Searched for:
(61 - 80 of 167)

Pages

document
Penailillo, B.R. (author), Morales, Y. (author), Meijers, E. (author)
On 31 July the company Chimac-Agriphar from Ougrée discharged 64 kilo chlorpyrifos and 12 kilo cypermethrin into the River Meuse, imposing risks to recreation (swimming and fishing), ecology (about 20 to 25 ton fish were killed) and drinking water production. In this study a retrospective risk analysis of this accidental spill was done in order...
report 2008
document
Egmond-Weijburg, C. (author), Galjaard, P.J. (author), Van Gurp, C.A.P.M. (author)
This report presents an inquiry into cases of pavement design, construction and maintenance in which distress has been observed instigated by deeper subgrade or by inadequate attention for the interaction between subgrade and pavement structure. Almost all cases are situated in areas with subgrade of poor to marginal bearing capacity. The cases...
report 2008
document
Mooiman, M.A. (author), Van den Wollenberg, N. (author)
De afdeling Wegenbouw van de provincie Gelderland wil het risicobewustzijn in haar afdeling verankeren en verbreden. Om dit te bewerkstelligen wil de afdeling een methodiek voor risicomanagement implementeren in de bestaande werkprocessen met behulp van ondersteunende tools. Voorafgaand aan dit implementatietraject wil de afdeling voor het einde...
report 2008
document
Verliefde, A.R.D. (author)
The presence of numerous organic micropollutants, such as pharmaceutically active compounds (PhACs) and hormones, but also pesticides and industrial pollutants, in the sources for the drinking water supply, are a big concern for drinking water utilities. Even though not all pollutants are harmful to human health, less is known about the...
doctoral thesis 2008
document
Huy, N.Q. (author)
doctoral thesis 2008
document
Hoefsloot, F.J.M. (author)
In het algemeen is een door grond horizontaal belaste paal een 3-D situatie, die in 1 fase direct met een 3-D EEM-model (zoals PLAXIS 3D Foundation) kan worden gemodelleerd. Deze modellen zijn echter gecompliceerd en pas de laatste jaren eenvoudiger toepasbaar in de adviespraktijk. Een directe berekening is ook mogelijk met PLAXIS 2D. Het...
report 2008
document
Mastebroek, R. (author), Hoefsloot, F.J.M. (author)
In dit rapport is de case van de Europaboulevard opgenomen met betrekking tot validatie van modellen met betrekking tot paal-grondinteractie. In de periode tussen maart 1978 en september 1978 zijn in Amsterdam direct ten noorden van de kruising van de rijksweg A10 (Figuur 2-1) met de Europaboulevard bouwwerkzaamheden uitgevoerd. De...
report 2008
document
Van den Berg, G. (author), De Rijk, S. (author), Mesman, G. (author), Abrahamse, A. (author), De Graaf, R. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten aan van een case study die is uitgevoerd rond de geplande nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard. Wij hebben de mogelijkheden in beeld gebracht om het lokale oppervlaktewatersysteem aan te wenden als bron voor drinkwater. Een belangrijke vraag is in hoeverre een sluitende waterbalans mogelijk is zonder...
report 2008
document
In ‘Aanbeveling 130 – Oeverstabiliteit bij zandwinputten’ formuleert CUR-commissie C130 de adviespraktijk die thans het meest aanbevelingswaardig is. Het is de verwachting dat de adviespraktijk de komende jaren aangepast moet worden in verband met de ontwikkeling van nieuwe kennis en nieuwe technieken. De ontwikkeling van nieuwe kennis en...
report 2008
document
Bakker, I.J.I. (author), Klaver, G.T. (author), Jansen, S. (author), Joziasse, J. (author)
Transport van verontreinigingen via slibdeeltjes (vooral via gesuspendeerd materiaal, daarnaast ook via ‘bedload’) kan een belangrijk aandeel vormen in het totale transport van deze stoffen. Het kan hierbij gaan om grote hoeveelheden die bovendien grensoverschrijdend verplaatst worden, en grote ecologische effecten teweeg kunnen brengen. Voor...
report 2008
document
Kodde, M.J. (author)
In 2004 zijn de eerste gedachten over een Totaal Andere Tunnel gevormd. Om deze gedachten verder vorm te geven is door het Consortium DelftCluster-COB (DC-COB) het project Totaal Andere Tunnels, ofwel TAT, opgezet binnen het overkoepelende project “Innovatief ondiep bouwen”. Aanleiding voor het project TAT komt voort uit de ontwikkelingen in het...
report 2008
document
Van der Meulen, S. (author), Joziasse, J. (author), Van Meurs, G. (author), Van den Ham, G. (author), Vastenburg, E. (author)
Het Delft Cluster-project Waterkwaliteit & Calamiteiten brengt de toekomstige ontwikkeling van de water- en slibkwaliteit in beeld onder invloed van extreme gebeurtenissen (gerelateerd aan bijvoorbeeld klimaatsverandering en verandering in landgebruik) en door de mens veroorzaakte calamiteiten (zoals lozingsongelukken). Dit rapport is het...
report 2008
document
Van Vliet, M. (author), Zwolsman, G. (author), Joziasse, J. (author)
De waterkwaliteit van rivieren is het meest kritisch tijdens hydrologische extremen en onder hoge watertemperaturen. Uit verkennende studies naar effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit in de Rijn (Zwolsman & Van Bokhoven, 2007) en Maas (Van Vliet & Zwolsman, 2007) is gebleken dat er in het algemeen een verslechtering van de...
report 2008
document
Karstens, S. (author), Willems, M. (author), Rietveld, E. (author), Sman, B. (author), De Wit, S. (author)
Iedereen neemt elke dag beslissingen variërend van hoe naar het werk te gaan tot wat eten met de lunch. Ondanks dat voor een deel het nemen van beslissingen ook een kwestie van geluk is, is het belangrijk om bij het nemen van goede beslissingen gebruik te maken van beschikbare en relevante informatie waar we onze keuzes op kunnen baseren....
report 2008
document
Van Meurs, G.A.M. (author)
report 2008
document
Hoefsloot, F.J.M. (author), Cherqaoui, I. (author)
In dit rapport zijn de cases opgenomen met betrekking tot validatie van bestaande modellen voor het bepalen van de horizontale grondvervorming. Het betreft de case NO-RECESS waaraan 2 afstudeerders, afzonderlijk, bij Fugro Ingenieursbureau hebben gewerkt. Het gaat om het afstudeerwerk van I. Cherqaoui en R. Servais. Naar aanleiding van beide...
report 2008
document
Van Steeg, P. (author), Klein Breteler, M. (author)
Within the framework of the workpackage 4c: “Flexible coastal defence with geosystems”, which is part of the workpackage 4: “Morfodynamics of the North Sea and coast” several problems are formulated with respect to the application and design of Geosystems. This is performed within the Delft Cluster project “Sustainable development of North sea...
report 2008
document
Vélez, C. (author), Popescu, I. (author), Lobbrecht, A. (author), Galvis, A. (author), Cardona, D.A. (author), Mosquera, P.A. (author)
Urban pollution managers are being forced to optimize the control of Urban Wastewater Systems (UWwS) in order to deal with more pressure and new criteria for performance. Furthermore, one of the main causes of the deficient control of the UWwSs is the lack of data in each subsystem and the lack of coordination within institutions to share the...
report 2008
document
Sewagudde, S. (author)
The objective of this study is to develop a methodology for hybrid modelling of sedimentation in a coastal basin or large shallow lake where physically based and data driven approaches are combined. This research was broken down into three blocks. The first block explores the possibility of approximating a physically based model using a data...
report 2008
document
Pereboom, D. (author), Mooiman, M. (author), Brouwer, M. (author)
De gemeente Reeuwijk kampt met verkeersoverlast door het centrum van de kern. Oplossing voor dit probleem is de aanleg van een rondweg langs de bebouwde kom. De aanleg van deze weg is ingewikkeld, zowel financieel, technisch als maatschappelijk. Om vooraf goed inzicht te krijgen in deze problematiek heeft de gemeente besloten tot het uitvoeren...
report 2008
Searched for:
(61 - 80 of 167)

Pages