Searched for:
(41 - 60 of 203)

Pages

document
Khanna, C. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Koppels, P.W. (author)
Purpose – The purpose of this paper is to show how international companies (can) use real estate as a means to reinforce corporate identity and to express brand values in order to evoke a positive image in today’s competitive world.<br/>Design/methodology/approach – The paper relies on a review of literature, seven case studies including...
journal article 2013
document
van Sprang, H (author), Groen, BH (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
This paper explores the impact of the physical and social dimensions of the work environment on satisfaction and perceived productivity of knowledge workers in Dutch universities of applied sciences. The approach took the form of a literature review, multiple case study of six research centres using interviews and logbook analysis, and web-based...
journal article 2013
document
Bakker, I.C. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), de Boon, J (author), Vink, P. (author)
The purpose of this research is to establish the influences of the colours red and blue on perceived well being, social cohesion and productivity in complex real life work conditions during regular meetings.<br/>Methodology: Seven regular government teams held seven regular meetings in a red, blue and reference meeting room. In literature it is...
journal article 2013
document
Arkenbout, R. (author), Remoy, H.T. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Ontwikkelingen in communicatiemedia maken het mogelijk om werkprocessen tijd- en plaatsonafhankelijk te faciliteren. Traditionele hiërarchische organisaties maken plaats voor dynamische organisaties met meer zelfsturing. Hiermee verandert ook de rol van het kantoorgebouw als facilitator van werkprocessen. Het Nieuwe Werken leidt tot een netwerk...
journal article 2012
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Goede facilitaire voorzieningen zijn onmisbaar voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Toch wordt FM door sommige bestuurders nog steeds als een kostenpost beschouwd die zo laag mogelijk moet worden gehouden. Om ervoor te zorgen dat de toegevoegde waarde van FM zwaarder meeweegt in bestuurlijke beslissingen, moeten de baten van FM...
journal article 2012
document
Doets, M. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Bos, P. (author), Willemse, M. (author)
Het ASz bestaat uit ziekenhuizen in Sliedrecht, Zwijndrecht en Dordrecht. Bij het ASz mogen de patiënten de juiste zorg op het juiste moment en de juiste plaats met de juiste middelen door de juiste persoon met het juiste resultaat verwachten. Maar wat is juist? Als het gaat om (medisch inhoudelijke) kwaliteitseisen en normen, dan vertrouwen...
journal article 2012
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Remoy, H.T. (author), Hendrikx, T. (author)
Waarom besluit een deel van de gebruikers bij een discrepantie tussen vraag en aanbod tot ingrijpende renovatie en verhuizen andere gebruikers naar een bestaand of nieuw gebouw? Deze vraag is al decennia lang onderwerp van onderzoek, maar met de hoge leegstand van nu extra actueel. Dit artikel bespreekt de belangrijkste push- en pull-factoren.
journal article 2012
document
van Sprang, H. (author), Groen, B. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
journal article 2012
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Remoy, H.T. (author), Hendrikx, T. (author)
Waarom besluit een deel van de kantoorgebruikers bij een discrepantie tussen vraag en aanbod tot ingrijpende renovatie en verhuizen andere gebruikers naar een bestaand of nieuw gebouw? Dit artikel bespreekt de belangrijkste push- en pullfactoren die bij zo’n beslissing komen kijken. Opvallend is dat duurzaamheid in toenemende mate een rol speelt...
journal article 2012
document
Thijssen, T. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Mobach, M. (author)
This article provides a brief overview of the history and development of facility management research in the Netherlands and indicates future directions.
journal article 2012
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
journal article 2012
document
van der Zwart, J. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Vastgoed is een van de middelen waarop organisaties kunnen sturen om de organisatiedoelen te realiseren en waarde toe te voegen aan de organisatie. Door de stelselwijziging wordt het voor ziekenhuisdirecties steeds belangrijker om gericht te sturen op de toegevoegde waarde van hun vastgoed. Welke keuzes maken zij hierin en waarom? Welke...
journal article 2012
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Bakker, I.C. (author)
Robbert Dijkgraaf is sinds mei 2008 voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij is cum laude gepromoveerd, staat bekend als een briljant wetenschapper die de wetenschap toegankelijk maakt voor een groter publiek. FMI trad in gesprek met hem over wetenschappelijk denken en de huisvesting die hier het beste bij past.
journal article 2012
document
Burgmeijer, E (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Wagenaar, C. (author)
In Nederland vinden regelmatig symposia plaats over de operatiekamer van de toekomst. De ideale operatie afdeling is zowel functioneel als prettig in het gebruik, flexibel en voorzien van de modernste apparatuur. De gebruiker moet er optimaal kunnen werken. Het komt echter nog vaak voor dat de eindgebruiker onvoldoende betrokken wordt in het...
journal article 2012
document
Remøy, HT (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
De leegstand in de kantorenmarkt schommelt rond de veertien procent. Voor sommige gebouwen lijkt sloop onafwendbaar, maar er zijn ook al heel wat kantoren succesvol omgebouwd voor nieuwe functies. BNA Onderzoek en de TU Delft onderzochten de kansen en belemmeringen voor herbestemming naar zorgfuncties. Ondanks allerlei obstakels blijken veel...
journal article 2012
document
Jensen, PA (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Coenen, C (author), von Felten, D (author), Lindholm, AL (author), Balslev-Nielsen, S (author), Riratanaphong, C. (author), Pfenniger, M (author)
Purpose<br/>– This article aims to present and compare research perspectives and theoretical reflections from a variety of academic fields on the concept of added value of facilities management.<br/><br/>Design/methodology/approach<br/>– The starting point is the so‐called FM Value Map, which was presented in a recent article in Facilities by...
journal article 2012
document
van Schijndel, M. (author), Keeris, W.G. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Het vastgoed van een zorginstelling heeft meerdere functies en dient uiteenlopende belangen van diverse stakeholders. De toegevoegde waarde van vastgoed voor de organisatie is niet altijd op voorhand duidelijk. Hoe draagt vastgoed bij aan de prestaties van de onderneming? Kan deze bijdrage op een hoger niveau getild worden? Zo ja, hoe kan dan...
journal article 2011
document
de Nie, S. (author), Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
SMART formuleren van duurzaamheidsambities in een vroeg stadium van het bouwproces verkleint het risico dat deze ambities tijdens het proces verwateren. Dit artikel leidt u in acht stappen door het proces van ambitie formuleren in het programma van eisen tot inrichten van het bouwproces.
journal article 2011
document
Bakker, I.C. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Een lommerrijke entree, een achttiende-eeuwse boerderij met rieten kap, ramen tot op de grond, kasseien, opstapjes, afstapjes. Een hoge werkkamer, licht, uitzicht over de binnenplaats, Afrikaanse beeldjes, schilderijen van Herman Gordijn… en heel veel boeken, ogenschijnlijk slordig opgestapeld, maar zorgvuldig gecategoriseerd naar onderwerp. Een...
journal article 2011
document
Ikiz-Koppejan, Y.M.D. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Gosselink, A.M. (author)
Het Center for People and Buildings (CfPB) heeft in maart 2009 het Huisvestingskeuzemodel geïntroduceerd. De afgelopen 2,5 jaar is het model toegepast in onderzoeksprojecten van het CfPB, als basis gebruikt voor een nieuwe Huisvestingskeuze-projectendatabase en uitgediept met leden van de kenniskring ‘Organisatiegericht huisvesten’. Tijd voor...
journal article 2011
Searched for:
(41 - 60 of 203)

Pages