Searched for:
(41 - 60 of 26,273)

Pages

document
Luiting Maten, J.H.D. (author)
report 2002
document
report 1959
document
Pianese, C. (author), Benocci, C. (author)
The purpose of the present work is to simulate numerically the spatially developing plane mixing layer solving the three dimensional incompressible Navier-Stokes equations in the primitive variables u - p formulation with the Large Eddy Simulation model of turbulence. Discretization in space is achieved using a finite volume technique on a...
report 1991
document
de Graaff, A.W.J. (author)
report 1998
document
Patterson, G.N. (author)
report 1979
document
Storm van Leeuwen, S. (author), van de Leijgraaf, R. (author)
Nowadays, several flight test organizations recognize the potential of the Navstar Global Positioning System (GPS) for flight test trajectorydetermination. In 1990 the National Aerospace Laboratory of the Netherlands (NLR) started the development of a Position Reference System (PRS) based on an Inertial Reference System (IRS), updated by GPS...
report 1993
document
Swallow, J.E. (author), Mikolajewski, E. (author)
A fractionally-replicated experimental design has been applied to results for six fabrics tested by the authors' method for the snatch-tearing of fabrics. Only eight tests are required on each fabric, and the computations are greatly simplified in comparison with those for full factorial experiments. The principal factors and regression...
report 1967
document
van Rhede van der Kloot, K.P.J. (author)
report 2010
document
Anonymus, A. (author)
-Invloed van bindmiddeleigenschappen op de prestaties van asfaltmengsels -Rheologische modellering van bitumineuze bindmiddelen -Complexe modulussen van bitumineuze bindmiddelen en mengsels -Het scheurgroeimechnisme in asfaltmengsels -Bepaling van het teergehalte in asfaltmonsters
report 1996
document
Anonymous, A. (author)
1. Er is een inventarisatie en evaluatie verricht van de huidige staat van onderhoud van (rijks)waterkeringen langs de kust. Bij de evaluatie is de huidige beheer- en onderhoudspraktijk als uitgangspunt gehanteerd. Tevens in aangegeven hoe op basis van dit uitgangspunt het onderhoud in de toekomst dient te worden voortgezet en wat dit in...
report 1986
document
Kim, Cheung Hun (author)
report 1972
document
Hunteler, R.F.B. (author)
report 1995
document
Dallinga, Reint P. (author)
report 1992
document
Onnink, Ruud (author)
report 1991
document
Ehrenberg, Hans-Dieter (author)
report 1996
document
Ohkusu, Makoto (author)
report 1969
document
van Katwijk, P.A. (author)
report 1967
document
Cueto, E. (author), Achutegui, J.J. (author), Mendioal, S. (author), Gutierrez, G. (author)
report 1995
document
Walzberg, M. (author), Kolpa, R. (author), De Graaff, J. (author)
Overzicht van alle 2698 nota's uitgebracht door de directie waterhuishouding en waterbeweging.
report 1986
document
Kraaijenbrink, P. (author)
In 2003 is gestart met onderzoek naar corrosie bij damwanden die voor dijkversterkingen 2-zijdig in de ondergrond staan. In het algemeen zijn dit voornamelijk stabiliteitsschermen en erosieschermen. Het doel van het onderzoek is om in bepaalde omstandigheden (ondergrond met veen, humeuze klei en zoet grondwater) rekening te kunnen/mogen houden...
report 2013
Searched for:
(41 - 60 of 26,273)

Pages