Searched for: +
(21 - 40 of 5,543)

Pages

document
Boon, J.G. (author), Dekker, E.A. (author), Postma, L. (author), Savornin Lohman, A.A.M. de (author)
report 1992
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1975
document
Dalrymple, R.A. (author)
Water wave modeIs, incorporating shear currents, are developed for linear and nonlinear waves. The first model assumes a constant vorticity over the depth of the fluid; the case for a wave propagating on a linear shear current. For greater generality, a second model is presented which assumes that the fluid is composed of two layers, each with a...
report 1973
document
Quist, P. (author), Verheij, H.J. (author)
De trendrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken en recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De bedoeling is dat met behulp van de trendrapportage kansen inzichtelijk worden en het mogelijk wordt om in te spelen op de gesignaleerde ontwikkelingen.
report 2015
document
Joy, J.W. (author)
The successful design of a marina with respect to seiche conditions presupposes two categories of knowledge. Of these the more difficult to obtain is an adequate description of the local long period wave environment. Somewhat easier, but equally important, is a detailed knowledge of the responses various basin configurations present as a result...
report 1965
document
Bandsma, W. (author), Montauban, C.C. (author)
report 1984
document
Berrevoets, C.M. (author), Strucker, R.C.W. (author), Meininger, P.L. (author)
Dit rapport presenteert resultaten van watervogeltellingen in de zoute en brakke wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland (figuur 1) in de periode juli 1998-juni 1999 (verder aangeduid als 1998/99). De 'Zoute Delta' omvat de Voordelta, het Grevelingenmeer, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. Uit de resultaten van het...
report 2000
document
Diermanse, F.L.M. (author), Klein Breteler, M. (author), Kuiper, C. (author), Vrouwenvelder, A.W. (author), Steenbergen, H.M.G.M. (author)
report 2003
document
Kloosterman, J. (author), Wiersinga, W. (author), Schuiling, E. (author)
Dit onderzoek analyseert voor het Deltaprogramma Waddengebied de belangen en visies van diverse lokale stakeholders op veiligheid op de eilanden en de vastelandskust. Hoewel langs de vastelandskust veiligheidsproblemen moeten worden opgelost is daar weinig maatschappelijke discussie over; er zijn veel mogelijke oplossingen zoals ruimtelijke...
report 2012
document
Rijn, L.C. van (author), Dunsbergen, D.W. (author)
report 2001
document
Dijkema, K.S. (author), De Jong, D.J. (author), Vreeken-Buijs, M.J. (author), Van Duin, W.E. (author)
THIS ENTRY CONTAINS BOTH A DUTCH AND AN ENGLISH VERSION. FOR THE ENGLISH SUMMARY SCROLL DOWN. Ten behoeve van de maatlatontwikkeling voor de handhaving van de Europese Kaderrichtlijn Water worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders en schorren: 1. een areaal-referentie. De KRW gaat uit van een areaal...
report 2005
document
Führböter, A. (author), Sparboom, U. (author)
This paper deals with shock pressure phenomena due to breaking waves acting on sloping faces of sea dykes and other dike revetments. The full-scale investigations were carried out in the new research facility LARGE WAVE CHANNEL in Hannover. Germany. Maximum shock pressure estimations are given for practical slopes 1:4 and 1:6. An extension of...
report 1988
document
Pagee, J.A. van (author), Markus, A.A. (author)
report 1988
document
Gates, E.T. (author), Herbich, J.B. (author)
Presently deep-draft navigation channel analysis, design and review is based on empirically derived ratios of the design vessel's dimensions. Because of radical changes in vessel operation purposes and characteristics, these ratios can no longer be safely or economically applied. The mathematical model and related theory described in this...
report 1977
document
Jongeling, T.H.G. (author), Verheij, H.J. (author)
report 2001
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1993
document
Kuiper, K. (author)
Meetgegevens over slibviskositeiten. Bevat bijlage: Onderzoek naar de erosie en consolidatie van bodemslib, erosie- en consolidatiepoeven met slib rotatieviscosimeter 'rotovisko'1972-1973 door Deltadienst Hellevoetsluis.
report 1988
document
Kuiper, C. (author)
For the protection of dilce slopes and river banks Dutch designers frequently use block revetments. At this moment the international market for block revetments is increasing because the smooth surface and aesthetic appearance of the slope has an increasing importance. It makes the water line accessible to bathers and fishermen and it also...
report 2002
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Lindijer, G.J.H. (author)
report 1981
Searched for: +
(21 - 40 of 5,543)

Pages