Searched for: +
(21 - 22 of 22)

Pages

document
IJnsen, F. (author)
In deze notitie wordt beknopt ingegaan op de methoden van onderzoek op grond waarvan uit het bestaande waarnemingsmateriaal extrapolaties van het toekomstige gedrag van de Noordzeekusten van de eilanden: Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog (overzicht zie bijlage 1) met de nodige reserve kunnen worden verkregen. Deze "reserve" is...
report 1988
document
V.d. Molen, P. (author)
Met de jaarlijkse kustmetingen kan in een willekeurig kustgedeelte de erosie c.q. sedimentatie berekend worden. De kustraaien die jaarlijks gemeten worden hebben een onderlinge afstand variƫrend van ca. 200-300 m en een lengte van ca. 800 m. In voorliggende notitie wordt met behulp van komputerberekeningen een onderzoek gedaan naar de invloed...
report 1980