Searched for: +
(41 - 60 of 5,546)

Pages

document
Mierlo, M.C.L.M. van (author), Ruiter, J.C.C. de (author)
report 1988
document
Driegen, J. (author)
report 1987
document
Essink, K. (author)
In het kader van kennisoverdracht wordt een overzicht gepresenteerd van onderzoeks- en adviesprojecten, achtereenvolgens uitgevoerd bij het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, de Dienst Getijdewateren en het Rijksinstituut voor Kust en Zee. Het betreft de effecten op het bodemfauna system van Waddenzee en Noordzee als gevolg van de...
report 2005
document
Klijn, J.A. (author), Apeldoorn, R.C. (author), Dankers, N.M.A. (author)
Verkenning naar ecologische en bestuurlijk-juridische inzichten welke gehanteerd kunnen worden op weg naar een meer geïntegreerd kustbeheer, waarbijk zowel de landgedeelten als de ondiepe wateren in samenhang worden beschouwd ten dienste van een duurzame bestemming, inrichting en beheer.
report 2006
document
Kruse, G.A.M. (author)
In 1986 zijn veld- en laboratoriummetingen verricht betreffende de doorlatendheid, respectievelijk erosiebestendigheid van de bekleding van dijken in het kustgebied van noord, midden en zuid Nederland. De uitkomsten van deze bepalingen van constructieve eigenschappen zijn vergeleken met de samenstelling van de bekledingslaag. Evenals in het...
report 1987
document
Otta, A.K. (author), Dingemans, M.W. (author)
This report describes the formulation, numerical implementation and application of a weakly nonlinear wave model for finite depth based on a Hamiltonian formulation (see Radder, 1992). Due to the type of non-linearity explicitly accounted for in the expansion of the kernel of the Hamiltonian density (sum of kinetic and potential energy per unit...
report 1994
document
Goede, E.D. de (author)
report 2001
document
Boiten, W. (author)
report 1975
document
Pieters, J.P.F. (author)
In 1983 is het in het kader van het WABASIM-project ontwikkelde eutrofiëringsmodel BLOOM II/CHARON overgedragen aan DDMI. Om nu ervaring met de werking. van het model op te doen, is besloten enige berekeningen voor een zoetwaterbekken uit te voeren. Om de hierboven vermelde reden is het nog niet bestaande nieuw te vormen Markiezaatsmeer gekozen....
report 1984
document
Biegel, E.J. (author)
report 1992
document
Uittenbogaard, R.E. (author)
report 1992
document
van Hoolwerff, G.H. (author)
Herberekening van de afvoer van het Zwartewater t.g.v. de inpoldering van de Noordoostpolder. Herberekening van de afvoer van het Zwartewater t.g.v. de inpoldering van de Noordoostpolder.
report 1942
document
Oosterhoff, S.M. (author)
Sociaal-pedagogische studie van de beroepsgroep rijswerkers, hun sociale leven en de gemeenschap in Werkendam.
report 1961
document
Andriessen, T.M. (author)
report 1968
document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van he onderzoek naar stabiliteit van open taludbekledignen is uit de resultaten van de uitgevoerde trekproeven een minimale wrijvingsfactore afgeleid. Deze factor kan worden toegepast in het bestaande stabiliteitsmodel.
report 1998
document
Kwadijk, J.C.J. (author), Buiteveld, H. (author), Deursen, W.P.A. van (author), Haasnoot, M. (author), Kwadijk, J.C.J. (author), Middelkoop, H. (author)
report 2000
document
Wiggers, J.B.M. (author)
report 1968
document
De Haan, H.J. (author), Hamer, D.G. (author), Kevelham, D.J. (author), Pluijm, M. (author), Poel, S.J. (author), Querido, B. (author), De Ridder, H. (author), Rook, D. (author), Verhagen, H.J. (author)
Het kustmorfologisch onderzoek van de varianten moest beperkt blijven door het krappe tijdschema. Er is derhalve selectief gebruik gemaakt van de tegenwoordig beschikbare geavanceerde kustmorfologische rekenmodellen. Voor deze fase waarin de voorgestelde varianten tot een niveau van een studie-ontwerp worden uitgewerkt, wordt dat voldoende...
report 1985
document
van Veen, J. (author)
Kostenvergelijking van verschillende methoden van landaanwinning middels kwelderwerken in Groningen.
report 1935
document
Short, A.D. (author)
The 120 km long central Netherlands coast consists of an essentially continuous sandy Holocene regressive/transgressive barrier system facing the southern North Sea. The beach and surf zone is composed of predominantly quartz sands which are coarsest at the shoreline (D50 = 286 Um) and fine seaward. Overall shoreface gradients vary between a low...
report 1990
Searched for: +
(41 - 60 of 5,546)

Pages