Searched for:
(41 - 60 of 27,014)

Pages

document
van Straalen, Ivo (author), Krishnasing, Vyasa (author)
This thesis is part of the Bachelor Graduation Project of Electrical Engineering at Delft University of Tech-nology. This contains the complete design process of an analogue implementation of a Motional Feedbackcontroller. Although the complete controller has been designed, no significant test results have yet beenacquired. However,...
bachelor thesis 2018
document
Oosterhuis, B.F. (author), Schaper, K.P. (author)
Voor het meten van roeiprestaties in een roeiboot zijn op dit moment slechts dure en complexe systemen beschikbaar. Het doel van dit project is het ontwerpen van een systeem dat de roeier feedback geeft over zijn roeiprestaties. Dit systeem moet betaalbaar zijn en eenvoudig te gebruiken. Voor het bepalen van het vermogen dat een roeier levert,...
bachelor thesis 2014
document
Koolstra, K. (author)
Het sturen van DNA door een klein gaatje in een kunstmatig membraan biedt mogelijkheden voor het aflezen van een DNA streng. Tijdens dit proces beweegt de streng zich in een vloeistof, waardoor allerlei fysische effecten een rol gaan spelen. De krachten die op de streng werken zorgen ervoor dat de DNA streng zich van de ene kant van het membraan...
bachelor thesis 2013
document
Krijgsman, M.R. (author), Curet, P.E. (author)
Report describing the development process on the Flock of Birds Visualizer software, used to acquire and visualize measurements of shoulder movements for medical research. The major final results of the process consist of a system able to communicate with the sensor based tracking hardware, the Flock of Birds. Secondly, development has resulted...
bachelor thesis 2009
document
Vuik, M.J. (author)
Röntgenfoto’s, echo’s en reconstructies van de aardkorst zijn drie toepassingen waarbij tomografie een grote rol speelt. Tomografie is een methode om eigenschappen van een onbereikbaar gebied te bepalen met behulp van stralen of drukgolven. De aardkorst bestaat uit allerlei verschillende steenlagen. Als op grote diepte een aardbeving plaatsvindt...
bachelor thesis 2010
document
Post, R.J.M. (author), Van Rest, O.F. (author), Roorda, T. (author)
This is the report for our Bachelor project (IN3405). We did an internship at Centric and made a simulator to visualise their concept "Mobile Hubs and Smart Connected Containers".
bachelor thesis 2010
document
Loerakker, M. (author)
A homogeneous dynamic reservoir model has been build for the Delft Sandstone Member, but geological formations are never completely homogeneous. The objective of this study is to increase knowledge about the heterogeneity of the Delft Sandstone Member for the construction of a future heterogeneous dynamic reservoir model of the Delft Sandstone...
bachelor thesis 2009
document
Van Stiphout, H.A.M. (author)
bachelor thesis 1986
document
Peeters, L. (author)
Dit project behandelt het modelleren van mesenchymale stamcellen die differentieren naar osteoblasten, fibroblasten en chondrocyten. Deze cellen spelen allen een bepaalde rol in de vorming van bot. Nieuw op dit gebied is het gebruik maken van evolutionaire celdifferentiatie.
bachelor thesis 2015
document
Oostendorp, M.G.C. (author)
In deze Bachelorscriptie bestuderen we een integraaltransformatie welke een generalisatie is van de Fouriertransformatie, deze integraaltransformatie wordt de Hankeltransformatie genoemd. Allereerst bestuderen we de symmetrische variant waarna we overstappen op de niet-symmetrische Hankeltransformatie. We gaan de niet-symmetrische...
bachelor thesis 2016
document
Van, Huy (author)
In well-bore engineering, oil-well boreholes are made using specialized drilling rigs. The position of the drill bit needs to be indirectly determined through accelero- and magnetometer measurements. To this end, the measurement data is first converted into a survey of direction vectors by applying a series of coordinate transformations. Then, a...
bachelor thesis 2018
document
Hartveld, D.L. (author), Spaans, M.P.J.L. (author)
Modularisatie van bestaande monitor daemon en statistics collector componenten uit EMS van E.Novation. Integratie van componenten tot enkele applicatie.
bachelor thesis 2010
document
Winters, E.J. (author)
bachelor thesis 2011
document
Tielen, R.P.W.M. (author)
bachelor thesis 2013
document
Mol, Maaike (author)
The aim of this research is to study a method to find exomoons and to find specific characteristics that point to the existence of exomoons. Exomoons are natural satellites orbiting an extrasolar (exo)planet in an extrasolar system. By looking at eclipses on exoplanets, we can find these characteristics.<br/>We consider the reflected light...
bachelor thesis 2018
document
Al Mahmoedi, H. (author)
In deze scriptie beginnen we met het opbouwen van wat algemene Lie-theorie. Om dat te doen leggen we eerst uit wat variëteiten zijn. Ook zullen we enkele eigenschappen van matrix Lie groepen en Lie algebra's bestuderen. Daarna definiëren we Jacobi polynomen door middel van hypergeometrische reeksen. Ook zullen we een aantal eigenschappen van...
bachelor thesis 2014
document
Berghuijs, W.R. (author), Van Osnabrugge, B. (author)
Recently, a promising method for measuring tidal slack using GPS receivers attached to buoys has been tested. The next step is to build a wireless GPS system which conducts measurements continuous and real-time. This research primarily focuses on the development of the hardware of that GPS system. Secondly it focuses on modeling the buoy...
bachelor thesis 2012
document
van Wijk, Bryan (author), de Koning, Dorian (author), Lugtenburg, Jochem (author)
A start-up creates videos which users can watch to experience their running or cycling activity all over again. Currently, the company depends on external data sources to generate a video. To be less dependent on these sources the company wants to create their own tracking solution. This solution has to fit in their existing smartphone...
bachelor thesis 2017
document
Guldenaar, Jordy (author)
Een BacheloreindProject over het verbeteren van de powerfactor in elektrische netwerken. Door een groter aantal frequenties in de spanning óf door bepaalde componenten in de belasting is er een compenserend gedeelte in het netwerk nodig en / of mogelijk. Met welke schakelingen, componenten en karakteristieke waarden dit gedaan kan worden, zal...
bachelor thesis 2017
document
Doekemeijer, N.A. (author), Steenstra, C.T. (author)
This project, conducted as part of the TU Delft Computer Science Bachelor program, involves the design and implementation of the Bluerise OTEC assessment tool. The tool builds upon a prototype and should integrate with the Bluerise assessment toolkit. The development of this project has been carried out in roughly three stages. This report will...
bachelor thesis 2013
Searched for:
(41 - 60 of 27,014)

Pages