Searched for:
(241 - 260 of 260)

Pages

document
Groetelaers, P. (author), Priemus, H. (author)
book 1983
document
Doornink-Hoogenraad, M.M. (author), Van Herwijnen, G. (author), Van de Kieft, C. (author), Visser, J.C. (author), Wegner, J.G. (author)
book 1983
document
Priemus, H. (author)
book 1983
document
van Fulpen, H. (author)
De afbakening van het woonlasten- en inkomensbegrip staat de laatste tijd sterk in de belangstelling. Dit is niet verwonderlijk. Als de totale woonuitgaven van huurders en eigenaar-bewoners in korte tijd vrij sterk stijgen is er vanzelfsprekend veel belangstelling voor de opbouw van de totale woonuitgaven om zodoende te kunnen analyseren welke...
book 1983
document
Adriaansens, C.A. (author)
book 1983
document
Houben, P. (author)
In dit deel wordt het belang van "maatschappelijke participatie" voor onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van de ouderenhuisvesting geschetst. Aangetoond wordt waartoe de hantering van dit uitgangspunt kan leiden.
book 1983
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1983
document
Van Fulpen, H. (author), Priemus, H. (author)
book 1983
document
Speet, B.J.M. (author), Van Herwijnen, G. (author), Van de Kieft, C. (author), Visser, J.C. (author), Wegner, J.G. (author)
book 1982
document
Lijbers, R. (author), Pasteuning, S. (author)
book 1982
document
Sierksma, R. (author)
Dit boek houdt zich bezig met vraagstukken uit de stadsanalyse en de theorie betreffende de ontwikkeling van autoritaire tendenzen in de moderne staat. Het eerste deel van het boek doet een poging de ontwikkeling van een autoritaire staatsvorm te verbinden met verschijnselen als de kraakbeweging en de opkomst van politiek anarchisme. Daartoe...
book 1982
document
Speet, B.M.J. (author), Van Herwijnen, G. (author), Van de Kieft, C. (author), Visser, J.C. (author), Wegner, J.G. (author)
book 1982
document
Cremers, E. (author), Kaaij, F. (author), Steenbergen, C.M. (author)
book 1981
document
de Jong, G.J. (author), Klopman-Beyers, M. (author), Roeleveld, J. (author)
De Landelijke Coördinatie Commissie TWO-HTO (LCC) heeft zich in de afgelopen jaren gericht op een koördinatie van het TWO en het HTO op onderwijskundig gebied. Uitgangspunt daarbij was dat het kennis nemen van elkaars onderwijskundige programma's, zowel wat de doelstellingen als wat de inhoud betreft, en het zo mogelijk afstemmen van de...
book 1981
document
Korteweg, J. (author)
book 1978
document
Harmsen, T.W. (author)
In 'De Beknopte Lant-Meet-Konst' wordt een beschrijving gegeven van het even en het werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen, die leefde van circa 1628 tot 1717. Aan de hand van deze levensbeschrijving en werkmethoden van deze prominente landmeter wordt op originele wijze inzicht gegeven in de historie van de landmeetkunde en...
book 1978
document
Micheels, S. (author)
In deze skriptie wordt een antwoord gegeven op de vraag waarom het basisbesluit (het besluit waarin de Rijksdienst voor het Nationale Plan haar wettelijke grondslag kreeg) juist zo geworden is, als het op 15 mei 1941 werd afgekondigd. Het beantwoorden van die vraag vereist inzicht in verschillende faktoren, die van invloed zijn geweest op de...
book 1978
document
Priemus, H. (author), Sjoer, E. (author)
book 1977
document
Kullberg, J. (author)
book
document
Leergang georganiseerd door de Centrale Commissie voor Studiebelangen in samenwerking met de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, gehouden op 28, 29, 30 en 31 januari 1947 te Delft.
book 1947
Searched for:
(241 - 260 of 260)

Pages