Searched for:
(25,541 - 25,560 of 26,319)

Pages

document
Soerjadi, R. (author)
The paper is dealing with dispersion, which is defined as the scattering of a particle cloud in space due to some stochastic spreading mechanisme In many cases such a process can be approximately described by a differential equation, sometimes called dispersion equation. This equation turns out to be a partial differential equation of infinite...
master thesis 1981
document
Hensel, A. (author), Wagenaar, H. (author)
Er wordt een beschrijving gegeven van het bevaarbare gedeelte van de Maas, het lateraal kanaal en het Julianakanaal. De mogelijkheden die deze scheepvaartroute biedt, moeten als zeer belangrijke randvoorwaarden voor een eventuele Maas-Rijn verbinding gezien worden. Er zullen b.v. nooit meer of grotere de Maas-Rijnverbinding passeren dan de...
master thesis 1981
document
Mertens, F.J.M. (author)
master thesis 1981
document
Prager, L.H. (author)
Als mogelijke uitbreiding van de jachthavencapaciteit van de gemeente Medemblik wordt overwogen een haven in het IJsselmeer uit te bouwen in het hoekje bij het gemaal "Lely". In verband met een tweetal aardgasleidingen krijgt de haven een wat ongelukkige vorm, met lange havendammen en slechts weinig oppervlak. Om de beschikbare ruimte toch...
master thesis 1981
document
Van Nieuwenhuijze, D.O. (author)
This study has been undertaken in order to find out what is to be understood by " rather gentle " slopes. That is, it is an inquiry into the limits of applicability of the refraction - diffraction equation. In this study, the refraction - diffraction equation, as well as the set of equations from which it has "been derived, are used to predict...
master thesis 1981
document
Van Damme, P.M. (author)
Dit verslag omvat de hydraulische deeltaak die te zamen met de biologische, de chemische en de hybride deeltaak het totale verslag van de studiegroep: "Model defosfatering 2", zal vormen. De studiegroep heeft een interdisciplinair onderwijsgebondenonderzoeksproject gedaan dat georganiseerd is door het Centrum voor Milieukunde van de...
master thesis 1980
document
Meijer, M. (author)
Het doel van dit constructieve hoofdontwerp is, te onderzoeken welke constructie elementen aanwezig zijn; te bepalen hoe deze elementen samen de constructie als geheel vormen en de verschillende elementen globaal te dimensioneren. Hierdoor kan dan een wat duidelijker beeld verkregen worden van deze, voor Nederland wat ongebruikelijke,...
master thesis 1980
document
Otte, F.J. (author)
Een onderzoek naar de nauwkeurigheid van de bepaling van het bodemtransport volgens de duinvoortplantingsmethode ('Dune - tracking') bij de Rijkswaterstaat.
master thesis 1980
document
Verheesen, K.F.J. (author)
master thesis 1980
document
Arkesteijn, L. (author), Bleijenberg, A. (author), Van Dalen, J. (author)
master thesis 1980
document
Weijers, J.B.A. (author)
In dit rapport wordt een theorie gepresenteerd om de fenderindrukkingen te berekenen voor een schip dat afmeert tegen een gesloten constructie. Deze theorie is ontwikkeld op basis van notitie drie van ir. Kolkman (ref 1). Deze beschouwingen leverden een aantal vergelijkingen op waarmee de fenderindrukking voor centrisch en excentrisch botsende...
master thesis 1980
document
Koster, M.J. (author), Stive, R.J.H. (author)
Deel I: Selectie en analyse van de te onderzoeken golfcondities Deel II: Het registeren van de oppervlakte-uitwijkingen, de drukken en de snelheden van regelmatige golven Deel III: Na het voorbereidende werk in de rapporten no.1 en no.2 is het moment aangebroken dat een definitieve beslissing genomen moet worden welke golfcondities, d.w.z. een...
master thesis 1980
document
Hellinga, G.J. (author), Van der Linde, R. (author)
master thesis 1980
document
Van der Most, H. (author)
Studie naar de invloed van onzekerheden en spreiding op de betrouwbaarheid van de beoordeling ven de stabiliteite van het binnentalud van een (rivier)dijk. Mogelijkheden van een probabilistische benadering van het stabiliteitsprobleem.
master thesis 1980
document
Eijkemans, R. (author)
Bij de pneumatische bekrachtiging van pro/ortesen is een laag energieverbruik belangrijk. In dit rapport wordt aangetoond dat theoretisch een belangrijke energiewinst te verkrijgen is door het gas in de motor te laten expanderen. De ontwikkeling van het pneumatische logika-circuit dat nodig is voor een dergelijke expansie wordt besproken. De...
master thesis 1980
document
Koster, M. (author), Stive, R. (author)
Summaries of references on beach nourishment.
master thesis 1980
document
Roodhart, W. (author)
Uit het vooronderzoek blijkt dat de oude bouwlokaties in de Provincie Zuid-Holland niet meer aan de groeiende woningbehoefte in de tachtiger jaren kunnen voldoen. Het streekplan van de Provincie voorziet weliswaar in de ontwikkeling van een drietal nieuwe grote bouwlokaties. Deze lokaties ondervinden echter veel weerstand,om dat zij grote...
master thesis 1980
document
Stevens, T.A.A.C. (author)
Deel 1 & 2 ontbreken. De Dinkel ontspringt in Duitsland ten westen van Koesfeld en komt ten noorden van Gronau ons land binnen. Zij stroomt vervolgens noordwaarts door de gemeenten Losser en Denekamp totdat zij het Nederlands grondgebied weer verlaat bij Lage. Zij stroomt verder noordwaarts en valt beneden Neuenhaus in Duitsland in de...
master thesis 1980
document
De Rijck, J. (author)
master thesis 1980
document
Heineke, D. (author)
Studie naar de effecten van een landaanwinning voor de kust van Delfland op de kustmorfologie. Namen voor deze plannen zijn "plan Waterman", plan "kustlokatie voor Delfland", "plan Nieuwduinen", "plan westduinen" en plan "dorp in zee".
master thesis 1980
Searched for:
(25,541 - 25,560 of 26,319)

Pages