Searched for:
(61 - 80 of 104)

Pages

document
Meijer, D.G. (author), Hofmans, G.J.C.M. (author), Otta, A.K. (author)
report 1992
document
Driel, G. van (author), Meijer, D.G. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Meijer, D.G. (author), Wal, M. van der (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Meijer, D.G. (author), Verhey, H.J. (author)
De uitgevoerde studie kent een drietal onderdelen: selectie relevante boegschroefinstallaties, bepaling initiele stroomsnelheid ter plaatse van de boegschroef, en bepaling van de stroomsnelheid in de boegstraal. Allereerst is een inventarisatie gemaakt van de geïnstalleerde typen boegschroefinstallaties resulterend in een drietal hoofdtypen. Van...
report 1993
document
Meijer, A. (author)
report 1993
document
Meijer, D.G. (author), Ruff, J.F. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Roelvink, J.A. (author), Meijer, T.J.G.P. (author)
report 1995
document
Verheij, H.J. (author), Meijer, D.G. (author), Kruse, G.A.M. (author), Smith, G.M. (author), Vesseur, M. (author)
report 1995
document
Van Berchum, A.M. (author), Coosen, J. (author), Meijer, A.J.M. (author)
In dit rapport staat een integrale benadering van het beheer van zeedijken centraal. Aandachtspunten zijn behoud van cultuurhistorische waarden en behoud en ontwikkeling van natuurwaarden, waaronder die in de getijdezone (litoraal) en de vegetaties van zoutplanten in het supra-litoraal. In dit rapport wordt geen aandacht besteed aan...
report 1995
document
Boganen, J. (author), Van Dijk, R. (author), Meijer, C.J. (author), Schipper, S. (author)
report 1996
document
Meijer, D.G. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Meijer, D.G. (author), Verheij, H.J. (author)
In 1992 werd een modelonderroek op prototypeschaal verricht naar de stabiliteit van een grasmat onder golfbelasting. Uit een zeedijk met een helling 1:4 bij het Friese Blija werden grasroden gestoken en onder dezelfde helling weer ingebouwd in de Deltagoot van WL. Er zijn zeven proeven uitgevoerd, waarvan twee daadwerkelijk betrekking hadden op...
report 1998
document
Haringa, M.J. (author), Meijer, J.J. (author), Rijzebol, K.R. (author)
The Royal Netherlands Air Force has carried out an analysis and test program with the F-16A/B (Mid Life Update version) aircraft for the airworthiness certification of the Lockheed Martin Overseas Corporation "Enhanced Targeting Pod" and the British Aerospace Systems "Falcon Owl" navigation pod (earlier known as "Atlantic" Navigation pod)....
report 2001
document
De Leeuw, C. (author), Meijer, M.L. (author)
In het kader van het project WONS*BRAK doet het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) langlopend onderzoek naar het herstel van estuariene gradienten (vaak zoet-zout overgangen genaamd) in het Nederlandse kustgebied. Als onderdeel van dit project is een studie naar de betekenis van kleinschalige proefgebieden voor het herstel van zoet-zout...
report 2003
document
Visscher, H.J. (author), Meijer, F.M. (author)
report 2005
document
Passchier, R.H. (author), Maaten, R. (author), Meijer, K.S. (author)
report 2005
document
Meijer, F.M. (author), Vijverberg, G.A.M. (author)
report 2006
document
Meijer, F.M. (author)
report 2006
document
Vreugdenhil, H. (author), Meijer, L. (author), Hartnack, L. (author), Rijcken, T. (author)
Deltas throughout the world are vulnerable to natural hazards. New Orleans provides a recent and obvious example. We analyzed the situation in New Orleans and the Mississippi Delta after hurricane Katrina has passed, from a vulnerability perspective. Vulnerability can be subdivided into four components: threshold capacity, coping capacity,...
report 2006
document
Meijer, W. (author)
Dit is het eindrapport van Fase 1 van het project ‘Wetlands in het IJsselmeer’, waarin een integrale langetermijnvisie is ontworpen voor herinrichting van het IJsselmeergebied. Daartoe is, in samenspraak met deskundigen, overheidsinstanties, NGO's en andere belanghebbenden, een diepgaande analyse uitgevoerd van bestaande en toekomstige problemen...
report 2006
Searched for:
(61 - 80 of 104)

Pages