Searched for:
(241 - 256 of 256)

Pages

document
Maris, A.G. (author), Van Veen, J. (author), De Vries, J.W. (author), Dibbits, H.A.M.C. (author)
Bundel met artikelen over de waterloopkundige en waterbouwkundige achtergronden van het Deltaplan. Het artikel van Van Veen gaat in op de wordingsgeschiedenis van het Deltaplan, de plannen van voor 1953 en de analoge wiskundige modellen (deltar). De Vries gaat in op de planvorming en de besluitvorming van de Deltacommissie t.a.v. de...
report 1956
document
Van der Heijden, H.M.M. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Vries, P. (author)
In de praktijk van de woningproductie is er regelmatig discussie over de gronduitgifteprijs: de prijs die de grondexploitant in rekening brengt bij de vastgoedexploitant. Deze discussie spitst zich toe op de prijs die de gemeente (als grondexploitant, bijvoorbeeld in een bouwclaimmodel) in rekening brengt bij projectontwikkelaars. Dit rapport...
report 2006
document
De Vries, T.J. (author), Vermeeren, C.A.J.R. (author)
report 1994
document
De Vries, M.B. (author)
Op zoek naar duurzame ontwikkeling van onze delta, naar veiligheid in een aantrekkelijke omgeving, ligt die gedachte steeds vaker ten grondslag aan hoe we met water omgaan. Hoe we ons ertegen beschermen en hoe we het beheren. Als de golfbreker iets duidelijk maakt is het wel dat waterbouw en natuur elkaar niet uitsluiten. Planten en dieren...
report 2009
document
De Vries, T.J. (author), Holleman, E. (author)
report 1995
document
Fischer, T. (author), De Vries, W.E. (author), Cordle, A. (author)
report 2011
document
Crosato, A. (author), Tanczos, I. (author), De Vries, M. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2002
document
Broens, B.H. (author), De Vries, F.H. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1972
document
De Vries, J.M. (author)
Deze notitie is te beschouwen ais een voorlopig standpunt over de gewenste vervolg-aanpak, met het doei aandachtspunten te accentueren voor de discussie, de reacties en het vervolgoverleg. De adviezen, deze notitie en de reacties zijn allen input voor het overleg in de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren van mei aanstaande. In dat overleg zuilen...
report 2000
document
Van Ee, B.M. (author), Cornelisse, B. (author), Allebrandi, M.J. (author), Van Heurn, J.W.F. (author), Van der Linden, J.P. (author), Linssen, R.J. (author), Van der Ploeg, H.J. (author), Ris, M. (author), Risseeuw, I.J. (author), Schaart, B. (author), De Vries, L. (author), Wetzel, R.W.A. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1981
document
De Vries, M. (author)
In Chapter 2 of this report an overview is given on fluvial processes involved in the modelling discussed. Chapter 3 is concerned with scale models, whilst Chapter 4 deals with numerical models. The main problems treated are, firstly, modelling of the water movement, followed by sediment transport and morphology. Attention is also given to the...
report 1993
document
De Vries, M. (author)
The Subcommittee 6 of the Technical Committee 113 of the International Standardization Organization (ISO) is dealing with measurements of sediment transport in open channels. As a back-ground paper for TC113 this report is written on the BTMA, internationally named the Arnhem Sampler. The BTMA has been developped jointly by Rijkswaterstaat,...
report 1979
document
De Jong, M. (author), De Vries, J. (author)
De Rijksplanologische Dienst (thans het DG Ruimte) wil weten wat er gebeurt met ruimtelijke planningsstelsels onder de invloed van de EU en Europa zonder grenzen. De Delftse onderzoekers Martin de Jong en Jochem de Vries hebben zich verdiept in de Vlaamse wereld van de ruimtelijke planning. Ze onderzochten of beleidsoverdracht vanuit Nederland...
report 2003
document
Jansen, A. (author), De Vries, A.G. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1975
document
Korthals Altes, W.K. (author), Louw, E. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Boumeester, H. (author), De Vries, P. (author), Dol, C.P. (author)
Dit onderzoek verkent wat de mogelijke opbrengsten van het vastgoed zijn bij de ontwikkeling van de Dokzone in de periode 2025-2050. Het is niet gebruikelijk om voor deze termijn opbrengsten te ramen.
report 2011
document
Verhoosel, J. (author), Roes, J. (author), Bruinenberg, J. (author), Van Doorn, L. (author), Janssen, P. (author), De Vries, M. (author), Van Oosterom, P. (author)
report 2013
Searched for:
(241 - 256 of 256)

Pages