Searched for: +
(40,141 - 40,160 of 40,680)

Pages

document
Bongenaar, F.J.M. (author)
master thesis 1972
document
Van Oord, J.J.J. (author)
master thesis 1972
document
Heukelom, D. (author), Huis in 't Veld, J.C. (author), Noordzij, K.J. (author)
Er wordt een zeesluis te Baalhoek ontworpen in dit afstudeeronderzoek.
master thesis 1972
document
Roos, A. (author)
Rekenmodel voor het berekenen van de golfoploop van onregelmatige golven op een talud. Het programma berekent het profiel van de golfoploop.
master thesis 1972
document
Meeuwis, O. (author)
master thesis 1972
document
Roos, A. (author)
Experimental research on wave run-up of regular waves on smooth slopes. Detailed run-up measurements and derivation of a run-up formula. A mathematical model to describe run-up. Some notes about wave overtopping
master thesis 1972
document
Stapel, J.J. (author)
master thesis 1972
document
Mittemeijer, E.J. (author)
master thesis 1972
document
Vierhout, M.M. (author)
De laatste jaren zijn verschillende publlkaties verschenen over de analytische afleiding van afvoerrelaties voor lange horizontale overlaten (ten naaste bij rechte en evenwijdige stroomli;nen boven de kruin) met brede kruin en een overgang van stromend naar schietend water op de kruin (broad-crested weir). Hierbij tracht men het verschil te...
master thesis 1972
document
Roos, A. (author)
"Onderlinge bewegingen schepen in regelmatige golven". Voor het winnen en transporteren van grote hoeveelheden zand ten behoeve van grote projecten, zoals b.v. het Noordzee-eiland, zal nieuw materieel moeten worden ontwikkeld. Bij dit nieuwe materieel kan men de beide functies zandwinnen en transporteren in verschillende schepen onderbrengen....
master thesis 1972
document
Roos, A. (author)
Bijdrage tot het onderzoek naar de mogelijke scheiding van de functies zandwinnen en transporteren, door gebruik te maken van een zuigschip me een aantal bijbehorende transportschepen, die functioneel als zuiggroep samenwerken.
master thesis 1972
document
Van der Krabben, J.L.A. (author)
master thesis 1972
document
Meermans, W. (author)
De opdracht van dit afstudeeronderwerp luidde: "Ontwerp doorlaatcaissons, waarin uitwateringssluizen zijn ingebouwd". Om deze doelstelling in een concreet kader te plaatsen is een landaanwinningsproject ten behoeve van rijstcultuur in beschouwing genomen, het Mokp'o - Yongsan - project in Zuid Korea.
master thesis 1972
document
Koer, J.F. (author)
master thesis 1972
document
Hekker, L.J. (author)
master thesis 1972
document
De Kanter, J.C.F. (author)
master thesis 1972
document
Barzilay, R.E. (author)
master thesis 1972
document
Schade van Westrum, J.A.F.M. (author)
master thesis 1972
document
Kok, W.C. (author)
master thesis 1972
document
Uyttenbroek, A.W. (author)
master thesis 1972
Searched for: +
(40,141 - 40,160 of 40,680)

Pages