Searched for: +
(2,781 - 2,800 of 2,807)

Pages

document
Van Buuren, M. (author)
Dit bachelorverslag gaat over de vraag of kielkoeling van schepen mogelijk is en op welke manier dit gerealiseerd kan worden, aan de hand van een numerieke benadering van de warmte-diffusievergelijking.
bachelor thesis 2007
document
Wadman, W.S. (author)
PCM Uitgevers is van de grootste uitgeverijen van Nederland. Ze produceert de Volkskrant, het NRC Handelsblad, het Algemeen Dagblad, de Trouw en diverse kleinere kranten. Voor het drukken van de kranten heeft PCM een vestiging in Amsterdam.Iedere ochtend wordt in Amsterdam een groot aantal kranten gedrukt, waarna zij door vrachtwagens worden...
bachelor thesis 2007
document
Chi, C.C. (author)
In this thesis a design report is given for implementing Voip functionality on a FPGA. More specifically, the Voip functionality is coded in software (C) and executed on a Nios II softcore. This NiosII is a Verilog description which is programmed onto the vga with the specific drivers for the audio codec and network controller.
bachelor thesis 2007
document
De Ruiter, T.A. (author), Wouda, B. (author)
Dit verslag verslaat het verloop van het BSc-project van Berend Wouda en Thomas de Ruiter. Het project is een onderdeel van de bachelor opleiding Technische Informatica van de faculteit EWI van de TU Delft. Het project behelst het ontwerpen en implementeren van een content management systeem, ter vervanging van een reeds bestaand systeem. Dit...
bachelor thesis 2007
document
Luitwieler, R. (author), Pesman, T. (author)
Integratie van open source database in TOPdesk Enterprice en het maken van testcases om de werking van deze en andere databases te valideren.
bachelor thesis 2007
document
Choy, C. (author), Chung, M. (author), Harahap, G. (author), Natadarma, M.R. (author), Wu, S.L. (author)
Many public or open areas are facilitated with cameras at every angle to monitor the security of that area for keeping the citizens safe, which is known as the surveillance system. For this moment, the best solution to approach a safety environment has to be done by human. Even though a human is the most intelligent creature in this world, still...
bachelor thesis 2007
document
Van Dam, F.C. (author), Van der Leije, M.R. (author)
De aanleiding van dit rapport is het documenteren van de ontwikkeling van het 3D LED-display. Het rapport bevat alle stappen tot de implementatie van het roterend gedeelte, waarbij nadruk op een heldere en stabiele weergave van verschillende kleuren ligt. Er zijn een tweetal keuzes gemaakt om op het roterende gedeelte een mooie 3D...
bachelor thesis 2007
document
Brouwer, J.P. (author), Van Eeden, C.J. (author), Geljon, M. (author), van Kessel, C.L. (author), Moolenaar, P. (author), Van Zwieten, J.S.B. (author)
For the safe use of lithium-based batteries, a management system is neccessary. This management system keeps an eye on the battery to prevent it from overloading (explosion hazard) and underloading (battery failure). Furthermore, it strongly reduces degradation of the battery.
bachelor thesis 2007
document
Splinter, J. (author), Poleij, H.G. (author), Leeuwen, T.M. (author)
bachelor thesis 2007
document
Vermij, E.P. (author)
Vanuit een groot aantal bedrijven is er een toenemende vraag naar snellere hardware. Het MOLEN-platform voorziet in die behoefte, doordat de architectuur bestaat uit een normale processor en een herprogrammeerbare chip. Hierdoor is een grote versnelling te behalen. Het omzetten van programmas naar deze architectuur is echter lastig en tijdrovend...
bachelor thesis 2007
document
Hilgersom, K.P. (author)
1 Inleiding en doelstellingen Bij debietmetingen in kleine riviertjes wordt onder andere gebruik gemaakt van de zoutverdunningsmethode. Deze methode berekent het debiet door ondermeer de zoutconcentratie in het water vast te stellen. Een concentratie is iets dat niet meteen gemeten kan worden. Men gebruikt dan ook geleidbaarheidsmeters. Dit...
bachelor thesis 2007
document
Voets, R. (author), De Bode, D. (author)
Een online systeem geschreven in o.a. PHP en beveiligd met o.a. SSL encryptie waarmee geregistreerde gebruikers persoonlijke informatie kunnen opslaan, samen met andere nuttige gegevens zoals paspoortnummer, rijbewijs, etc. Het inscannen en opslaan van belangrijke formulieren is ook mogelijk. Daarnaast kan men reminders instellen voor bepaalde...
bachelor thesis 2006
document
Snel, A.C. (author)
bachelor thesis 2006
document
Van Huussen, F. (author), Van der Horst, P. (author), Baggerman, J.W. (author)
This report presents the development of an Augmented Reality (AR) application to visualize research data and the development of a 3D video game. These applications are completely developed at the University of Aveiro (UA) as a part of the Bachelor Project IN3700 of TU Delft. The AR application is used for a qualitative study which visualization...
bachelor thesis 2006
document
De Windt, J. (author), Weverink, M. (author)
With the current situation of bad economy and substantial increases in energy costs, people are becoming more and more eager to do something about their energy bill. Although people are willing to spend money to save money, few are willing to spend a lot of money on a complete insulation of their homes. There is a need for products that will...
bachelor thesis 2006
document
Van der Ent, R.J. (author)
Het wereldklimaat verandert en het Nederlandse klimaat verandert mee. Wat staat ons de komende eeuw te wachten? Klimaatwetenschappers schetsen het volgende toekomstbeeld: De invloed van de mens op het klimaat zal toenemen waardoor de wereldtemperatuur verder stijgt met 1 tot 6 graden. Meer en hevigere neerslag is dan het gevolg. In Nederland...
bachelor thesis 2006
document
Van Kester, D. (author), Schoutens, P. (author)
Doelstelling van dit onderzoek is het via een haalbaarheidsstudie evalueren of, waar en hoe, het mogelijk is een stuwdam te realiseren in het Helmand-dal, en daarmee te voorzien in de vraag van de lokale bevolking naar elektrische energie. Al in een vroeg stadium van het onderzoek is geconstateerd dat deze doelstelling, binnen het kader van de...
bachelor thesis 2005
document
Lijkwan, R.E. (author), Tjong A Hung, G.V. (author), Wong A Foe, J.N. (author)
Her-implementatie Essential Business Modeler. Modeler for DEMO see www.demo.nl
bachelor thesis 2005
document
Ugur, A. (author)
bachelor thesis 2005
document
Van der Bijl, M.V.A. (author), De Zeeuw, M. (author)
Probleemanalyse, het samenstellen van Programma van wensen. Opstellen van de correcte probleemstelling. Dit was het begin van onze zoektocht naar een nauwkeurig slingerklok meetsysteem. Hoe bepaal je de nauwkeurigheid van een mechanische slingerklok in miljoenste van een seconde. En welke externe factoren waren invloed op eventuele fouten.
bachelor thesis 2005
Searched for: +
(2,781 - 2,800 of 2,807)

Pages