Searched for:
(25,661 - 25,680 of 26,278)

Pages

document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd: 1. Door ijking is gebleken, dat het model vrij betrouwbaar is, voor zover kon worden nagegaan uit de waterstanden. Er zijn ten tijde van de ijking geen snelheden in het prototype gemeten. 2. Bij snel (in enkele uren) tót een bepaalde waarde toenemende windsnelheid ontstaat op het meer een...
master thesis 1976
document
Van der Kolff, J. (author)
In het kader van afstuderen nam de schrijver van dit rapport een onderzoek op zich, dat antwoord zou moeten geven op de volgende vragen: 1. Kan een verband bestaan tussen de aanzandingen in de Beneden-Dinkel en de bouw van het Verdeelwerk (in 1964 gereedgekomen, zie paragraaf 2.2.); 2. Wat is de oorzaak van de aanzandingen in het...
master thesis 1976
document
De Groot, M.B. (author)
Hier volgt de beschrijving van een berekeningsmethode van de stabiliteit van stortsteen op een drempelconstructie, allereerst in permanente stroom. Dit probleem werd uitgebreid bestudeerd in het Waterloopkundig Laboritorium ten behoeve van de Deltawerken. Het resultaat bestond uit twee formules (zie par 2), die wel practisch zijn, maar slechts...
master thesis 1976
document
Vermeer, A.C.M. (author)
Bij een gravity structure kunnen we een viertal fasen onderscheiden met betrekking tot de stabiliteit. a. tijdens de bouw b. tijdens het transport naar lokatie c. tijdens het afzinken d. tijdens de produktie Wat de stabiliteit tijdens het afzinken betreft kan worden opgemerkt dat het moment, dat het dak van het caisson onder water verdwijnt een...
master thesis 1975
document
Vellinga, P. (author)
Proeven in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica naar zandtranport in golven. Focus op de invloed van stoorgolven (gebonden golven) o.a. door reflectie in de goot.
master thesis 1975
document
Pelgrom, X. (author)
master thesis 1975
document
Erlings, J.G. (author)
master thesis 1975
document
Sonneveld, M. (author)
master thesis 1975
document
Spaans, W. (author)
An application for a one-dimensional long period shallow water wave using he method of Galerkin an the four-step Runge-Kuta method.
master thesis 1975
document
Erlings, J.G. (author)
master thesis 1975
document
De Jong, A. (author)
master thesis 1975
document
van Dijk, T. (author)
master thesis 1975
document
Prakken, A. (author)
Het doel van deze studie is een nader onderzoek naar deze stromen achter een havendam. Een poging is gedaan om met behulp van een twee-dimensionaal getijprogramma de stroom achter een havendam te simuleren. Door de gradienten van de brekerhoogten, de zgn "radiation stress" effecten, als uitwendige krachten in de bwegingsvergelijking van het...
master thesis 1975
document
Huitenga, I.J. (author), Van Driel, G.B. (author)
Als hoofdontwerp voor ons afstuderen in de richting Kustwaterbouwkunde aan de Afdeling der Weg- en Waterbouwkunde van de Technische Hogeschool te Delft hebben wij een onderzoek verricht naar het energieverloop van golven, die zich bevinden boven een toegangsgeul voor een zeehaven. Het onderzoek is voor een belangrijk deel uitgevoerd in het...
master thesis 1975
document
Messnig, D.H. (author)
Met Delft als voorbeeld heb ik onderzocht hoe een aantal gaten in de historische binnenstad in een bouwstroom bebouwd zouden kunnen worden. Met als doel door serie-effect tot lagere bouwkosten te geraken.
master thesis 1975
document
Groot, S. (author)
master thesis 1975
document
Ockhuysen, C.P. (author)
Bij het ontwerpen van een constructie in stromend water is het nodig de krachten van het water op de constructie te weten. Zo is het onder andere noodzakelijk te weten wat de hydraulische krachten zijn op voorwerpen die een hoek met de stroomrichting maken. Men denke hierbij aan hydraulische krachten op scheefstaande poten van een booreiland,...
master thesis 1975
document
Groothuizen, A.G.M. (author)
In verband met het feit dat nu de strijd ontbreekt om in deze studie (in deelontwerp in het kader van het afstuderen) diepgaand op aalle problemen in te gaan, zal ik enkele van de voorgenoemde problemen summier en andere diepgaander behandelen. In eerste instatie zal ik proberen, los van het ontwerp en de ontwerpmethoden van HASCO, gebruik...
master thesis 1975
document
Van Baarsen, B. (author), Klem, R. (author)
master thesis 1975
document
Abbenhuis, H. (author)
In deze hoofdstudie zal getracht worden voor de bovenstaande sluisconstructies met conventionele inslag een ontwerp te vinden wat aan de volgende, belangrijkste, eisen voldoet: 1. het moet een "schut"-capaciteit hebben die gelijk is aan die, bepaald in de Verkeerswaterbouwkundige deelstudie 2. het "schut"-proces dient gepaard te gaan met een zo...
master thesis 1975
Searched for:
(25,661 - 25,680 of 26,278)

Pages