Searched for:
(41 - 60 of 92)

Pages

document
van Ham, M. (author), Vogel, M.S. (author)
This paper proposes a framework to assess how compositional differences at the neighborhood level contribute to the moderating effect of neighborhood context on the association between individual risk-factors and delinquency. We propose a neighborhoodbased group decomposition to partition person-context interactions into their constituent...
working paper 2016
document
van Ham, M. (author), Tammaru, T. (author)
The term segregation has a strong connotation with residential neighbourhoods, and most studies investigating ethnic segregation focus on the urban mosaic of ethnic concentrations in residential neighbourhoods. However, there is now a small, but growing, literature, which focusses on segregation in other domains of daily life where inter-ethnic...
working paper 2016
document
van der Kooij, B.J.G. (author)
The concept of the General Purpose Technology (GPT) of the late 1990s is a culmination of many evolutionairy views in innovation-thinking. By definition the GPT considers the technical, social, and economic effects of meta-technologies like steam-technology and electric technology. This paper uses Schumpeter’s concept of ’cluster on innovations’...
working paper 2016
document
van den Bogaard, M.E.D. (author), Drachsler, Hendrik (author), Duisterwinkel, H. (author), Knobbout, J. (author), Manderveld, J. (author), De Wit, M. (author)
working paper 2016
document
Rukanova, B.D. (author), Henningsson, Stefan (author), Henkriksen, H.Z. (author), Tan, Y. (author)
In global supply chains information about transactions resides in fragmented pockets within business and government systems. The lack of reliable, accurate and complete information makes it hard to detect risks (such as safety, security, compliance, commercial) and at the same time makes international trade inefficient. The introduction of...
working paper 2016
document
Milakis, D. (author), Van Arem, B. (author), Van Wee, G.P. (author)
Automated driving has been receiving enormous attention by industry, government and academia. Although high expectations rest on this evolving transportation technology, little is known about its impacts. Most papers published so far have explored technological aspects of vehicle automation and impacts on driver and traffic flow characteristics....
working paper 2015
document
van Cranenburgh, S. (author), Prato, Carlo G. (author), Chorus, C.G. (author)
This paper derives a trick to account for variation in choice set size in Random Regret Minimization (RRM) models. In many choice situations the choice set size varies across choice observations. As in RRM models regret level differences increase with increasing choice set size, not accounting for variation in choice set size results in RRM...
working paper 2015
document
Houghton Budd, C. (author), Naastepad, C.W.M. (author), Van Beers, C.P. (author)
working paper 2015
document
Bozzon, A. (author), Houtkamp, Joske (author), Kresin, Frank (author), Sena, Natasha De (author), de Weerdt, M.M. (author)
Citizens are a fundamental component for the success of the smart cities vision. The actor-observant duality of people in urban environments is one of the key arguments of the smart cities debate: how can citizens be empowered in the detection, analysis, and solution of modern urban challenges? How can public authorities support collective...
working paper 2015
document
Niaounakis, T. (author), Urlings, T.H. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Productiviteitstrends in het gevangeniswezen is een studie naar de samenhang tussen regulering en productiviteit in het gevangeniswezen gedurende de periode 1970-2012. De productiviteitsontwikkeling in deze periode vertoont een grillig verloop. Dit blijkt voor een belangrijk deel samen te hangen met de ontwikkeling van de bezettingsgraad. Door...
working paper 2014
document
Urlings, T.H. (author), Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T. (author)
Doelmatige dienders is een studie naar de doelmatigheid van de voormalige Nederlandse regiokorpsen gedurende de periode 2000-2012. De resultaten wijzen uit dat de doelmatigheid het best te beïnvloeden is door het ziekteverzuim te beperken en de financiële middelen voor met name executief personeel en huisvesting op de juiste manier te alloceren....
working paper 2014
document
Dumaij, A.C.M. (author), Niaounakis, T. (author), Urlings, T.H. (author)
Productiviteitstrends bij de rechterlijke macht is een studie naar de ontwikkelingen in de rechtspraak en het Openbaar Ministerie gedurende de periode 1965-2011. Van 1965 tot 1983 stijgt het aantal afgedane zaken harder dan de ingezette middelen. Er is dan ook sprake van een productiviteitsstijging van 2,2 procent per jaar. Van 1983 tot 2002...
working paper 2014
document
Knol, A. (author), Kneepkens, S. (author), Zvironaite, K. (author)
This "designers' manual" is made during the TIDO-course AR0531 Innovation and Sustainability This manual takes you through a series of buildings based on their kinetic facade system. To be able to show you how these systems work they are divided into five types: folding facades, sliding facades, layered facades, turning facades and the so called...
working paper 2014
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), van Hulst, B.L. (author)
Stuurbaarheid van innovativiteit is een onderzoek naar effecten van interne sturing op de innovativiteit van algemene ziekenhuizen. Innovativiteit, het vermogen van ziekenhuizen om innovaties te adopteren, is gerelateerd aan een aantal kenmerken van de interne sturing. Uit de resultaten blijkt dat de innovativiteit hoger is bij een hogere...
working paper 2014
document
Wilschut, J.A. (author), Groot, H. (author)
Schaaleffecten in de afvalinzameling is een studie naar de optimale schaal voor de gemeentelijke afvalinzameling. Uitvoering van afvalinzameling is op verschillende manieren mogelijk, zoals het laten uitvoeren door de eigen gemeentelijke dienst, samenwerken met omringende gemeenten, of uitbesteden aan een overheids- of particulier bedrijf. Dit...
working paper 2013
document
Dumaij, A.C.M. (author), Niaounakis, T. (author)
Productiviteitstrends in de gehandicaptenzorg is een studie naar de institutionele en cijfermatige ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg tussen 1975 en 2010. In de periode 1975-1996 zijn er weinig grote beleidshervormingen en is er een jaarlijkse productiviteitsdaling van gemiddeld 0,3 procent per jaar. Tussen 1997 en 2003 is er een...
working paper 2013
document
van Hulst, B.L. (author), Groot, H. (author)
Synergie tussen HRM en digitale dienstverlening? is een studie naar de kostendoelmatigheid bij burgerzaken en het gecombineerde effect van HRM en digitale dienstverlening. In de studie zijn de ingezette HRM en digitale dienstverlening gerelateerd aan de kostendoelmatigheid van de afdeling Burgerzaken. Voor de inzet van zowel HRM als digitale...
working paper 2013
document
Urlings, T.H. (author), Blank, J.L.T. (author)
Samen sterk voor sociale veiligheid is een studie naar de verschillende actoren die een rol spelen bij het tot stand komen van sociale veiligheid. Sociale veiligheid wordt in dit onderzoek gemeten aan de hand van criminaliteit, overlast en fysieke verloedering, en onveiligheidsgevoelens. Vier actoren die sterk vertegenwoordigd zijn bij het tot...
working paper 2013
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author), Wilschut, J.A. (author)
Het vraagstuk van concentratie in de spoedeisende hulp staat volop in de politieke belangstelling. Dit rapport bevat een uitgebreid literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur en afgeleide schaaleffecten van de spoedeisende hulp (SEH). Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er internationaal nog maar weinig bekend is over de...
working paper 2013
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Productiviteitstrends in de spoorsector is een studie naar de samenhang tussen institutionele veranderingen en de productiviteitsontwikkeling van de Nederlandse spoorsector in de afgelopen decennia. In deze periode heeft de spoorsector ingrijpende veranderingen ondergaan, die onder andere tot doel hebben de productiviteit te verbeteren. Uit de...
working paper 2013
Searched for:
(41 - 60 of 92)

Pages