Searched for: +
(40,141 - 40,160 of 40,836)

Pages

document
Tromp, J.A.M. (author)
Het ontwikkelen van alternatieven en het uitwerken hiervan voor de verlenging van een kademuur aan de Combined Terminal Amsterdam ten behoeve van overslag van containers en ander groot stukgoed (auto's). Alternatieven: - Damwand - Betonnen L-muur - Caisson
master thesis 1977
document
Boltje, G.W. (author)
master thesis 1977
document
Nederveen, N. (author)
master thesis 1977
document
Van Doorn, M. (author)
master thesis 1977
document
Wuister, J.P.H. (author)
master thesis 1977
document
Lucassen, W.L.M. (author)
master thesis 1977
document
Tebeest, W.J. (author)
Als deelproject van de ontwikkeling van pro- en orthesen voor de bovenste extremiteiten, was het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek, on na te gaan of het mogelijk is om via een technische beschrijving en meting van de handfuncties tot een beoordeling van de functiewinst van een prothesehand te komen. Bij dit onderzoek is eerst...
master thesis 1977
document
Klaver, K. (author), Maaskant, R. (author)
Om de hoogwatergolf op de Lower Serang, een rivier op Centraal Java, snel af te voeren, moet een afleidingskanaal worden gegraven. Hiervoor moet een optimale oplossing worden gevonden, d.w.z. een oplossing waarbij de kosten minimaal zijn.
master thesis 1977
document
Van Dixhoorn, K. (author)
Dit hoofdafstudeerontwerp kustwaterbouwkunde is een onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de kust van Walcheren tussen Westkapelle en Vlissingen (zie bijlage 1). Bij het onderzoek wordt ervan uitgegaan, dat de huidige toestand met een open Oosterschelde gehand, haafd blijft. Men kan zich afvragen in hoeverre een gehele of gedeeltelijke...
master thesis 1977
document
Beers, A.M. (author)
master thesis 1977
document
Van der Burg, H.W. (author)
In dit verslag wordt het dempen van een gedeelte van de Waalhaven in Rotterdam behandeld. Het gaat met name om het gedeelte tussen pier 5 en pier 6 (zie het kaartje achterin). Aanleiding tot deze deelstudie is een vooronderzoek, waarin o.a. de evt. extra terreinbehoeftein de toekomst in het oude havengebied van Rotterdam aan de orde is gekomen....
master thesis 1977
document
Groen, C.J.N. (author)
master thesis 1977
document
Van Hoorn, H. (author), De Jong, A. (author)
master thesis 1977
document
Verheij, H.J. (author)
Onderzoek naar de kans op extreme hoogwaters op de Rijn, herkomst van deze hoogwaters en de aan te houden maatgevende afoer. Een keuze ten aanzien van de mogelijke herverdeling van topafvoeren over de Nederlandse Rijtakken (Verdeling tussen Waal en Pannerdens Kanaal en tussen de Rijn en de IJssel). De morfologische gevolgen van deze extreem hoge...
master thesis 1977
document
Rozendaal, H.C.F. (author)
master thesis 1977
document
Borst, J. (author)
master thesis 1977
document
De Vrede, H. (author)
master thesis 1977
document
Visser, D. (author)
master thesis 1977
document
Van der Velde, H. (author)
master thesis 1977
document
Berbée, H.J. (author)
master thesis 1977
Searched for: +
(40,141 - 40,160 of 40,836)

Pages