Searched for:
(61 - 80 of 355)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Dit deelrapport handelt over de eisen zoals die in de periode november 1974 - mei 1976 vanuit het milieu en de visserij zijn geformuleerd voor de constructie van een stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde. Deze eisen zijn geformuleerd en onderbouwd -op basis van de toen beschikbare kennis- in nota DDM/75-72, „Milieu-randvoorwaarden...
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
op de kering uitgeoefende belastingen door een puttenfundering afgeleid naar de draagkrachtige lagen van het pleistoceen. Bij het onderhavige ontwerp caissons op putten zjn de caissons op drie punten opgelegd: - aan de Oosterscheldezijde op twee putten voor het opnemen van horizontale krachten; - aan de zeezijde een centrale betonnen paal voor...
report 1990
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten OSM-meting t.b.v. morfologisch onderzoek Voordelta Oosterschelde, Geul van de Banjaard 8 november t/m 1 december 1989
report 1989
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten OSM-meting t.b.v. morfologisch onderzoek Voordelta Oosterschelde, Geul van de Banjaard 26 juni t/m 23 juli 1989
report 1989
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten OSM-meting t.b.v. EOS-project Oosterschelde raai I, 21 augustus t/m 26 september.
report 1989
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten debiet-/sedimentmeting raai VI T3-project (EOS), 5 juni 1989.
report 1989
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten OSM-meting t.b.v. EOS-project Oosterschelde Raai IIIb, 8 februari - 7 maart 1989.
report 1989
document
Anonymus, A. (author)
Hydraulic scale models and numerical models, both overall as well as detailmodels, were constructed for the Eastern Scheidt estuary and also for the storm-surge barrier and surroundings (during various stages of construction). Most types of investigations were performed in more than one model. On the other hand several extensive field campaigns...
report 1989
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten debiet-/sedimentmeting raai IIIb T3-project (EOS), 21 februari 1989.
report 1989
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten debietmeting raai VII T3-project (EOS), 10 november 1988.
report 1989
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten debietmeting raai VII T3-project (EOS), 16 november 1988.
report 1989
document
Visser, T. (author)
Het boek bevat een zo compleet mogelijke beschrijving van de gang van zaken die geleid heeft tot het tot stand komen van de betonnen onderdelen van de stormvloedkering. De betonnen onderdelen zijn: Deelnota 1: Algemene aspecten; Deelnota 2: Pijlers; Deelnota 3: Landhoofden; Deelnota 4: Dorpelbalken; Deelnota 5: Bovenbalken; Deelnota 6:...
report 1989
document
Taat, J.J. (author)
report 1988
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten Transport-debietmeting Roompot West (vloedmeting), 4 juli 1988.
report 1988
document
Thabet, R.A.H.A. (author)
report 1988
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten Transport-debietmeting Schaar van Roggenplaat (vloedmeting), 14 april 1988.
report 1988
document
Jongeling, T.H.G. (author)
report 1988
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten Transport-debietmeting Schaar van Roggenplaat (ebmeting), 18 februari 1988.
report 1988
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten Tranpsort-debietmeting Roompot Oost (ebmeting), 23 februari 1988.
report 1988
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten Transport-debietmeting Hammen-Oost (ebmeting) 17 februari 1988.
report 1988
Searched for:
(61 - 80 of 355)

Pages