Searched for: +
(21 - 40 of 115,115)

Pages

On a method of reducing the rolling of ships at sea
On a method of reducing the rolling of ships at sea
Transactions of the Royal Institution of Naval Architects, RINA, Volume 24 – 39
Transactions of the Royal Institution of Naval Architects, RINA, Volume 24 – 39
The use of water-chambers for reducing the rolling of ships at sea
The use of water-chambers for reducing the rolling of ships at sea
Verslag over den stormvloed van 9 Februari 1889
Verslag over den stormvloed van 9 Februari 1889
Resume der uitkomsten van proeven betreffende den weerstand tegen voortbeweging van schepen en daarmede samenhangende getallenwaarden
Resume der uitkomsten van proeven betreffende den weerstand tegen voortbeweging van schepen en daarmede samenhangende getallenwaarden
Die Stabilität von Schiffen
Die Stabilität von Schiffen
Resultaten van het technisch onderzoek 1886-1892
Resultaten van het technisch onderzoek 1886-1892: Deel 8: Vergelijking van verschillende ontwerpen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee
Verslag over den stormvloed van 12/13 December 1883
Verslag over den stormvloed van 12/13 December 1883
Verslag over den Stormvloed van 22/23 December 1894
Verslag over den Stormvloed van 22/23 December 1894
A general theory of the oscillation of a ship on waves
A general theory of the oscillation of a ship on waves
Transactions of the Royal Institution of Naval Architects, RINA, Volume 40 – 47
Transactions of the Royal Institution of Naval Architects, RINA, Volume 40 – 47
Plan van afsluiting en droogmaking der Zuiderzee
Plan van afsluiting en droogmaking der Zuiderzee
Rede uitgesproken door den Rector Magnificus der Technische Hoogeschool ter gelegenheid van de plechtige opening der Technische Hoogeschool te Delft door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op maandag den 10den juli 1905
Rede uitgesproken door den Rector Magnificus der Technische Hoogeschool ter gelegenheid van de plechtige opening der Technische Hoogeschool te Delft door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op maandag den 10den juli 1905
Verslag over den Stormvloed van 12/13 Maart 1906
Verslag over den Stormvloed van 12/13 Maart 1906
Transactions of the Royal Institution of Naval Architects, RINA, Volume 48 – 59
Transactions of the Royal Institution of Naval Architects, RINA, Volume 48 – 59
Het onstaan en verdwijnen van waterstof en methaan onder den invloed van organisch leven
Het onstaan en verdwijnen van waterstof en methaan onder den invloed van organisch leven
Geschiedenis der systematische mineralogie
Geschiedenis der systematische mineralogie
Over de exhaust-werking bij locomotieven
Over de exhaust-werking bij locomotieven
De berekening, de bouw en het bedrijf van het kabelnet der gemeente Amsterdam
De berekening, de bouw en het bedrijf van het kabelnet der gemeente Amsterdam
Mathematische und mikroskopisch-anatomische Studien über Blattstellungen: Nebst Betrachtungen über den Schalenbau der Miliolinen
Mathematische und mikroskopisch-anatomische Studien über Blattstellungen: Nebst Betrachtungen über den Schalenbau der Miliolinen
Searched for: +
(21 - 40 of 115,115)

Pages