Searched for: +
(40,801 - 40,820 of 41,357)

Pages

document
Vrisou van Eck, W.F.V. (author)
master thesis 1971
document
Landeweer, D. (author)
master thesis 1971
document
Zwaneveld, A. (author)
master thesis 1971
document
Bouwman, H.J. (author)
master thesis 1971
document
van Leeuwen, B. (author)
master thesis 1971
document
Peterse, A. (author)
master thesis 1971
document
Boreel, L.J. (author)
master thesis 1971
document
Werksma, P. (author)
In de natuur worden verschillende typen golven aangetroffen, die afhankelijk van hun golflengte worden onderscheiden in getijden, seiches, deining-golven, windgolven etc. Bij de berekening van de voortplanting van de golven wordt er vanuit gegaan dat de bodem ondoorlatend is, dat wil zeggen dat de verticale snelheid aan de bodem nul worden...
master thesis 1971
document
Kostense, J.K. (author), Speekenbrink, H. (author)
master thesis 1971
document
Wortelboer, H.W.F. (author)
master thesis 1971
document
Veldhuyzen, Wim (author)
master thesis 1971
document
Veldhuyzen, Wim (author)
master thesis 1971
document
van Hooren, Chris (author)
master thesis 1971
document
Van Oostveen, H.A. (author)
master thesis 1970
document
Opdam, H.J. (author)
Golven, getij, wind en stroming hebben invloed op de duinvorming, afslag en aanzanding van de kust op verzading van havens en geulen en op het zandtransport langs de kust.
master thesis 1970
document
Batterink, L. (author), Verhage, D.C. (author)
De aanleiding om naast het hoofdonderwerp "de afsluiting van de Oosterschelde" ook een deelonderwerp te maken is, dat de afsluiting van een grote zeearm als de Oosterschelde niet tot stand kan worden gebracht voor dat men goed inzicht heeft in de hydraulische aspecten van de afsluiting. Er is alleen een eenvoudige kombergingsberekening van het...
master thesis 1970
document
Thönnissen, J.V. (author)
master thesis 1970
document
Drost, N. (author)
master thesis 1970
document
Dijkstra, F.C. (author)
master thesis 1970
document
Van de Sande, E. (author)
master thesis 1970
Searched for: +
(40,801 - 40,820 of 41,357)

Pages