Searched for:
(26,741 - 26,760 of 27,093)

Pages

document
Raaijmakers, A.J.A. (author)
master thesis 1968
document
Jansen, H.J. (author)
master thesis 1968
document
Dijkman, M.W.J.W. (author)
master thesis 1968
document
Van Melle, A. (author)
master thesis 1968
document
Vlasblom, H.J. (author)
Uitwerking van de waarnemingen van Le Méhouté over het gedrag van golven in een doorlatende golfbreker.
master thesis 1968
document
Dik, J.F. (author)
Overleg over locatie en integratie van het instituut in een levendiger, minder geleerde buurt van het stadshart werd gevoerd met Rotterdams Stedenbouwkundige dienst. De dreiging van een winkels/kantoren monocultuur was reeds doorbroken met o.a. de Doelen; meer argumenten om het centrum ook een andere sfeer te geven, waren zeer welkom. De...
master thesis 1968
document
Rodenhuis, G.S. (author)
From the theory composed of the method of characteristics and the set of all possible continuous ancillary conditions a closed theory is formed by introducing step functions together with overall mass and momentum conservation equations. However, this representation cannot be called realistic when the jump has the form of the undular hydraulic...
master thesis 1968
document
Harrewijne, A. (author)
Als voortzetting van de aktiviteiten in de pneumatische logika van het laboratorium voor meet- en regeltechniek is een miniatuur logika-element geconstrueerd en gefabriceerd. De benodigde onderdelen kunnen met eenvoudige middelen vervaardigd worden. De noodzakelijke hoge nauwkeurigheid kan zonder veel moeite verkregen worden. De zeer nauwkeurige...
master thesis 1968
document
Beverdam, H.J. (author)
master thesis 1968
document
Verwijmeren, M.A.P. (author)
master thesis 1968
document
Dik, J.F. (author)
Overleg over locatie en integratie van het instituut in een levendiger, minder geïsoleerde buurt van het stadshart werd gevoerd met Rotterdams Stedenbouwkundige dienst. De dreiging van een winkels/kantoren monocultuur was reeds doorbroken met o.a. de Doelen; meer argumenten om het centrum ook een andere sfeer te geven, waren zeer welkom. De...
master thesis 1968
document
Vogt, M.J. (author)
master thesis 1968
document
Soerdjoesing, G.D. (author)
Jaartal geschat. Resultaten van metingen naar golfdoordringing in een poreuze breakwater.
master thesis 1968
document
Korteweg, T. (author)
master thesis 1968
document
Noordzij, M.P. (author)
master thesis 1968
document
Walma van der Molen, G.J. (author)
Dit rapport omvat de invloed van de getijbeweging op de stroming in de havenmonding. Daarnaast verschaft dit rapport informatie over de invloed van Buioscillaties bij Hoek van Holland op de stroming in de havenmonding.
master thesis 1967
document
Kranenburg, C. (author)
Ten behoeve van de berekeningen van troskrachten van schepen in en bij sluizen is het van belang de scheepsbewegingen te kennen, zoals dompen en stampen. Een belangrijke aandrijvende kracht daarbij is een translatiegolf die ontstaat door het schutproces. In dit verslag zijn de hydrodynamische vergelijkingen voor genoemde krachten fysisch afgeleid.
master thesis 1967
document
Hoevenaar, J.C. (author)
master thesis 1967
document
Remmers, J.J.V.M. (author)
master thesis 1967
document
Groeneveld, K.J.W. (author)
master thesis 1967
Searched for:
(26,741 - 26,760 of 27,093)

Pages