of FM.<br/>Methodology - The article is based on reflections on contributions to the recently published book “The Added Value of Facilities Management” and...
journal article 2014
document
Bakker, I.C. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), de Boon, J (author), Vink, P. (author)
This paper presents a discursive review of the dimensions pleasure, arousal and dominance that Mehrabian and Russell developed in 1974 to assess environmental perception, experience, and psychological responses. Since then numerous researchers applied these dimensions to assess the experience of the physical environment and its perceived...
journal article 2014
document
van der Zwart, J. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
In addition to cost effectiveness, possible contributions of real estate to organisational performance are incorporated in strategic corporate real estate management nowadays more and more. This paper explores the concept of adding value by real estate and how this concept is being applied in design and management of hospital accommodations....
journal article 2013
document
van der Voordt, D.J.M. (author), d'Ancona, M. (author)
Het Nieuwe Werken is al sinds begin jaren negent ig in opkomst en raakt steeds meer ingeburgerd, zowel bij private als bij publieke organisaties. Dit artikel gaat in op de belangrijkste kenmerken en drijfveren, ervaringen van gebruikers, vereiste gebouweigenschappen en instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming.
journal article 2013
document
Bakker, I. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Sinds 2010 is Karel Luyben rector magnificus van de Technische Universiteit Delft. Deze universiteit staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven en heeft grote ambities voor zowel onderwijs als onderzoek. De Delftse campus biedt ruimte aan zo’n 18.000 studenten en 4.500 medewerkers. Zijn er specifieke kenmerken van een campus aan te...
journal article 2013
document
Karabulut, B. (author), van Doorn, A.J. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
BREEAM-NL wordt veel gebruikt om duurzame gebouwen te realiseren en te certificeren. Voor aannemers is afval scheiden op de bouwplaats vrij lastig. De eisen voor transport & logistiek zijn vooral gericht op registraties en niet op verduurzaming hiervan. Toepassing van Smart Building Logistics (SBL) zorgt voor betere afvalscheiding en minder...
journal article 2013
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Tijdens de planontwikkeling voor nieuwbouw of verbouw in de zorg, vinden vaak nog allerlei veranderingen plaats in het programma van eisen. Gevolg: tijdverlies, extra kosten en frustratie bij de betrokkenen. Zijn wijzigingen te voorkomen? Kunnen we de nadelige effecten reduceren? Een verkenning van soorten wijzigingen, oorzaken, gevolgen en...
journal article 2013
Searched for:
(21 - 40 of 203)

Pages