Searched for:
(41 - 60 of 81)

Pages

document
Valk, C.F. de (author), Zitman, T.J. (author)
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
Bijna geen land ter wereld heeft, gerekend naar zijn oppervlatke, zoveel vaarwegen als Nederland. Door de ligging aan de monding van enkele belangrijke Europese rivieren is Nederland de natuurlijke toegangsweg voor groot deel van Europa. Geen wonder dat de binnenvaart een belangrijke positie inneemt bij het vervoer van goederen van en naar het...
report 1992
document
Eysink, W.D. (author), Hoekstra, A. (author), Hoozemans, F.M.J. (author)
report 1992
document
Boon, J.G. (author), Dekker, E.A. (author), Postma, L. (author), Savornin Lohman, A.A.M. de (author)
report 1992
document
Snoeker, X.C. (author)
report 1992
document
Menke, M.A. (author)
report 1992
document
Veldman, J.J. (author)
report 1991
document
Roelvink, J.A. (author), Stive, M.J.F. (author)
report 1989
document
Stive, M.J.F. (author), Eysink, W.D. (author)
report 1989
document
Hartsuiker, G. (author)
report 1989
document
report 1988
document
Linden, N.H. van der (author)
report 1988
document
Van Alphen, J.S.L.J. (author), Damoiseaux, M.A. (author)
Voorliggende nota vormt de toelichting op de als bijlage bijgevoegde geomorfologische kaart van de Nederlandse kustwateren, schaal 1:150.000, blad Hollandse kust. Deze kaart is vervaardigd in het kader van het projekt Kustgenese, maar ook hierbuiten zijn de toepassingsmogelijkheden legio. De kaart verschaft informatie over de morfologie van de...
report 1986
document
Anonymous, A. (author)
De winter 1984/85 was in het algemeen streng met een bijzonder koude januarimaand, daarentegen waren de maanden november en december zacht. In deze winter kwamen twee ijsperioden voor van elk ongeveer 4 weken, waarbij in het gehele land veel ijs is opgetreden. Ook in het benedenrivierengebied is vrij veel ijs voorgekomen. In verband met het...
report 1985
document
Wesseling, J.W. (author)
report 1985
document
Kerssens, P.J.M.A. (author)
report 1985
document
Kerdijk, H.N. (author)
report 1985
document
Klomp, R. (author), Pagee, J.A. van (author), Postma, L. (author)
report 1985
document
report 1985
document
Stevers, R.A.M. (author)
report 1983
Searched for:
(41 - 60 of 81)

Pages