Searched for:
(27,021 - 27,040 of 27,383)

Pages

document
Kruijtzer, G.F.J. (author)
Beschouwd zal worden, de invloed van een met de diepte afnemende elasticiteitsmodulus (E) op de spanningen in een halfvlak, onderworpen aan een belasting loodrecht op de rand. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een met de diepte continu variërende E en met een discontinu verlopende E. In dit laatste geval spreken we van een halfvlak...
master thesis 1968
document
Firens, R.H.E. (author)
master thesis 1968
document
De Levita, P.D. (author)
master thesis 1968
document
Wijburg, G.M. (author)
master thesis 1968
document
Dekkers, W.M.M. (author)
master thesis 1968
document
Wijburg, G.M. (author)
master thesis 1968
document
Vollering, J.B. (author)
master thesis 1968
document
Beaujean, H.J.M. (author)
master thesis 1968
document
Enthoven, K.D. (author)
master thesis 1968
document
Hoogland, J.R. (author)
Het hoofdontwerp in de afstudeerrichting irrigatie omvat het ontwerpen van een reservoirdam met bijkomende werken ten behoeve van bevloeiing van landbouwgronden. Een van de voorzieningen, die bij een stuwmeer nodig zijn, is een overlaat om het waterpeil in het reservoir beneden de kruin van de dam te houden. De overlaat kan op verschillende...
master thesis 1968
document
Raaijmakers, A.J.A. (author)
master thesis 1968
document
Dijkman, M.W.J.W. (author)
master thesis 1968
document
Jansen, H.J. (author)
master thesis 1968
document
Van Melle, A. (author)
master thesis 1968
document
Vlasblom, H.J. (author)
Uitwerking van de waarnemingen van Le Méhouté over het gedrag van golven in een doorlatende golfbreker.
master thesis 1968
document
Dik, J.F. (author)
Overleg over locatie en integratie van het instituut in een levendiger, minder geleerde buurt van het stadshart werd gevoerd met Rotterdams Stedenbouwkundige dienst. De dreiging van een winkels/kantoren monocultuur was reeds doorbroken met o.a. de Doelen; meer argumenten om het centrum ook een andere sfeer te geven, waren zeer welkom. De...
master thesis 1968
document
Rodenhuis, G.S. (author)
From the theory composed of the method of characteristics and the set of all possible continuous ancillary conditions a closed theory is formed by introducing step functions together with overall mass and momentum conservation equations. However, this representation cannot be called realistic when the jump has the form of the undular hydraulic...
master thesis 1968
document
Harrewijne, A. (author)
Als voortzetting van de aktiviteiten in de pneumatische logika van het laboratorium voor meet- en regeltechniek is een miniatuur logika-element geconstrueerd en gefabriceerd. De benodigde onderdelen kunnen met eenvoudige middelen vervaardigd worden. De noodzakelijke hoge nauwkeurigheid kan zonder veel moeite verkregen worden. De zeer nauwkeurige...
master thesis 1968
document
Vogt, M.J. (author)
master thesis 1968
document
Beverdam, H.J. (author)
master thesis 1968
Searched for:
(27,021 - 27,040 of 27,383)

Pages