Searched for: +
(5,541 - 5,546 of 5,546)

Pages

document
Black, K.P. (author), Baba, M. (author), Kurian, N.P. (author), Urich, P. (author), Narayan, B. (author), Stanley, D.O. (author), Mathew, J. (author)
A general overview publication how to prepare the Indian coastline for climate change. The key document is Volume 1: “Climate Change Adaptation Guidelines for Coastal Protection and Management in India”. The Guidelines document (Volume I) is self-contained, with adequate information to understand the Guidelines and put them into practice. It is...
report 2017
document
Koedijk, O.C. (author), van der Sluijs, A. (author), Steijn, M.L.W. (author)
De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, zowel vaarwegvakken als havens, bruggen en sluizen. De richtlijnen geven aanwijzingen voor het kiezen van een maatgevend schip en maatgevende hydraulische randvoorwaarden voor zowel beroeps- als recreatievaart. De richtlijnen...
report 2017
document
Halter, W. (author), Groenouwe, I. (author), Tonneijck, M. (author), d'Angremond, K. (author)
Al eeuwenlang worden er in Nederland dijken gebouwd; we zijn een volk dat voortdurend werkt aan de bescherming tegen hoogwater. Daarom bestaan er talloze leidraden, handreikingen en handboeken die gaan over de planvorming en het ontwerpen van dijkversterkingen. De meeste benoemen zijdelings aspecten die te maken hebben met de realisatie van de...
report 2018
document
verLoren van Themaat, R. (author)
Stukken uit het archief van ir. verLoren van Themaat betreffende zijn lidmaatschap van de Deltacommissie, in het bijzonder de subcommissie Waterhuishouding.
report 2019
document
Koedijk, O.C. (author)
De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, zowel vaarwegvakken als havens, bruggen en sluizen. De richtlijnen geven aanwijzingen voor het kiezen van een maatgevend schip en maatgevende hydraulische randvoorwaarden voor zowel beroeps- als recreatievaart. De richtlijnen...
report 2020
document
Task Force Fact Finding Hoogwater, 2021 (author)
Door het Expertisenetwerk waterkeren uitgevoerde evaluatie van het de wateroverlast in Limburg in 2021. Ook aandacht voor de gevolgen in België en Duitsland, Besproken wordt: de meteorologie en hydrologie, de riverkunde, de waterkeringen, de schade, de evacuaties en noodmaatregelen en de gezondheidseffecten.
report 2021
Searched for: +
(5,541 - 5,546 of 5,546)

Pages