Searched for:
(361 - 369 of 369)

Pages

document
Breusers, H.N.C. (author), Beek, E. van (author), Kreuk, J.F. de (author), Salomons, W. (author)
report 1977
document
Beek, E. van (author)
report 1977
document
Beek, E. van (author)
report 1977
document
Edelman, T. (author)
De Nederlandse kuststreek is voor een groot deel gevormd onder invloed van de zee. Ofschoon de zee in het verleden het land onder bepaalde omstandigheden (stormvloeden, overstromingen) heeft afgebroken en dit thans nog wel doet, overheerst toch de opbouwende werking. Hoewel ook de rivieren hebben meegewerkt aan de opbouw, kan men toch stellen,...
report 1974
document
Glasbergen, P. (author), Wessel, J. (author), Baltissen, J.H.P. (author), Compaijen, C.J. (author), Groenenberg, M.C. (author), Kuijpers, C.B.F. (author)
De samenhang binnen en onderlinge afstemming tussen beleidsterreinen vormt een van de kernproblemen van het moderne overheidsbeleid. Evenals op andere beleidsterreinen wordt op dat van de waterhuishouding naar een samenhangende beleidsvoering gestreefd. Dit zgn. integrale waterbeheer zal volgens inzichten ontvouwd in de Regeringsnotitie "Omgaan...
book
document
Kullberg, J. (author)
book
document
Leergang georganiseerd door de Centrale Commissie voor Studiebelangen in samenwerking met de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, gehouden op 28, 29, 30 en 31 januari 1947 te Delft.
book 1947
document
Anonymous, A. (author)
In het rapport wordt kritiek geleverd over de voorgestelde normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen. Tevens worden nieuwe normalisatie-afmetingen voorgesteld.
report 1933
document
Anonymous, A. (author)
De behoefte aan bepaalde regels, die het ontwerpen van vaarwegen en in het bijzonder bij het ontwerpen van kunstwerken in of over vaarwegen kunnen worden in acht genomen, algemeen gevoeld wordt; men zal dus moeten komen tot normalisatie. Voor de toepassing van de genormaliseerde afmetingen van sluizen en bruggen op nieuw te bouwen kunstwerken...
report 1932
Searched for:
(361 - 369 of 369)

Pages