Searched for:
(41 - 60 of 286)

Pages

document
Kessels, I. (author), Kullberg, J. (author)
book 1998
document
Nijenhuis, J. (author), Tillemans, F. (author), Van den Heuvel, M. (author), Engelvaart, L. (author)
report 1998
document
Kruythoff, H.M. (author), Baart, B. (author), Van Bogerijen, W. (author)
book 1997
document
Boelhouwer, P.J. (author), Ter Bogt, R. (author), De Vries, P. (author)
book 1997
document
Priemus, H. (author), Philipsen, E. (author)
book 1997
document
Boumeester, H. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Mariën, A.A.A. (author)
book 1997
document
Van Rosmalen, B. (author), Kullberg, J. (author)
book 1997
document
Van Rosmalen, B. (author)
book 1997
document
Priemus, H. (author), Dijkstra, A. (author), Olden, H. (author)
book 1996
document
Van der Pols, K. (author), Verbruggen, J.A. (author)
In 1984 bestond de Stichting De Cruquius vijftig jaar. Dit werd gevierd met een symposium; de deelnemers daaraan ontvingen het boekje De ontwikkeling van het wateropvoerwerktuig in Nederland 1770-1870. Dit was van de hand van een van de sprekers - Ir. K. van der Pols, oud-voorzitter van de Stichting en erelid van haar Raad van Advies. Het werkje...
book 1996
document
Elsinga, M. (author)
Dit onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Woningstichting VZOS, Den Haag.
book 1996
document
Boumeester, H. (author), Wassenberg, F. (author), Korthals Altes, H.J. (author)
Het verbeteren van het beheer is een van de pijlers van de vernieuwingsplannen van de Bijlmermeer. De veiligheid in en rond de flats moet verbeteren door meer toezicht te houden op wat er in de flats gebeurt. Reeds midden jaren tachtig bepleitte het Ministerie van Justitie (in navolging van de commissie Roethot) voor verscherping van het...
book 1996
document
Meijer, F.M. (author), Sjoer, E. (author), Trip, A.M. (author)
book 1996
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1996
document
Den Hollander, B. (author), Kruythoff, H. (author), Teule, R. (author)
book 1996
document
Van Rosmalen, B. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1996
document
Mey, M.G. (author)
book 1996
document
Lamain, C.J.M. (author)
book 1995
document
Rietdijk, M. (author), De Jong, J. (author)
Verslag van de studiemiddag op 3 november 1994, georganiseerd door Faculteit der Geodesie (Technische Universiteit Delft), Vereniging voor Geografische informatie en Vastgoedinformatie (VGVI) en RAVI Overlegorgaan voor vastgoedinformatie.
book 1995
document
Kooijman, D. (author)
In dit boek komt de geschiedenis van het architectuuronderwijs in Nederland uitvoerig aan bod. Beroepsbescherming en titelbescherming, onderwijsbeleid, maar ook het vakkenpakket zijn onderwerpen. De nadruk ligt op Nederland, maar er wordt ook gekeken over de Nederlandse grenzen. Een aantal intermezzo's biedt de lezer de mogelijkheid om het...
book 1995
Searched for:
(41 - 60 of 286)

Pages