Searched for: +
(21 - 40 of 86)

Pages

document
Verhagen, H.J. (author)
In case Barra Sul is dredged, there is a risk of an increased salt intrusion into the estuary. Model computations have been performed to comper present salt intrusion with future salt intrusion
report 1982
document
Verhagen, H.J. (author), Roelse, P. (author)
Serie artikelen uit Otar 1988-1990 over kustwaterbouw en kustbeleid gebaseerd op een bijscholingscursus voor technici van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. Behandeld worden de golven bij de kust, getij en getijstromen, sedimenttransport, kustprocessen, kustverdediging na 1990
report 1988
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
Door de directie Friesland zijn berekeningen gemaakt naar de deltaveiligheid van deze raaien (notitie ANW 89.37 en notitie ANW 89.46). Aan de DWW is gevraagd om commentaar te geven op de genoemde notities ANW 89.37 en ANW 89.46, alsmede aan te geven op welke wijze de veiligheid van dit deel van Ameland berekend dient te worden. CONCLUSIES Bij de...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
As a continuation of the initial study on the morphology of the Douro mouth performed by Hydronamic in 1982, the Administracao dos Portos de Douro e Leixoes commissioned by Hydronamic bv to construct a mathematical hydro-morphological model of the Douro mouth. Within the framework of the study also a second measuring campaign was commissioned,...
report 1983
document
Verhagen, H.J. (author), Van der Hoeven, T. (author), Maaskant, B. (author), Schoenmakers, N. (author), De Gijt, J. (author), Boskma, L. (author)
Anome BV en het Innovatie Test Centrum van Rijkswaterstaat-DWW zijn samen met verschillende partners aan het onderzoeken in hoeverre Ground Consolidators (GC’s) interessant zouden kunnen zijn voor gebruik in Oever- en bodembescherming. De eerste fase van het onderzoek is afgerond en er is besloten om verdergaand onderzoek te doen. In verband met...
report 2006
document
Verhagen, H.J. (author)
Lezing naar aanleiding van het afscheid van Ing. J. Boekhout als hoofd Technische Dienst van het waterschap Het Vrije van Sluis. Er wordt een overzicht gegeven van hoe in Zeeuws Vlaanderen getracht is om alle belangen te verenigen om een optmaal verbeteringswerk voor de waterkeringen te kunnen onwerpen.
report 1995
document
Verhagen, H.J. (author), De Quellerij, L. (author), Schakel, P.N.G.C. (author)
Onderzoek naar de sterkte van de dijken rond de Oosterschelde in relatie tot de andere belasting die zal optreden bij sluiting van de stormvloedkering (met name een stagnante waterstand gedurende meerdere getijdenen en bijbehorende golfaanval).
report 1985
document
Verhagen, H.J. (author)
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
Het hoogwater op de Rijn van maart 1988 staat op de derde plaats van de rivierhoogwaters van deze eeuw. De afvoer van maart 1988 werd alleen door de hoogwaters van 1920 en 1926 overtroffen. Laatstgenoemde hoogwaters waren de oorzaak van uitgebreide overstromingen en veel schade. Dit was bij het hoogwater van maart gelukkig niet het geval. Op de...
report 1988
document
Verhagen, H.J. (author)
The river Douro debouches into the Atlantic Ocean near Oporto (Portugal) with a funnel-shaped mouth, partly closed from the ocean with a sand spit. Both the wave-induced longshore sediment transport as the sediment yield of the river are limited by the available quantity of sediment (non-alluvial conditions). The results of some sediment...
report 1983
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1974
document
Verhagen, H.J. (author), Van Maastrigt, R. (author)
Study for the design of an access channel to the coal port of Cerrejon, Colombia using a ship manoeuvring simulator
report 1982
document
Verhagen, H.J. (author)
In het kader van het landelijk kustbeleid is een methode voor het berekenen van de kustlijn ontwikkeld (nota wba-n-90.125). De aldaar beschreven methode wordt hier toegepast voor een aantal kustvakken (Ameland, Callantsoog, Kop van Schouwen). Geconcludeerd wordt dat de gebruikte rekenmethode een redelijk stabiel beeld van de kustlijnligging geeft.
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
In Indonesia (Batam island, just south of Singapore) the Durinagkang estuary has been closed in order to create a fresh water reservoir. Especially is that during the closure a squeeze process took place in the subsoil. In this case this was advantageous.
report 1995
document
Verhagen, H.J. (author)
Because dunes protect a large part of The Netherlands against coastal flooding and inundation, it is vital to guarantee the strength of these natural sea defenses. Besides sea defense, dunes have other functions. Sandy shorelines and dunes are frequently eroded. A legal framework has been developed that guarantees the required safety-level of...
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
course contribution on the calculation of dune erosion due to storms
report 1990
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1985
document
Verhagen, H.J. (author)
Lecture note for the course on flood protection, dikes and other water retaining structures at Unesco-IHE in Delft.
report 1998
document
Verhagen, H.J. (author), Van Rossum, H. (author)
De grote civiele werken langs de Nederlandse kust zijn onder te verdelen in een viertal categorien, deze worden per categorie in dit rapport besproken. Ten aanzien van de havendammen van IJmuiden,, Scheveningen en Hoek van Holland kan geconstateerd worden dat deze het brandingsstroomtransport "lokaal" beïnvloeden. "Lokaal" is in dit verband aan...
report 1989
Searched for: +
(21 - 40 of 86)

Pages