Searched for:
(41 - 58 of 58)

Pages

document
Priemus, H. (author)
book 1995
document
Elsinga, M. (author), Priemus, H. (author), Visscher, H.J. (author)
book 1995
document
Priemus, H. (author), Smid, I. (author)
book 1994
document
Priemus, H. (author), De Jong, M. (author), Wassenberg, F.A.G. (author)
book 1994
document
Swets, H. (author)
In dit boek wordt een model en een computerapplicatie ontwikkeld voor de afweging van kwaliteit en kosten in de woningbouw. Het model is geschikt voor alle financieringssectoren. Voor dit model is het kwaliteitsbegrip uitgewerkt en het kostenbegrip gedefinieerd. Er is veel aandacht besteed aan informatiestructurering en aan kostenmodellen. Een...
book 1993
document
De Jong, M. (author)
book 1992
document
book 1991
document
Conijn, J.B.S. (author), Coolen, H.C.C.H. (author), Ooms, I.L. (author)
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
book 1991
document
Kamp, W.J.F. (author), Walstra, F.J.H. (author)
book 1990
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1989
document
Bentvelsen, T. (author)
Om de doelmatigheid van de produktie van gemeentelijke diensten in de sector ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en stadsvernieuwing te kunnen beoordelen en bijsturen zijn beleidsinstrumenten nodig. Kengetallen kunnen het bestuur en management ondersteunen en stimuleren bij het nemen van beslissingen. Bovendien kunnen zij bijdragen tot een...
book 1989
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1989
document
Thijssen, C.C.F. (author), Meijer, C.J. (author)
book 1988
document
Carmona, M. (author), Blender, M. (author)
book 1987
document
Priemus, H. (author)
book 1986
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1986
document
Gerrichhauzen, L.G. (author), Van Giessen, M. (author)
book 1986
document
Dieleman, F.M. (author), Burie, J.B. (author), Stoppelenburg, P.A. (author), IJmkers, F. (author), Nederpelt, G.A.J. (author)
uitgegeven in opdracht van de Stichting Gestructureerde Samenwerking te Amsterdam
book 1985
Searched for:
(41 - 58 of 58)

Pages