Searched for: +
(21 - 40 of 42)

Pages

document
van Veen, J. (author)
Achter Uithuizen - Uithuizermeden bevond zich een gedeeltelijk door de natuur, gedeeltelijk door mensenhand gevormde kwelder, welke in 1942/1943 door Domeinen werd ingepolderd op last van de Duitse overheid. Blijkens de vele beraadslagingen is het gewenst de gebeurtenissen die daartoe aanleiding hebben gegeven naar voren te brengen. Opmerking:...
report 1944
document
van Veen, J. (author)
Als algemeen richtslijn is er aangegeven dat bij de opzet van landwinningswerken rekening gehouden moet worden met een tijdperk van ongeveer 40 jaren. Ten einde een nader inzicht in de voor te bereiden werkzaamheden te bekomen, werd er onderzoek verricht en gedeeltelijk in een viertal nota's vastgelegd. De onderzoeken gaan in specifiek over de ...
report 1943
document
van Veen, J. (author)
Verkort stormvloedverslag
report 1943
document
van Veen, J. (author)
Vooral nu de Zuiderzeewerken een stadium bereiken, waarbij het eindpunt in zicht is, schijnt het wenselijk naar nieuwe mogelijkheden voor landwinst om te zien en daarbij tevens de problemen van het verkeer en die van de zoetwater-, zand- en slibhuishouding nader te bezien. Daarbij geldt nog als overweging, dat langs de benedenrivieren...
report 1942
document
van Veen, J. (author)
Where the top layer of clayey substance was thin and the underlying peat layer thick, the shrinkage of the latter had been such that the clay-filled gullies appeared as ridges of about ½ to 1 m high in the field. Farmers sometimes call these ridges ,,natural dykes". In some places they have dug up parts of these ancient depots of good clay and...
report 1942
document
van Veen, J. (author)
Eerste beschrijving van een luchtbellenscherm om zoutindringing (met name bij schutsluizen) tegen te gaan. Deze methode is verzonnen door Van Veen, en later verder uitgewerkt en toegepast o.a. bij de sluizen in IJmuiden.
report 1941
document
van Veen, J. (author)
In verband met de voorgenomen dijksverhogingen is het wenselijk zich te bezinnen over de mogelijkheid het net der benedenrivieren te vereenvoudigen. Een vereenvoudiging zou ook wenselijk zijn met het oog op de geconstateerde verzilting van de benedenrivieren, waardoor niet alleen de prise d'eau van Rotterdam wordt bedreigd, doch ook de inlaten...
report 1941
document
van Veen, J. (author)
Analyse van de effecten van zoutindringing op de benedenrivieren t.g.v. bodemdaling en/of zeespiegelstijging. Overzicht van de beschikbare meetgegevens. Toename van zoutgehalte in de bovenafvoer van de Rijn. Ligging van de zoutgrens in het benedenrivierengebied. Mogelijkheden om de menging tegen te gaan. Mogelijkheden om de verzilting van het...
report 1941
document
van Veen, J. (author)
Discussie over controverse tussen Van Veen en Thijsse over de uitvoering van getijberekeningen, en met name over de manier van extrapolatie op logaritmische schaal.
report 1940
document
van Veen, J. (author)
Statistische analyse van de relatie tussen zonnevlekken en het voorkomen van stormvloeden en andere klimaataspecten.
report 1940
document
Heyst, D.A. (author), Kempees, A.E. (author), Rulkens, J.W. (author), Schlingemann, F.L. (author), Schönfeld, J.F. (author), Versteeg, H. (author), van der Wal, L.T. (author), van Veen, J. (author)
Na veel gedoe is in 1939 door de minister opdracht gegeven om na te gaan met welke maatgevende vloeden in het benedenrivierengebied gerekend zou moeten worden, en welke maatregelen genomen zouden moeten worden. Door deskundigen eind jaren '30 was er onenigheid over wat er aan de bestaande dijken zou moeten gebeuren. Op basis van een rapport van...
report 1940
document
van Veen, J. (author)
Description of instruments to measure sediment transport.
report 1939
document
van Veen, J. (author)
Study on the relation between climate change and ice cover in the Dutch rivers since 1879.
report 1939
document
van Veen, J. (author)
Summary of research in the British Channel on bedforms with the aim to show if there is an interaction with local sediment transport overthere and the sand balance of the Dutch coast. Focus is on echosounding and observation techniques.
report 1937
document
van Veen, J. (author), Schaank, E.M.H. (author)
Sediment measurements in the Dutch rivers
report 1936
document
van Veen, J. (author)
Kostenvergelijking van verschillende methoden van landaanwinning middels kwelderwerken in Groningen.
report 1935
document
van Veen, J. (author)
Berekening van het getij in de Hollandse IJssel na uitvoering van eventuele verbeteringswerken.
report 1935
document
van Veen, J. (author)
Summary of research in the British Channel on bedforms with the aim to show if there is an interaction with local sediment transport overthere and the sand balance of the Dutch coast. Focus is on echosounding and observation techniques. Theoretical background of the formation of ripples and waves on seabed and riverbed. Comparison of dunes on...
report 1935
document
van Veen, J. (author)
Gedetailleerde afvoer- en debietmetingen in het benedenrivierengebied
report 1934
document
van Veen, J. (author), Verhagen, H.J. (author)
Manuscript met aantekeningen van Johan van Veen over kustmorfologie. Van Veen heeft ten behoeve van zijn promotieonderzoek alle op dat moment beschikbare literatuur over kustmorfologie in relatie tot de Noordzeekust bestudeerd. Dit cahier is een weerslag van die studie, met eigen kritische opmerkingen. Het is de basis van het later verschenen...
report 1934
Searched for: +
(21 - 40 of 42)

Pages