Searched for:
(41 - 60 of 355)

Pages

document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Roompot-Veerse Dam 13 oktober 1999.
report 2000
document
Berrevoets, C.M. (author), Strucker, R.C.W. (author), Meininger, P.L. (author)
Dit rapport presenteert resultaten van watervogeltellingen in de zoute en brakke wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland (figuur 1) in de periode juli 1998-juni 1999 (verder aangeduid als 1998/99). De 'Zoute Delta' omvat de Voordelta, het Grevelingenmeer, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. Uit de resultaten van het...
report 2000
document
Holland, G. van (author), Jeuken, C. (author)
report 1999
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Roompot-Veerse Dam 29 mei 1997.
report 1997
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Zierikzee-Colijnsplaat (IIIb), 15 september 1995.
report 1996
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Schaar-Oost, 8 september 1995.
report 1996
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Hammen-oost 7 september 1995.
report 1996
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Debietmeting (ADCP) Roompot-Oost, 24 augustus 1995.
report 1996
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Stroom- en sedimentmeting Roompot-Veerse Dam (mp.8) 15 en 22 januari 1996.
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
The 10 year struggle of the Rijkswaterstaat (State Department of Public Works) and contractors with the task to build a permeable sea defence structure in the Oosterschelde, has been registered in sixteen successive project reports which contain thousands of documents. These documents are sometimes complete part-project papers and sometimes not...
report 1994
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Stroom- en sedimentmeting Veerse Dam - Roompot 24 mei 1993.
report 1993
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten Debiet- en sedimentmeting Krabbengat Raai I en II, 31 maart 1992.
report 1992
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten Debiet- en sedimentmeting Krabbengat Raai III en IV, 7 april 1992.
report 1992
document
Vereeke, S. (author), Verhees, H.A.Q. (author), Vroon, J. (author), Van Westen, C.J. (author)
De rapportage van het project Evaluatie Oosterschelde bestaat uit de evaluatienota 'de evaluatie van de Oosterschelde na 5 jaar stormvloedkering' (AX91.089) en twee onderbouwende nota's: 'Beheer stormvloedkering Oosterschelde: ervaring en bijstelling' en 'De effecten van de waterbouwkundige werken op het getijdemilieu van de Oosterschelde'(AX91...
report 1991
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten Aanvullende zandmeting Schaar-Oost (ebmeting), 2 november 1990.
report 1991
document
Visser, T. (author)
Het ontwerp van onderdelen van het project Stormvloedkering wordt in 10 afzonderlijke deelnota's behandeld, wat aangeduid wordt met de term waterbouwkundige werken. Hieronder worden die onderdelen verstaan die in hoofdzaak uit grond en steenachtige materialen zijn opgebouwd. Bevat achtereenvolgens : deelnota 1 : algemene beschouwingen ; deelnota...
report 1991
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten OSM-meting t.b.v. EOS-project Oosterschelde Raai IIIa, 16 juni t/m 16 juli 1990.
report 1990
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten OSM=meting t.b.v. EOS-projekt Oosterschelde Raai VII, 12 mei t/m 11 juni 1990.
report 1990
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten OSM-meting t.b.v. EOS-project Oosterschelde Raai IV, 19 juni t/m 17 juli 1990.
report 1990
document
Wouters, J. (author)
report 1990
Searched for:
(41 - 60 of 355)

Pages