Searched for:
(381 - 389 of 389)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Het onderzoek van het tracé van de afsluitdijk betreft het onderzoek van de plaats en de richting van het wintersluitgat in de dijk. Maatgevend voor het juiste tracé van het sluitgat is hier in hoofdzaak de aanval op de Walcherense kust. Door de gecompliceerdheid van de aanval door de stroom op de oever (waarschijnlijk combinatie van uitschuring...
report 1957
document
Anonymus, A. (author)
Alfabetisch register van het driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken,...
report 1957
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1957
document
Anonymus, A. (author)
Uitgebreide uitgave (ca 150 blz) met een beschrijving van de schade door de watersnoodramp 1953 plus een overzicht van de herstelwerkzaamheden. Bevat veel foto's en tekeningen. Deze speciale uitgave is een goede aanvullen naast het verslag van de stormvloed, uitgegeven door Rijkswaterstaat.
report 1954
document
Anonymus, A. (author)
Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland (1953), Noord Beveland; bevat situatietekeningen.
report 1954
document
Anonymus, A (author)
Jaartal geschat – kort verslag van laboratorium proeven in het laboratorium aan het Raam in Delft naar golfoploop, inclusief foto’s.
report 1950
document
Anonymus, A. (author)
Verslag over den Stormvloed van 22/23 December 1894.
report 1895
document
Anonymus, A. (author)
stormvloedverslag
report 1894
document
Anonymus, A. (author)
Verslag over den stormvloed van 9 Februari 1889.
report 1889
Searched for:
(381 - 389 of 389)

Pages