Searched for:
(361 - 376 of 376)

Pages

document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Vastlegging uitgangssituatie Oosterschelde (T2). Verslag voorjaar 1984.
report 1984
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Presentatie Meetresultaten Debietmeting Raai IIIb (Zierikzee), 14 januari 2010.
report 2010
document
Tangelder, M. (author), Ysebaert, T. (author)
Dit onderzoek is onderdeel van het Beleid Ondersteuning 2011 Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta (BO-11-015-004) van het Ministerie van EL&I. Deze studie is onderdeel van een 5-tal taken en betreft taak 2 Alternatieve waterkeringen. Klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging, extremere stormen en hogere piekafvoeren van de...
report 2012
document
Meulen, T. van der (author)
report 1986
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1981
document
Ramkema, C. (author)
report 1977
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1986
document
report 1978
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1980
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) raai IIIb Oosterschelde, 29 augustus 2000.
report 2001
document
Anonymus, A. (author)
op de kering uitgeoefende belastingen door een puttenfundering afgeleid naar de draagkrachtige lagen van het pleistoceen. Bij het onderhavige ontwerp caissons op putten zjn de caissons op drie punten opgelegd: - aan de Oosterscheldezijde op twee putten voor het opnemen van horizontale krachten; - aan de zeezijde een centrale betonnen paal voor...
report 1990
document
Catlett, L. (author), Stanton, R. (author), Yildiz, O. (author)
The fourth in a four-volume study to assist the Netherlands government in a policy analysis of alternative control strategies for operating the storm-surge barrier across the Oosterschelde basin. This volume describes the simulation model of the storm-surge barrier and basin used to estimate the variation with time of different water levels...
report 1979
document
Koenis, J.P. (author)
report 1975
document
Hartsuiker, G. (author)
report 1974
document
Anonymous, X. (author)
In de periode 1980-1984 is een meetprogramma uitgevoerd dat er toe moet leiden dat de hydraulische gegevens van de Oosterschelde en haar voordelta in de periode direct voorafgaand aan het gereeedkomen van de stormvloedkering (toestand "T2") zo goed mogelijk is vastgelegd ten behove van toekomstige beheers- en onderzoeksvragen.
report 1984
document
Anonymous, A. (author)
BITUMARIN's geschiedenis is nauw verbonden aan de geschiedenis van het Deltaplan. De oprichting van BITUMARIN stond in het teken van de praktische toepassing van een methode om asfaltmastiek onder water aan te brengen als bodemverdediging. De eerste proefnemingen met deze methode vonden reeds in 1956 plaats. Bij de uitvoering van het Deltaplan...
report
Searched for:
(361 - 376 of 376)

Pages