Searched for:
(61 - 80 of 91,448)

Pages

document
Van Hoepen, E.C.N. (author)
doctoral thesis 1910
document
Brouwer, H.A. (author)
doctoral thesis 1910
document
Kraus, J. (author)
Analyse van de noodzaak van een Noordzeekanaal, vergelijking met andere kanalen in de wereld, betekenis van de Nederlandse zeescheepvaart; beschrijving van de toestand in 1911, inclusief bathymetrische informatie, ontwerpen voor verbetering.
report 1911
document
Taylor, D.W. (author)
book 1911
document
Taylor, D.W. (author)
book 1911
document
Havelock, Th.H. (author)
book 1911
document
Van Eldik Thieme, B.W. (author)
doctoral thesis 1911
document
Van der Waerden, T. (author)
Opgedragen aan de Sociaal-Technische Vereeniging van demokratische Ingenieurs en Architecten.
doctoral thesis 1911
document
Franck, J.F. (author)
doctoral thesis 1911
document
Meijeringh, W. (author)
doctoral thesis 1911
document
Van der Veen, A.L.W.E. (author)
doctoral thesis 1911
document
Van Manen, A. (author), Keurenaer, A. (author), Konijnenburg, A. (author), Fendius, A. (author), Jacquemin, A. (author), Marote, A. (author)
Onderzoek naar de kanalisatie van de Maas.
report 1912
document
Officieel verslag over de stormvloed van 0 September/1 October 1911 door Rijkswaterstaat.
report 1912
document
Schϋtte, J. (author)
book 1912
document
Wentholt, L.R. (author)
Description of the Dutch (sandy) coastline, data on high water line, low water line and dunefoot, description of groynes along the coast, effects of harbour moles and breakwaters on the sandy coastline. Detailed analysis on the efficiency of groins along the coast of Holland as well as the Wadden islands
doctoral thesis 1912
document
Van Amstel, J.E. (author)
doctoral thesis 1912
document
Verhoeckx, P.M. (author)
doctoral thesis 1912
document
Sieger, J.G.W. (author)
doctoral thesis 1912
document
Gelinck, W.G.C. (author)
Om de waterstanden in de kanalen in het zuidoostelijk deel van Drente te verbeteren is er een onderzoek gedaan naar de mogelijkeden om de Hoogeveense Vaart te bemalen. Er is een ontwerp gemaakt, alsmede een prijsopgave gevraagd van een aantal machinefabrieken. Naast het mechanische deel is een ontwerp gemaakt van het bouwkundig deel. Bevat...
report 1912
document
Prins, H.J. (author)
doctoral thesis 1912
Searched for:
(61 - 80 of 91,448)

Pages