Searched for:
(41 - 56 of 56)

Pages

document
Bakker, S.A. (author), Ballendux, V. (author), Eslama Arab, S. (author), Geerlings, J. (author), Van de Heuvel, S. (author), Hoekstra, R. (author), Kemp, L. (author), Krohn, J. (author), Kroon, A. (author), Schoolderman, J. (author), Voukouvalas, E. (author), Wierda, C. (author), De Zeeuw, R. (author), Zimmerman, N. (author), Zoon, A. (author)
This report is written for the course ‘Fieldwork Hydraulic Engineering’ held between the TU Delft and Sofia University. The course consisted of 19 participants who carried out measurements in and around the small village St Konstantin, near the Bulgarian city Varna, from the 29th of September till 6th of October. The report describes the results...
student report 2008
document
Bakker, G.P. (author)
master thesis 2006
document
Bakker, N. (author)
In de toekomst moet rekening gehouden worden met de stijgende zeespiegel. In dit afstudeeronderzoek is in het kader van deze verwachte zeespiegelstijging gekeken naar twee mogelijke oplossingsrichtingen als alternatief voor traditionele dijkverhoging. Het gaat hier om enerzijds het opnemen van het voorland in de waterkering om de...
master thesis 2003
document
Bakker, C.F. (author)
master thesis 2001
document
Bakker, P.B. (author)
In this study, research has been done to the nature and causes of an erosion problem in Crucita by calculating wave properties along the coast and the resulting sediment transports. Furthermore measures against this erosion have been examined and a fishery port has been designed. Finally the feasibility of both these actions has been...
master thesis 2001
document
Bakker, P. (author)
De komende periode wordt marktwerking ook in het openbaar vervoer ingevoerd door het aanbesteden van openbaar vervoer. Tevens wordt een nieuwe manier van bekosti­ging van het openbaar vervoer ingevoerd. Dit alles ter vermindering van de kosten van het openbaar vervoer voor de overheid. Het aanbesteden van openbaar vervoer moet dan leiden tot...
master thesis 1997
document
Bakker, W.L. (author)
Risicoanalyses in grondexploitatieberekeningen worden steeds belangrijker in het grondexploitatieproces. Er zijn verschillende risicomodellen, maar deze zijn vooral kwalitatief en zeggen weinig over de verwachte eindwaarde van een grondexploitatie. De modellen geven een grove indicatie over waar problemen zich kunnen voordoen in de...
master thesis 1997
document
Bakker, F. (author)
Om te onderzoeken welke invloed chaotische advectie kan hebben op een doorgaande stroming is een tweedimensionaal horizontaal computermodel gemaakt met de naam Xadvec. Het model beschrijft een ondiep rond meer waarin door de wind en door een constant doorstromend debiet een stroming wordt opgewekt. De windrichting varieert periodiek met de tijd....
master thesis 1995
document
Bakker, G.W. (author)
This study considers the feasibility of a special floating pier at the port of Caripito. This port, located along the Rio San Juan, is the port of embarkment for many oil fields in north-east Venezuela. A few years ago some dolphins at the port collapsed. These problems are mainly caused by river bank slidings. As a result one pier has not been...
master thesis 1995
document
Bakker, N.H. (author)
This report summarizes the result of a graduation project on the behaviour of a harbour tugmaster and his tug. First, research is described which has been conducted into the behaviour of a tugmaster. Based on this study a model has been developped to generate realistic tracks of a tugboat. This can be used to generate automatic tugboat...
master thesis 1995
document
Bakker, R.A. (author)
master thesis 1991
document
Bakker, A. (author)
master thesis 1987
document
Bakker, P. (author)
master thesis 1981
document
Bakker, B. (author)
Een riool-inspektieput vormt de toegang tot een rioolstelsel. De put die een diameter van tenminste 80 cm heeft, is voorzien van een schacht, die tot aan het straatniveau reikt. Via deze schacht zijn inspektie en onderhoud van het stelsel mogelijk. Kenmerkend voor de inspektieput zijn de grote afmetingen. Het water dat door de put stroomt wordt...
master thesis 1980
document
Bakker, H.W. (author)
master thesis 1979
document
Bakker, G (author)
master thesis
Searched for:
(41 - 56 of 56)

Pages