Searched for:
(61 - 80 of 1,515)

Pages

document
Langenberg, R. (author)
Netwerken vormen een steeds belangrijker onderwerp in wetenschappelijk onderzoek. Netwerkanalyse wordt zelfs al gezien als een wetenschap op zich. Wiskundig gezien is een netwerk niets anders dan een graaf en in dit project gaan we dan ook een aantal grafen analyseren. We doen dit met behulp van spectrale grafentheorie. De eigenwaarden van de...
bachelor thesis 2008
document
Van Egdom, H.M. (author), Wels, H.R. (author)
Expex is als praktijkgericht inspectie- en adviesbureau werkzaam op de bestaande vastgoedmarkt. Het bedrijf brengt verscheidene adviezen en rapportages uit naar aanleiding van uitgevoerde inspecties. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het Meerjarig Onderhouds Prognose (MJOP) over woningen van woningcoraties en Energie Prestatie Label (EPA)....
bachelor thesis 2008
document
De Kever, M.C.A. (author)
In dit project wordt vervuilingstransport in kustwateren door diffusie en advectie gemodelleerd. Het is mogelijk dit te doen met behulp van numerieke modellen die zijn gebaseerd op gediscretiseerde partiele differentiaalvergelijkingen. Maar in dit project is gekozen voor een deeltjesmodel. Dit deeltjesmodel is makkelijk en snel te implementeren....
bachelor thesis 2008
document
Van der Palen, J.H.M. (author)
De Kasteeltraverse in Helmond is een drukke weg dwars door het centrum. De weg telt 2 x 2 rijstroken, op drukke dagen rijden er ongeveer 25.000 motorvoertuigen over de weg. Ter hoogte van het Kasteel van Helmond ligt deze weg op een viaduct. De weg heeft een regionale stroomfunctie, een stedelijke ontsluitingsfunctie en is ook belangrijk voor de...
bachelor thesis 2008
document
Lont, J.J. (author), Neumann, E.M. (author)
Reconfigurable computing is a technique used to speed up computer programs by using a combination of hardware and software implementation. The Delft workbench is a tool chain for reconfigurable computing, making it possible to design software without knowledge of the underlying hardware. One function of this tool chain is to convert source code...
bachelor thesis 2008
document
Van den Haak, W.P. (author), Cheung, M. (author)
Major research efforts in Bioinformatics include sequence alignment, gene finding, genome assembly, protein structure alignment, protein structure prediction, prediction of gene expression and protein-protein interactions, and the modeling of evolution. To perform these specific tasks different tools are used. Using these tools separately is a...
bachelor thesis 2008
document
Van der Plas, P. (author)
Bij het modelleren van rivieren leveren de bochten over het algemeen een uitdaging. Deze vormen dan ook uitstekend testmateriaal voor een model. Al jaren maakt Rijkswaterstaat in verschillende projecten gebruik van het modelleringspakket SIMONA. Dit is een eindige-volume modelpakket gebaseerd op de shallow-water-equations, bedoeld voor het...
bachelor thesis 2008
document
De Regt, D.N. (author)
In dit verslag zal naar de verspreiding van vervuiling in water in het algemeen gekeken worden. Er zullen twee wiskundige modellen besproken worden voor het modeleren van vervuiling in water: de zogenaamde advectie-diffusie-vergelijking en het deeltjesmodel. Er zal aangetoond worden dat deze exact hetzelfde proces modelleren. Daarna zal er met...
bachelor thesis 2008
document
Opdam, R.C.G. (author)
In this bachelor thesis, blood flow in simplified stenosed and unstenosed arteries under influence of a steady localized non-uniform magnetic field is investigated by performing 3D numerical simulations. The mathematical model is a combination of the principles of ferrohydrodynamics (FHD), magnetohydrodynamics (MHD) and a simplified set of...
bachelor thesis 2008
document
Chlosta, M. (author)
Bijna alle stalen boogbruggen bestaan uit twee bogen die aan weerszijden van het brugdek staan. Om stabiliteit tegen knik uit het vlak van deze bogen te waarborgen worden deze bogen in de praktijk door middel van dwarsverbandstaven met elkaar verbonden. Deze verbandstaven hebben geen invloed op de primaire krachtsafdracht van de boogbrug en...
bachelor thesis 2008
document
Gajadhar, K. (author), Jarmohamed, A. (author)
bachelor thesis 2008
document
Frijmersum, B. (author), Van leeuwen, L. (author), Van Wuyckhuyse, A. (author)
In slaap vallen in het verkeer is nog steeds een grote oorzaak van verkeersongevallen en leidt elk jaar nog tot veel slachtoffers. Een systeem dat kan helpen om deze ongevallen te voorkomen zou derhalve erg nuttig zijn. Het doel van het project B.O.O.S. is om een systeem te ontwikkelen dat kan detecteren wanneer de bestuurder van een auto in...
bachelor thesis 2008
document
Claassen, B.P (author), Van Beurden, V.D. (author)
Middel en Klein bedrijven die het in de huidige cultuur druk genoeg hebben met het runnen van hun zaak en behoefte hebben aan het verkopen van hun producten via het internet, hebben vaak geen tijd om nieuwe technieken te leren. Het is daarom van groot belang dat het beheer van een webshop gebruiksvriendelijk en overzichtelijk is. In dit project...
bachelor thesis 2008
document
De Groen, F. (author)
bachelor thesis 2008
document
Schaap, T.M. (author), Scheele, B.R.V. (author)
At the University of Chile, prof. dr. N. Hitschfeld Kahler is conducting research on the automatic generation of meshes in both 2D- and 3D-environments based on images or 3D-models. At the moment she is researching the analysis of images of tree stems by generating 2D meshes of triangles (triangulations) over the image and retrieving data based...
bachelor thesis 2008
document
Van de Bovenkamp, R. (author), Steenwijk, M. (author)
Deze thesis beschrijft de ontwikkelling van software die op basis van FMCW-radargegevens een voetbal kan detecteren en volgen. De problemen die zich daarbij voordoen zijn onder andere het maken van onderscheid tussen voetballen en andere objecten, het volgen van een voetbal en het omgaan met complexe situaties zoals die zich in het voetbalspel...
bachelor thesis 2008
document
Hooijmaijers, S.C. (author)
In this thesis a step by step proof of the famous prime number theorem is given. This theorem describes the asymptotic distribution of the prime numbers. The Riemann-zeta function plays an important role in the proof. In the second part of the thesis, the distribution of the zeros of this function is investigated, for which random matrix theory...
bachelor thesis 2008
document
Ros, R. (author), Vuong, J.M. (author)
In dit project is er een tool ontwikkeld waarmee het mogelijk is om een webshop te koppelen aan een bestaand backoffice-systeem. Arco Iris heeft in samenwerking met Wendrich (vormgeving) en Quercis (Exact implementatiepartner) de webwinkel Meeki ontwikkeld. Meeki is een standaard webwinkel met een koppeling naar een backoffice-systeem. Momenteel...
bachelor thesis 2008
document
Van Rijn, O.W.M. (author)
Een botbreuk is een veelvoorkomende verwonding aan het lichaam en over het algemeen geneest deze breuk zonder enige complicaties. Echter in 10% van de gevallen leiden complicaties tot vertraagde en misvormde heling van het bot. Door middel van mechanische stimulatie kan botgroei worden bevorderd en dus het helen van de botbreuk worden versneld....
bachelor thesis 2008
document
Deuring, M.V. (author), He, J. (author)
bachelor thesis 2008
Searched for:
(61 - 80 of 1,515)

Pages