Searched for:
(61 - 64 of 64)

Pages

document
Jansen, J.F.P. (author)
Na een algemene inleiding, wordt in hoofdstuk 2 de afgezonken tunnel als bouwwijze behandeld. Omdat de Tigris een zeer groot sedimenttransport heeft, is het baggeren van een afzinkgeul zonder voorzorgsmaatregelen niet mogelijk. Daarom wordt gekozen voor het afzinken binnen de bescherming van een damwand. Het profiel voor deze damwand wordt...
master thesis 1985
document
Jansen, E.F.P. (author)
Dit ontwerp omvat een model onderzoek naar het stroombeeld rond een pijp, die horizontaal is opgesteld nabij een zandbed en die dwars op de stroomrichting geplaatst is. Het stroombeeld is eenparig. Onderzocht is in hoeverre de potentiaalstromingstheorie toepasbaar is en of het resultaat hiervan bruikbaar is om een ontgrondingsdiepte te berekenen...
master thesis 1981
document
Jansen, P.C.M. (author)
In de waterbouwkunde spelen golven een grote rol. Krachten op konstructies worden voor een belangrijk deel bepaald door watersnelheden t.g.v. golven en golfhoogtes. Golven kunnen ook zandtransporten veroorzaken. Om deze krachten en zand-transporten zo goed mogelijk te kunnen voorspellen zijn studies noodzakelijk naar het gedrag van watergolven....
master thesis 1979
document
Jansen, H.J. (author)
master thesis 1968
Searched for:
(61 - 64 of 64)

Pages