Searched for:
(61 - 80 of 389)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Aan een waterkering en ook aan de bekleding van die waterkering worden steeds meer eisen gesteld. Was voorheen alleen de primaire functie van waterkeren van belang, tegenwoordig spelen steeds meer functies een rol bij de keuze van een bepaalde bekleding. De mate waarin een bekleding tegemoet komt aan de verschillende functies is van groot belang...
report 1997
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1974
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1972
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1976
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1979
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1978
document
Anonymus, A. (author)
In de waterbouw worden veel typen asfalt gebruikt, zowel open als gesloten typen. Alleen bij gesloten asfaltbekledingen is het mechanisme 'wateroverdrukken' van belang. Met de huidige rekenregels is de vereiste laagdikte van de asfaltbekledingen op taluds te bepalen. Hierbij wordt gekeken naar het voorkomen van oplichten en afschuiven en naar...
report 1994
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1978
document
Anonymus, A. (author)
The coastal team of Delta Marine Consultants [DMC] have taken the initiative to develop a new concrete armour unit for application on breakwaters and shore protections. Following the preliminary model tests conducted at DMC, 2-D hydraulic model tests have been carried out at Delft Hydraulics in October 2002. The experimental set-up and test...
report 2003
document
Anonymus, A. (author)
Gedetailleerde kaart van de uitvoering van de nieuwe havenhoofden van de haven van Scheveningen.
report 1968
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1977
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1977
document
Anonymus, A. (author)
Overzicht van de toetsing van primaire waterkeringen in Nederland.
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
De aanpak van het Deltaprogramma werpt vruchten af. Er is een goede infrastructuur ontstaan voor het systematisch en samen werken aan onze delta. Er is inzetbereidheid tot samenwerken en waardering voor de werkwijze. Het gezamenlijke onderzoeken van feiten leidt tot gedragen resultaten. De aanpak sluit aan bij de principes van Sneller en Beter....
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
Piping and hydraulic fracturing (heave) are phenomena which can threaten the stability of flood defences. These phenomena can arise when, in the case of large-scale hydraulic head, particles of soil in layers of earth which are susceptible to erosion are transported underneath the flood defence by the seepage flow, as a consequence of which...
report 1999
document
Anonymus, A. (author)
During closure, the dumping of large stones, concrete cubes or other flow resistant elements into the gap, reduces its cross-section. At first, the total flow of water is basely reduced; consequently the flow velocity increases more or less proportionally with the decrease in cross-section, necessitating larger units of material in the later...
report 1985
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1975
document
Anonymus, A. (author)
Set of data to be used to verify wave software, especially the SWAN package. Includes also a verification calculation.
report 2000
document
Anonymus, N.N. (author)
In deze nota zal aandacht besteed worden aan de vraag in hoeverre het sterktegedrag van een bepaald aantal monsters werkelijk representatief is voor het sterktegedrag van de laag waaruit ze afkomstig zijn. Tevens zullen aanbevelingen gedaan worden voor verder onderzoek om enerzijds vragen te beantwoorden waarop in deze nota door gebrek .aan...
report 1975
document
Anonymus, A. (author)
stormvloedverslag
report 1894
Searched for:
(61 - 80 of 389)

Pages