Searched for:
(61 - 80 of 186)

Pages

document
Anonymous, A. (author)
Langs de oevers van de Twenthekanalen zijn sinds 1988 natuurvriendelijke oevers aangelegd. Op plaatsen waar het gemiddeld kanaalpeil hoger ligt dan het waterpeil in het achterliggende land, onstaat kwel. Om dit kwelwater af te voeren zijn parallel aan het kanaal sloten gegraven. Er is weinig bekend over hoe het met deze kwelsloten nu gesteld is....
report 2000
document
Anonymous, A. (author)
This document outlines the Cabinet's position on water management policy in the 21st century. Immediately fuelling this is my concern about increasing water levels in the rivers, flooding, and the accelerated rise in sea level. In a country like the Netherlands, the geography of which is dominated by the sea and the mouths of four great rivers,...
report 2000
document
Anonymous, A. (author)
After the severe floods that occurred at the end of 1999 in the Central Provinces of Vietnam, and the devastating effect they had in terms of loss of life and property, a series of disaster mitigation initiatives were taken by a number of Government Authorities and the Vietnam Donor Community. These initiatives were led by the Ministry of...
report 2000
document
Anonymous, A. (author)
A chain is never stronger than its weakest link. This insight is the basis for the calculation method to determine the f lood probabilities of dike ring areas in the Netherlands. The TAW can already formulate first recommendations on research and policy making. This does not imply that the research on 'Flood risks: a study on probabilities and...
report 2000
document
Anonymous, A. (author)
After the flooding events in the recent years in the Rhine and Meuse basin and the subsequently developed action plans, awareness has grown that the issue of flood risk management has to be considered in an integrated, transnational context where hydraulic, ecological and socio-economic functions of the river system are taken into account from...
report 1999
document
Anonymous, A. (author)
Deze publicatie bestaat uit drie delen: I) Plan van aanpak wateroverlast, II) Notitie Regionale hoogwaters 1998, III) Overzicht van beleidsmaatregelen van provincies ter bestrijding van de wateroverlast. Deel I kan gezien worden als het hoofdrapport met het algehele plan van aanpak, gebaseerd op de notities (uit deel II) en de beleidsmaatregelen...
report 1999
document
Anonymous, A. (author)
The Demonstration Programme has yielded a wealth of technical information about ICZM mechanisms and solutions to specific problems faced in the coastal zone. However, as the purpose of the present document is to generate discussion concerning a possible strategy for promoting ICZM in Europe, only those lessons with policy implications are...
report 1999
document
Anonymous, A. (author)
Beginselen voor Integrated Coastal Zone Management ten aanzien van het beheer van de Europese kusten, beleidsopties en strategieontwikkeling
report 1999
document
Anonymous, A. (author)
Naar aanleiding van de overstromingen van 1993 en 1995 is internationale samenwerking een absolute noodzaak om tot een duurzame bescherming tegen hoogwater te komen. Het Actieplan Hoogwater Maas is opgesteld door de transnationale Werkgroep Hoogwater Maas (WHM). De doelstelling van het Actieplan is te komen tot een coherent geheel van...
report 1998
document
Anonymous, A. (author)
book 1997
document
Anonymous, A. (author)
De winter van 1996-1997 was opnieuw streng, maar korter dan de winter van 1995-1996. In deze winter was er één aaneengesloten ijsperiode van 30 december 1996 tot en met 12 februari 1997. De scheepvaart ondervond op de meren en kanalen veel hinder van ijsgang.
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1994-1995 De winter was zeer zacht. In de winter kwamen dan ook geen ijsperioden voor. Winter 1995-1996 De winter was een stuk kouder dan de winters van afgelopen jaren. In de winter was er een aaneengesloten ijsperiode van 7 december tot en met 17 maart. De scheepvaart ondervond op de meren en kanalen veel hinder van ijsgang.
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
Bijna geen land ter wereld heeft, gerekend naar zijn oppervlatke, zoveel vaarwegen als Nederland. Door de ligging aan de monding van enkele belangrijke Europese rivieren is Nederland de natuurlijke toegangsweg voor groot deel van Europa. Geen wonder dat de binnenvaart een belangrijke positie inneemt bij het vervoer van goederen van en naar het...
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
Het eindrapport van het project Watersysteemverkenning (WSV), getiteld "Toekomst voor water". Het geeft de eindresultaten van de eerste nationale verkenning van de toekomst van de wateren in Nederland. Het project WSV is een wetenschappelijk project van het Rijksintituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en het...
report 1996
document
Anonymous, A. (author)
In studies of flow structures on single-thread meandering rivers, secondary currents have been shown to have a large influence on the morphological development of meander bends. Until this joint study between FAP 24 and the University of Nottingham, UK, there had been few similar studies carried out on the influence of secondary currents on...
report 1996
document
Anonymous, A. (author)
Manual for the program DUFLOW, a micro-computer package for the simulation of one-dimensional unsteady flow and water quality in open channel systems. Duflow is a one-dimensional network programme. The model can be used for irrigation and drainage networks, for tidal flow in estuaries, and may include water quality parameters.
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
CHAPTER 1: INTRODUCTION 1.1 The need for coastal defence 1.2 The need for coastal conservation 1.3 The need for environmental guidance CHAPTER 2: LEGAL AND ADMINISTRATIVE BACKGROUND 2.1 Coastal defence legislation and responsibilities 2.2 Environmental legislation and responsibilities 2.3 The Planning System 2.4 Environmental Assessment 2.5...
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
The Danube is an essential Inland Water Transport (IWT) corridor, particularly for the hinterland connection for the Port of Constantza. This port became one of the largest and busiest ports on the Black Sea, due to its strategic location at the cross roads of Europe and Asia and due to its capacity to handle large volumes of different types of...
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
De winter van 1993-1994 was kouder dan normaal. Er waren in deze winter twee ijsperioden. De eerste van 23 november tot en met 3 december. De tweede perioden was van 15 februari tot en met 2 maart. In beide periodes ondervond de scheepvaart op de meren en kanalen hinder van de ijsgang.
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
Plan to improve the coastal zone of Quang Tri by planting grasses and other vegetation to avoid coastal erosion and wind blown erosion (aeolian erosion). (Year estimated)
report 1995
Searched for:
(61 - 80 of 186)

Pages